określenia łacińskie

 0    12 Datenblatt    malec_smalec
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
atrium
Lernen beginnen
w starożytnym domu rzymskim - centralne, reprezentacyjne pomieszczenie, prostokątne, oświetlane przez otwór w dachu, pod którym znajdował się basen na wodę deszczową
Biblia pauperum
Lernen beginnen
(łac. Biblia ubogich) cykle obrazowe zawierające nie powiązane ze sobą typologicznie sceny ze Starego i Nowego Testamentu, mające za pośrednictwem ilustracji pouczać “ubogich duchem” o prawdach wiary; popularne w średniowieczu
biforium
Lernen beginnen
dwudzielne, arkadowe okno w architekturze romańskiej lub (rzadziej) gotyckiej; występowały też okna trójdzielne —> triforia
crux gemmata
Lernen beginnen
w sztukach plastycznych przedstawienie krzyża ozdobionego kamieniami szlachetnymi, perłami i innymi wartościowymi wyrobami jubilerskimi z minerałów i skał; występował głównie w sztuce wczesnochrześcijańskiej, bizantyjskiej, przedromańskiej i romańskiej
forum
Lernen beginnen
w miastach starożytnego Rzymu plac lokowany zazwyczaj na przecięciu głównych arterii komunikacyjnych, centralny punkt miasta, zwykle prostokątny; początkowo miejsce handlu, zebrań i sądów, później ośrodek władz administracyjnych
horror vacui
Lernen beginnen
(łac. „lęk przed pustką”) – tendencja przejawiająca się w tworzeniu dekoracji zapełniających całą powierzchnię obiektu, bez pozostawiania pustego tła
krucyfiks
Lernen beginnen
krzyż z przedstawieniem Chrystusa, należący do obowiązkowego wyposażenia kościoła. Od średniowiecza Chrystus jest w tego typu przedstawieniach niemal całkowicie obnażony, poza drapowaną opaską okrywającą jego biodra
mauzoleum
Lernen beginnen
wielki, monumentalny grobowiec; najczęściej w formie wolno stojącej budowli. Występują też mauzolea niebędące miejscem pochówku, mające wyłącznie charakter symboliczny, wystawione jako pomnik ku czci danej osoby
oculus
Lernen beginnen
(łac. oko) – okrągły otwór w ścianie lub sklepieniu (najczęściej w szczycie kopuły) przepuszczający światło i powietrze do wnętrza, np. oculus w rzymskim Panteonie
spolia
Lernen beginnen
termin określający pozostałości, fragmenty antycznych budowli (np. kapitele lub inne detale architektoniczne), które budowniczowie okresu przedromańskiego wykorzystywali przy wznoszeniu nowych budowli, integrując je w sobie współczesne konstrukcje
tumulus
Lernen beginnen
kopiec o stożkowej formie, naturalny lub usypany sztucznie, kryjący grób; budowla sepulkralna (grobowcowa) charakterystyczna m.in. dla kultury Etrusków
vanitas
Lernen beginnen
motyw obecny w sztuce i literaturze głównie w okresie średniowiecza (przedstawienia tańca śmierci) i baroku (martwe natury), podkreślał marność świata i kruchość ludzkiej egzystencji

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.