Ochrona środowiska naturalnego

 0    22 Datenblatt    dajanaszlage
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
zakaz używania plastikowych toreb
Lernen beginnen
ban the use of plastic bags
być nastawionym proekologicznie
Lernen beginnen
be green
biodegradowalny
Lernen beginnen
biodegradable
chronić / ochrona
Lernen beginnen
conserve / conservation
ograniczyć
Lernen beginnen
cut down on
z odnawialnych źródeł energii
Lernen beginnen
develop renewable energy
Ekologiczne
Lernen beginnen
eco-friendly
zmierzyć się
Lernen beginnen
face up to
angażować się w
Lernen beginnen
get involved in
poddawać się/rezygnować
Lernen beginnen
give up
zwiększenie współpracy międzynarodowej
Lernen beginnen
increase international cooperation
zrujnować całą planetę
Lernen beginnen
mess up the whole planet
chronić / ochrona
Lernen beginnen
protect / protection
przetwarzać odpady
Lernen beginnen
recycle waste
ograniczyć zużycie materiałów
Lernen beginnen
reduce packing of products
komuś coś się skończyło
Lernen beginnen
run out of
energia słoneczna / wiatrowa
Lernen beginnen
solar / wind power
sortować śmieci
Lernen beginnen
sort out rubbish
wzmocnić wały nadmorskie
Lernen beginnen
streangthen sea defences
wyłączyć światła
Lernen beginnen
turn off the lights
zużyć
Lernen beginnen
use up
ochrony przyrody
Lernen beginnen
wildlife conservation

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.