odległości kierunki

 0    36 Datenblatt    angteresa
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
blisko / niedaleko
Lernen beginnen
near
blisko
Mój dom jest blisko plaży.
Lernen beginnen
close
My house is close to the beach.
przed
Lernen beginnen
in front of
pod
Lernen beginnen
under
w
Lernen beginnen
in
na
Lernen beginnen
on
“małpa” @
Lernen beginnen
at
w domu
Lernen beginnen
at the home
w szpitalu (jakimś)
Lernen beginnen
in the hospital (somehow)
w szpitalu
Lernen beginnen
in hospital
w więzieniu
Lernen beginnen
in prison
w kościele
Lernen beginnen
at the church / in church
w szkole
Lernen beginnen
at school
w szkole językowej
Lernen beginnen
in language school
zanurzać
Lernen beginnen
dip
, aby włączyć nowe życie
Lernen beginnen
to turn over a new leaf
obracać
Obróciłem się na drugi bok, ale i tak nie mogłem zasnąć.
Lernen beginnen
to turn over
I turned over, but I couldn't fall asleep anyway.
pojawiać się
Nie pojawiła się na umówionym spotkaniu.
Lernen beginnen
to turn up
She didn't turn up for the appointment.
nowy liść
Lernen beginnen
a new leaf
ten
Lernen beginnen
this
te
Te krzesła są niewygodne.
Lernen beginnen
these
These chairs are uncomfortable.
dlatego
Lernen beginnen
that's why
to jest
Lernen beginnen
that is
te
Te krzesła są niewygodne.
Lernen beginnen
these
These chairs are uncomfortable.
tu
Och, tu jest tak gorąco.
Lernen beginnen
here
Oh, it's so hot in here.
tam
OK, spotkajmy się tam.
Lernen beginnen
there
OK, let's meet there.
to
To jest mój przyjaciel.
Lernen beginnen
this
This is my best friend.
ci
Lernen beginnen
these
tamci
Lernen beginnen
those
tamte, tamci, owi
Lernen beginnen
those, those, those
tamten, tamta, tamto
Lernen beginnen
that
jechać prosto
Lernen beginnen
go straight ahead
iść prosto
Aby dojść do apteki musisz iść cały czas prosto - jest na końcu ulicy.
Lernen beginnen
go straight on
In order to get to the pharmacy you have to go straight on all the time - it's at the end of the street.
w kierunku
Lernen beginnen
toward
do mnie
Lernen beginnen
toword me
w kierunku / w stronę / do
Lernen beginnen
towards

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.