OHS in concrete and reinforced concrete works

 0    62 Datenblatt    kplewa164
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
beton
Lernen beginnen
concrete
wzmacniać
Powinniśmy wzmacniać naszą współpracę z naszymi oddziałami.
Lernen beginnen
reinforce
We should enhance the co-operation with our affiliates.
stolarstwo
Lernen beginnen
carpentry
podnośnik
Lernen beginnen
hoist
egzekucja
Lernen beginnen
execution
rozmontować
Lernen beginnen
dismantle
belka
Lernen beginnen
joist
błędny
Twoja odpowiedź jest błędna.
Lernen beginnen
incorrect
Your answer is wrong.
wyposażyć
Lernen beginnen
equip
definiować
Lernen beginnen
define
zmyślać
Lernen beginnen
fabricate
składnik
Czy masz wszystkie, niezbędne składniki do upieczenia ciasta?
Lernen beginnen
component
Have you got all the necessary ingredients for the cake?
traktor
Lernen beginnen
tractor
struktura
Lernen beginnen
structure
pracownik
Pracownicy biurowi spędzają zbyt dużo czasu za biurkiem.
Lernen beginnen
worker
Office workers spend too long sitting at their desks
zasięg
Książka na półce była poza moim zasięgiem, więc wziąłem drabinę.
Lernen beginnen
extent
The book on the shelf was just out of my reach, so I got a ladder.
wyżej wymieniony
Lernen beginnen
aforementioned
bezpieczeństwo
W poniedziałek są warsztaty poświęcone bezpieczeństwu w pracy.
Lernen beginnen
safety
On Monday there is a workshop on safety rules.
zapobiec
Zapobiegliśmy katastrofie.
Lernen beginnen
prevent
We've prevented a disaster.
narzędzia
Wszystkie niezbędne narzędzia znajdziesz na stronie internetowej.
Lernen beginnen
tools
You'll find all necessary tools on the website.
silos
Lernen beginnen
silo
brzeg
Lernen beginnen
shore
karmić
Nakarmiłaś dziecko, czy ja mam to zrobić?
Lernen beginnen
feed
Have you fed the baby, or shall I do it?
przybornik
Lernen beginnen
toolbox
wykopać
Lernen beginnen
excavate
deska
Lernen beginnen
board
zahamowanie
Lernen beginnen
inhibition
rozpora
Lernen beginnen
strut
upoważniony
Lernen beginnen
authorized
baldachim/zadaszenie
Lernen beginnen
canopy / carport
budulec
Lernen beginnen
timber
odpowiedni
Ciągle jeszcze nie znalazłem odpowiedniego kandydata.
Lernen beginnen
adequate
I still haven't found a suitable candidate.
stolarz
Lernen beginnen
carpenter
komin
Lernen beginnen
chimney
BHP, bezpieczeństwo i higiena pracy
Lernen beginnen
OHS [also OH&S; occupational health and safety]
prace betoniarskie
Lernen beginnen
concrete works
prace żelbetowe
Lernen beginnen
reinforced concrete works
słup
Lernen beginnen
post
belka
Lernen beginnen
beam
podciąg
Lernen beginnen
binding joist
wieża telewizyjna
Lernen beginnen
broadcasting tower
filar (mostu)
Lernen beginnen
bridge pillar
w ekstremalnych warunkach
Lernen beginnen
under extreme circumstances
porażenie prądem
Lernen beginnen
electric shock
tu: stempel (jako podparcie szalunków)
Lernen beginnen
shore
pojemnik do podawania betonu
Lernen beginnen
concrete feeder
wciągarka
Lernen beginnen
hoist
sprzęt ochrony osobistej
Lernen beginnen
personal protective equipment
prace/roboty ciesielskie
Lernen beginnen
carpentry works
prace/roboty zbrojarskie
Lernen beginnen
reinforcement works
wykonawca
Lernen beginnen
contractor
zasobnik na narzędzia ręczne
Lernen beginnen
toolbox
środek zabezpieczający
Lernen beginnen
safety measure
demontaż
Lernen beginnen
dismantling
wytrzymałość betonu
Lernen beginnen
concrete strength
sprawny, działający (o urządzeniu, sprzęcie)
Lernen beginnen
functional
żuraw
Lernen beginnen
crane
pompa do betonu
Lernen beginnen
concrete pump
pojemnik
Lernen beginnen
container
kotwa
Lernen beginnen
anchor
wiata
Lernen beginnen
station roof
zadaszenie
Lernen beginnen
canopy

Siehe ähnliche Fiche:

Occupational Health and Safety

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.