Ochrona Środowiska

 0    209 Datenblatt    dafiiu
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
elementy krajobrazu
Lernen beginnen
geographical features
zatoka
Lernen beginnen
bay
wybrzeże
Lernen beginnen
coast
kontynent
Lernen beginnen
continent
tama
Lernen beginnen
dam
pustynia
Lernen beginnen
desert
płynąć
Lernen beginnen
flow
pogórze
Lernen beginnen
foothills
lodowiec
Lernen beginnen
glacier
wyspa
Lernen beginnen
island
usytuować
Lernen beginnen
locate
położenie
Lernen beginnen
location
pasmo górskie
Lernen beginnen
mountain range
górować nad
Lernen beginnen
overlook
półwysep
Lernen beginnen
peninsula
las deszczowy
Lernen beginnen
rainforest
brzeg rzeki
Lernen beginnen
river bank
morze
Lernen beginnen
sea
dolina
Lernen beginnen
valley
wulkan
Lernen beginnen
volcano
pogoda
Lernen beginnen
weather
kleśki żywiołowe
Lernen beginnen
natural disasters
klimat
Lernen beginnen
climate
pęknięcie
Lernen beginnen
crack
zniszczyć
Lernen beginnen
destroy
zniszczenie
Lernen beginnen
destruction
susza
Lernen beginnen
drought
wybuchnąć (o wulkanie)
Lernen beginnen
erupt
ewakuować
Lernen beginnen
evacuate
ewakuacja
Lernen beginnen
evacuation
wybuchnąć
Lernen beginnen
explode
wygasły / czynny wulkan
Lernen beginnen
extinct / active volcano
ekstremalne zjawiska pogodowe
Lernen beginnen
extreme weather
powódź
Lernen beginnen
flood
wylać zalać (o rzece)
Lernen beginnen
flood
zalania podtopienia
Lernen beginnen
flooding
synoptyk
Lernen beginnen
forecaster
ziemia
Lernen beginnen
ground
huragan
Lernen beginnen
hurricane
silne trzęsienie ziemi
Lernen beginnen
major earthquake
meteorologia
Lernen beginnen
meteorology
przepowiedzieć, przewidzieć
Lernen beginnen
predict
prognoza, przewidywanie
Lernen beginnen
prediction
deszcz
Lernen beginnen
rain
ratownik
Lernen beginnen
rescuer
rzeka wystąpiła z brzegów
Lernen beginnen
river burst its banks
wyrzucać gorące skały
Lernen beginnen
send out hot rocks
trząść się
Lernen beginnen
shake
uderzyć
Lernen beginnen
strike
silny wiatr
Lernen beginnen
strong wind
tornado
Lernen beginnen
tornado
tsunami
Lernen beginnen
tsunami
strefa zagrożenia tsunami
Lernen beginnen
tsunami zone
wybuch wulkanu
Lernen beginnen
volcanic eruption
fala
Lernen beginnen
wave
stacja meteorologiczna
Lernen beginnen
weather centre
prognoza pogody
Lernen beginnen
weather forecast
społeczność
Lernen beginnen
community
czerpać korzyści z
Lernen beginnen
benefit from
żebrak / żebraczka
Lernen beginnen
beggar
przedstawić historię światowej opinii publicznej
Lernen beginnen
bring a story to the global community
stolica
Lernen beginnen
capital city
kraj
Lernen beginnen
country
wzrost gospodarczy
Lernen beginnen
economic growth
wybrać w drodze wyborów
Lernen beginnen
elect
elektryczność
Lernen beginnen
electricity
eksportować
Lernen beginnen
export
uzyskać dostęp do
Lernen beginnen
get access to
służba zdrowia
Lernen beginnen
health care
obszar przemysłowy
Lernen beginnen
industrial area
mieszkaniec
Lernen beginnen
inhabitant
przywódca
Lernen beginnen
leader
lokalna społeczność
Lernen beginnen
local community
nawiązać kontakt z
Lernen beginnen
make contact with
megamiasto
Lernen beginnen
megacity
świat zewnętrzny
Lernen beginnen
outside world
przeludnienie
Lernen beginnen
overpopulation
liczba ludności
Lernen beginnen
population
ubóstwo
Lernen beginnen
poverty
produkcja
Lernen beginnen
production
dostarczać
Lernen beginnen
provide
uświadamiać coś opinii publicznej, zwiększać świadomość czegoś sth
