October 2021

 0    58 Datenblatt    ewciamierzwa9309
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
odpowiednik czegoś
Lernen beginnen
equivalent of something
wydrzeć się na kogoś, naskoczyć na kogoś
Lernen beginnen
lash out at someone
ostatnimi czasy, ostatnio
Lernen beginnen
lately, recently
tłamsić emocje
Lernen beginnen
suppress emotions, bottle up emotions
wybuchnąć śmiechem
Lernen beginnen
burst out laughing / crack up
wybuchnąć płaczem
Lernen beginnen
burst out crying/ burst into tears
ojciec chrzestny
Lernen beginnen
godfather
matka chrzestna
Lernen beginnen
godmother
rozlać kawę
Lernen beginnen
spill coffee
wygłupiać się, wydurniać się
Lernen beginnen
goof around/ fool around
żaden z nich
Lernen beginnen
none of them
nikt z nas
Lernen beginnen
none of us
nikt z was, żaden z was
Lernen beginnen
none of you, none of you
nielegalny
Lernen beginnen
illegal
pasożyt
Lernen beginnen
parasite
surowe warzywa
Lernen beginnen
raw vegetables
godność
Lernen beginnen
dignity
godny, dostojny
Lernen beginnen
dignified
podejrzliwy
Lernen beginnen
suspicious
podejrzenie
Lernen beginnen
suspicion
kakao
Lernen beginnen
cocoa
dzielić na
Lernen beginnen
divide into
trzeć
Lernen beginnen
grate
tarty ser
Lernen beginnen
grated cheese
innowacyjny
Lernen beginnen
innovative
przebiegły, cwany
Lernen beginnen
cunning,
jest wiele ludzi
Lernen beginnen
there are many people
zasługujesz na to
Lernen beginnen
you deserve it
jestem w stanie
Lernen beginnen
I'm able to
byłam w stanie
Lernen beginnen
I was able to...
nie byłam w stanie
Lernen beginnen
I wasn't able to
będę w stanie
Lernen beginnen
I will be able to
natrętny
Lernen beginnen
intrusive
jadalne / niejadalne
Lernen beginnen
edible / inedible
nastolatek
Lernen beginnen
teenager
każdy jest
Lernen beginnen
everone is
wszyscy są
Lernen beginnen
everyone is
nikt nie jest
Lernen beginnen
nobody is
rozpaczliwy, desperacki
Lernen beginnen
desperate
szpieg
Lernen beginnen
spy
osądzający
Lernen beginnen
judgmental
kręgosłup
Członek załogi, który spadł z rei, doznał poważnych obrażeń kręgosłupa.
Lernen beginnen
spine
The crewmember who fell from the yard had his spine badly injured.
żyła
Krwawienie z żył nie jest tak zagrażające życiu jak krwawienie z tętnic.
Lernen beginnen
vein
Bleeding from veins isn't as life-threatening as bleeding from arteries.
komnata, komora
Lernen beginnen
chamber
pośladki, tyłek, tyłek
Lernen beginnen
buttocks, butt, ass
dietetyk
Lernen beginnen
dietetician
zanieczyszczać
Lernen beginnen
pollute
zanieczyszczenie
Studenci słuchali wykładu o zanieczyszczeniu powietrza.
Lernen beginnen
pollution
The students listened to the lecture on air pollution.
nie musimy
Lernen beginnen
we don't have to
sztuczna inteligencja
Lernen beginnen
artificial intelligence
modny
W tym sezonie modne są czerwień i zieleń.
Lernen beginnen
fashionable
Red and green are very fashionable this season.
nikt oprócz ciebie
Lernen beginnen
nobody but you
nikt oprócz mnie
Lernen beginnen
nobody but me
ustawienia
Ten program pozwala na własne ustawienia.
Lernen beginnen
settings
This programme allows to have personal settings.
Praca magisterska
Lernen beginnen
master's thesis
zdobywać doświadczenie
Lernen beginnen
gain experience
zyskać odporność
Lernen beginnen
gain immunity
karp
Lernen beginnen
carp

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.