ochrona środowiska naturalnego

 0    35 Datenblatt    karolkaaczka
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
zakazać używania plastikowych torebek
Lernen beginnen
ban the use of plastic bags
być nastawionym proekologicznie
Lernen beginnen
be green
biodegradowalny
Lernen beginnen
biodegradable
chronić
Lernen beginnen
conserve
ochrona
Lernen beginnen
conservation
ograniczyć (coś)
Lernen beginnen
cut down on
rozwijać energią odnawialną
Lernen beginnen
develop renewable energy
przyjazny dla środowiska
Lernen beginnen
eco-friendly
stawić czoła (czemuś)
Lernen beginnen
face up to
zaangażować się w
Lernen beginnen
get involved in
zrezygnować (z)
Lernen beginnen
Give up
zwiększyć współpracę międzynarodową
Lernen beginnen
Increase international cooperation
zrujnować całą planetę
Lernen beginnen
mess up the whole planet
chronić
Lernen beginnen
protect
ochrona
Lernen beginnen
protection
przetwarzać odpady
Lernen beginnen
recycle waste
ograniczyć zużycie materiałów opakowaniowych
Lernen beginnen
reduce packaging of products
komuś coś się skończyło
Lernen beginnen
run out of
energia słoneczna
Lernen beginnen
solar power
energia wiatrowa
Lernen beginnen
wind power
sortować śmieci
Lernen beginnen
sort out rubbish
wzmocnić wały nadmorskie
Lernen beginnen
strengthen sea defences
wyłączać światło
Lernen beginnen
Turn off the lights
zużywać
Lernen beginnen
use up
ochrona przyrody
Lernen beginnen
wildlife conservation
łamać przepisy o ochronie środowiska
Lernen beginnen
break environmental laws
zużywać
Lernen beginnen
go through
zanieczyszczenie przemysłowe
Lernen beginnen
industrial pollution
zapłacić
Lernen beginnen
pay up
zachować
Lernen beginnen
preserve
przypisywać coś (czemuś)
Lernen beginnen
put something down to
ustanowić nowe przepisy
Lernen beginnen
set out new rules
przyspieszyć
Lernen beginnen
speed up
wyrzucać
Lernen beginnen
throw away
benzyna bezołowiowa
Lernen beginnen
unleaded petrol

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.