Lernen beginnen
raise awareness of sth
bieżąca woda
Lernen beginnen
running water
stopa życiowa
Lernen beginnen
standard of living
wódz plemienia
Lernen beginnen
tribal chief
członkowie plemienia
Lernen beginnen
tribal people
plemię
Lernen beginnen
tribe
obyczaje, zwyczaje
Lernen beginnen
way of life
problemy środowiska naturalnego
Lernen beginnen
environmental issues
zanieczyszczenie powietrza
Lernen beginnen
air pollution
jakość powietrza
Lernen beginnen
air quality
zmiana klimatu
Lernen beginnen
climate change
wylesienie
Lernen beginnen
deforestation
rośliny / gatunki dziekie rośliny i zwierzęta zagrożone
Lernen beginnen
endangered plants / species wildlife
środowisko naturalne
Lernen beginnen
environment
globalne ocieplenie
Lernen beginnen
global warming
nielegalna wycinka drzew
Lernen beginnen
illegal logging
żarówka energooszczędna
Lernen beginnen
low-energy light bulb
roztopić
Lernen beginnen
melt
na skalę światową
Lernen beginnen
on a global scale
ekologiczny
Lernen beginnen
organic
uzyskać plony
Lernen beginnen
produce crops
transport publiczny
Lernen beginnen
public transport
odtworzyć
Lernen beginnen
recreate
przetwarzać, ponownie wykorzystać
Lernen beginnen
recycle
pojemnik do segregacji odpadów
Lernen beginnen
recycling bin
energia odnawialna
Lernen beginnen
renewable energy
oszczędzać energię / elektryczność
Lernen beginnen
save energy / electricity
panel słoneczny
Lernen beginnen
solar panel
ugryźć
Lernen beginnen
bite
klatka
Lernen beginnen
cage
bydło
Lernen beginnen
cattle
delfin
Lernen beginnen
dolphin
karmić
Lernen beginnen
feed
samica słonia / goryla
Lernen beginnen
female elephant gorilla
koza
Lernen beginnen
goat
stado
Lernen beginnen
herd
rekin
Lernen beginnen
shark
trąba
Lernen beginnen
trunk
wieloryb
Lernen beginnen
whale
nowoczesna technika
Lernen beginnen
modern technology
ożywić
Lernen beginnen
bring alive
gadżet
Lernen beginnen
gadget
innowacja
Lernen beginnen
innovation
komunikacja natychmiastowa
Lernen beginnen
instant communication
interaktywna mapa
Lernen beginnen
interactive map
łącze internetowe
Lernen beginnen
Internet connection
technika satelitarna
Lernen beginnen
satellite technology
założyć uruchomić
Lernen beginnen
set up
podzielić się udostępnić
Lernen beginnen
share
przesłać wrzucić na serwer do Internetu
Lernen beginnen
upload
wirtualny
Lernen beginnen
virtual
dotyczyć dotykać
Lernen beginnen
affect
stojak na rowery
Lernen beginnen
bicycle rack
napotkać
Lernen beginnen
come across
powiększyć rozbudować
Lernen beginnen
expand
badać zwiedzać
Lernen beginnen
explore
centrala siedziba główna
Lernen beginnen
headquarters
całkowicie wyzdrowieć
Lernen beginnen
make a complete recovery
zawdzięczać coś komuś sb sth
Lernen beginnen
owe sth to sb
obniżyć
Lernen beginnen
reduce
zniżka obniżka
Lernen beginnen
reduction
chirurg
Lernen beginnen
surgeon
otaczać
Lernen beginnen
surround
nieprzytomny
Lernen beginnen
unconscious
pionowy
Lernen beginnen
vertical
kwaśny deszcz
Lernen beginnen
acid rain
zalesianie
Lernen beginnen
afforestation
wymarcie zwierząt
Lernen beginnen
animal extinction
efekt cieplarniany
Lernen beginnen
greenhouse effect
szybkie rozrastanie się miast
Lernen beginnen
urban sprawl
skażenie wody
Lernen beginnen
water contamination
zmiana klimatyczna
Lernen beginnen
climate change
atmosfera
Lernen beginnen
atmosphere
osoba świadoma zagrożeń dla środowiska
Lernen beginnen
eco-aware
rolnictwo ekologiczne
