nowi ludzie

 0    55 Datenblatt    marla129
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Jak się wymawia...?
Lernen beginnen
How do you pronounce ...?
nazwisko
Lernen beginnen
last name
kim, do licha, jest ...?
Lernen beginnen
who on earth is ...?
rodzeństwo
Lernen beginnen
siblings
to są
Lernen beginnen
These are
czy jesteś też uciekinierem
Lernen beginnen
are you a costaway too
Założę się, że będą mnie czcić jak swojego króla
Lernen beginnen
i bet they' ll worship me as thier king
ukłoń się przede mną
Lernen beginnen
bow before me
domyślam sie
Lernen beginnen
I assume that.
współpracujemy od czterech lat
Lernen beginnen
we have been working together for four years
może to być dość niezręczna sytuacja
Lernen beginnen
it can be a rather awkward situation
Uderzyło mnie to, jak wieloznaczne jest
Lernen beginnen
I was struck by how ambiguous it is
szczęśliwie
Lernen beginnen
fortunately
nazwać go tak
Lernen beginnen
to name him that
podaj swoje imię
Lernen beginnen
state your name
powoli i wyraźnie
Lernen beginnen
slowly and clearly
pośpiesznie i beztrosko
Lernen beginnen
hurriedly and carelessly
oczywisty
Lernen beginnen
obvious
wymawiać
Lernen beginnen
to pronounce, to articulate
jest często źle wypowiadany
Lernen beginnen
is often mispronounced
nazywano mnie
Lernen beginnen
I have been called
przeinaczone w
Lernen beginnen
warped into
warto zapytać
Lernen beginnen
worth asking
skąd masz ten krawat?
Lernen beginnen
where did you get this tie?
peruka
Lernen beginnen
wig
odnosi się do
Lernen beginnen
referring to
mówic zwięźle
Lernen beginnen
keep it short
pominąć
Lernen beginnen
skip
Nie mam nic przeciwko temu
Lernen beginnen
I don't mind it
nic na siłę
Lernen beginnen
Don't force it.
przy odrobinie szczęścia
Lernen beginnen
with a bit of luck
Nigdy nie wyszłam za mąż
Lernen beginnen
I have never been married
nazywam się Woźniak
Lernen beginnen
my maiden name is Woźniak
jakie było twoje imię?
Lernen beginnen
what was your name again?
jak długo jesteście razem?
Lernen beginnen
how long have you been together?
Jestem jedynakiem.
Lernen beginnen
I'm an only child.
Jestem matką dwojga dzieci
Lernen beginnen
I'm a mother of two
Uwielbiam chodzić w deszczu.
Lernen beginnen
I love walking in the rain.
On jest tu służbowo
Lernen beginnen
He's here on business
Mówiłeś, że jak masz na imię?
Lernen beginnen
What was your name again?
Czy przychodzisz tu często?
Lernen beginnen
Do you come here often?
Czym się interesujesz?
Lernen beginnen
what are you interested in?
Rozmowy, towarzyskie nie są moją moją strong.
Lernen beginnen
I'm not very good at small talk.
jak sie poznaliscie
Lernen beginnen
How did you guys meet?
poczts zaadresowana
Lernen beginnen
mail addressed to
warto zapytać
Lernen beginnen
worth asking
temat do rozmowy
Lernen beginnen
conversation starter
nie man dzieci
Lernen beginnen
I have no kids
nie przeszkadza mi to
Lernen beginnen
I do not mind it
Dość niezręczna sytuacja
Lernen beginnen
a rather awkward situation
mówić o sobie
Lernen beginnen
talk about yourself
nieznajomi
Lernen beginnen
Strangers
sami
Lernen beginnen
on their own
nie mieć z kim pogadać
Lernen beginnen
not have anyone to talk to
nieźle
Lernen beginnen
pretty good

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.