Lernen beginnen
ecofarming
dostosować do potrzeb środowiska
Lernen beginnen
adapt to the environment
być szkodliwym
Lernen beginnen
be harmful
ścinać
Lernen beginnen
chop down
pozbywać się odpadów
Lernen beginnen
dispose of waste
prowadzić kampanię ekologiczną
Lernen beginnen
lead an ecological campaign
segregować śmieci
Lernen beginnen
sort out rubbish
główna przyczyna
Lernen beginnen
the root cause
wynikać z
Lernen beginnen
stem from
korzystanie z rowerów zamiast z zamochodów
Lernen beginnen
using bicycles instead of cars
tworzenie stref wolnych of ruchu w centrach miast
Lernen beginnen
increasing the number of car-free zones in centres of towns
zmiejszenie ilości gazów wypuszczanych do atmosfery
Lernen beginnen
reducing the emissions of gases into the atmosphere
wprowadzanie surowszych przepisów i ostrzejszych kar
Lernen beginnen
introducing stricter laws and harsher punishments
możliwe rozwiązania tego problemu mogą polegać na
Lernen beginnen
possible solutions to the problem might lie in
należy podjąć kroki, aby uniknąć zagłady środowiska
Lernen beginnen
steps must be taken to prevent environmental doom
zaburzać równowagę ekologiczną
Lernen beginnen
upset ecological balance
ograniczyć używanie aerozoli
Lernen beginnen
reduce the use of aerosols
uszkadzać warstwę ozonową
Lernen beginnen
cause damage to the ozone layer
powodować stopniowy wzrost temperatury atmosfery ziemskiej
Lernen beginnen
cause a gradual rise in the temperature of the Earth’s atmosphere
dwutlenek węgla
Lernen beginnen
carbon dioxide
metan
Lernen beginnen
methane
tlenek azotu
Lernen beginnen
nitrous oxide
budować elektrownie wiatrowe
Lernen beginnen
set up wind farms
energia słoneczna / wiatrowa / wodna
Lernen beginnen
solar power/wind power/hydroelectric power
zasoby naturalne się wyczerpują
Lernen beginnen
natural resources are running out
oczyszczalnia ścieków
Lernen beginnen
sewage treatment plant
wypuszczać ścieki do rzek
Lernen beginnen
release sewage into rivers
liczba aut na drogach znacznie wzrasta
Lernen beginnen
the number of cars on the roads is rising considerably
przyjazny dla środowiska, ekologiczny
Lernen beginnen
environmentally friendly
chronić przyrodę
Lernen beginnen
protect wildlife
oszczędzać wodę
Lernen beginnen
save water
rozwiązać problem
Lernen beginnen
solve a problem
zatruwać
Lernen beginnen
poison
nawozy sztuczne
Lernen beginnen
fertilizers
pestycydy
Lernen beginnen
pesticides
paliwa kopalne
Lernen beginnen
fossil fuels
wysypisko
Lernen beginnen
dump
szkodliwy
Lernen beginnen
harmful
działacz na rzecz ruchu ekologicznego
Lernen beginnen
eco-warrior
alternatywne źródło energii
Lernen beginnen
alternative source of energy
elektrownia atomowa
Lernen beginnen
atomic power station
emisja zanieczyszczeń z fabryk
Lernen beginnen
factory emission
rozkładać się
Lernen beginnen
decay
naturalny nawóz
Lernen beginnen
manure
odpady przemysłowe
Lernen beginnen
industrial waste
moda ekologiczna
Lernen beginnen
eco-fashion
produkty ulegające biodegradacji
Lernen beginnen
biodegradable products
benzyna bezołowiowa
Lernen beginnen
unleaded petrol
niszczyć środowisko
Lernen beginnen
damage the environment
śmieci na l
Lernen beginnen
litter
spaliny samochodowe
Lernen beginnen
car exhaust fumes
ochrona przyrody
Lernen beginnen
wildlife conservation
łańcuch pokarmowy
Lernen beginnen
food chain
tereny lęgowe
Lernen beginnen
breeding areas

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.