On the move Unit 3 - dodatkowe

 0    71 Datenblatt    braveagatabator
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
aero/air plane
Lernen beginnen
samolot
suitcase
I always travel with one suitcase only.
Lernen beginnen
walizka
Zawsze podróżuję z jedną walizką.
fly
Lernen beginnen
latać
station
Where is the train station?
Lernen beginnen
stacja
Gdzie jest stacja kolejowa?
guide
You cannot go without a guide.
Lernen beginnen
przewodnik
Nie można iść bez przewodnika.
bus
Bus 23 will take you to Sandy Beach Park.
Lernen beginnen
autobus
Do Sandy Beach Park dojedziesz autobusem numer 23.
centre
We'll meet in the centre.
Lernen beginnen
centrum
Spotkamy się w centrum.
return
Lernen beginnen
powrót
ride
Lernen beginnen
jazda
map
There was a map of the world hanging on the wall over his desk.
Lernen beginnen
mapa
Na ścianie nad jego biurkiem wisiała mapa świata.
roundabout
Lernen beginnen
rondo
underground
Baker Street tube station is at the junction of Baker Street and Marylebone Road.
Lernen beginnen
metro
Stacja metra Baker Street umiejscowiona jest pod skrzyżowaniem ulic Baker i Marylebone.
drive
Lernen beginnen
kierowca
motorway
Lernen beginnen
autostrada
engineer
Lernen beginnen
inżynier
park
We're going for a walk in the park.
Lernen beginnen
park
Idziemy na spacer do parku.
ambulance
Bradley has fainted! Call the ambulance.
Lernen beginnen
karetka pogotowia
Bradley zemdlał! Dzwoń po karetkę.
petrol
Lernen beginnen
paliwo
bridge
Lernen beginnen
most
leave
Lernen beginnen
odjechać
car
People are becoming more and more dependent on their cars nowadays.
Lernen beginnen
auto
W dzisiejszych czasach ludzie coraz bardziej uzależniają się od samochodów.
traffic
There isn't much traffic at this time of day.
Lernen beginnen
korki
O tej porze dnia nie ma dużego ruchu.
tram
Trams are becoming more comfortable and faster these days.
Lernen beginnen
tramwaj
Tramwaje są coraz wygodniejsze i szybsze.
road
Take this road.
Lernen beginnen
droga
Jedź tą drogą.
tyre
Lernen beginnen
opony
drive
Lernen beginnen
jeździć
motorbike
Lernen beginnen
motocykl
engine
Lernen beginnen
silnik
oil
Have you bought the sunflower oil?
Lernen beginnen
olej
Czy kupiłeś olej słonecznikowy?
street
What's the name of this street?
Lernen beginnen
ulica
Jaka jest nazwa tej ulicy?
flight
Have you heard about cheap flights to Edinburgh?
Lernen beginnen
lot
Czy słyszałeś o tanich lotach to Edynburga?
ticket
How much is a ticket?
Lernen beginnen
bilet
How much is a ticket?
helicopter
Lernen beginnen
helikopter
journey
The journey from North Carolina to California was long and tiring.
Lernen beginnen
podróż
Podróż z Północnej Karoliny do Kaliforni była długa i męcząca.
railway
German railways are among the best in the world.
Lernen beginnen
kolej
Niemieckie koleje uznawane są za jedne z najlepszych na świecie.
left
Turn left.
Lernen beginnen
lewo
Skręć w lewo.
traffic lights
Wait for the traffic lights to turn green before you continue driving.
Lernen beginnen
światła
Zaczekaj, aż światła drogowe zmienią się na zielone, zanim pojedziesz dalej.
coach
The best way to travel in Scotland is by coach.
Lernen beginnen
złapać
W Szkocji najlepiej jest podróżować autokarem.
trip
Let's take a trip to the mountains.
Lernen beginnen
wycieczka
Chodźmy na wycieczkę w góry.
delayed
If a train is delayed, 25% of fare is repaid in compensation.
Lernen beginnen
opóźnienie
Jeżeli pociąg jest opóźniony, wypłacone jest odszkodowanie w wysokości 25% ceny przejazdu.
miss
Lernen beginnen
opuścić
ship
The captain was the last person to abandon the ship.
Lernen beginnen
statek
Kapitan był ostatnią osobą, która opuściła statek.
move
Lernen beginnen
poruszyć
straight on
Lernen beginnen
prosto
airport
Will you meet me at the airport?
Lernen beginnen
lotnisko
Czy wyjedziesz po mnie na lotnisko?
taxi
Do you know where I can get a taxi?
Lernen beginnen
taxi
Czy wie pan gdzie mogę złapać taksówkę?
garage
Lernen beginnen
garaż
pilot
Lernen beginnen
pilot
platform
Which platform does the train to New York depart from?
Lernen beginnen
platforma
Z którego peronu odjeżdża pociąg do Nowego Jorku?
tourist information
Lernen beginnen
informacja turystyczna
light
Your luggage is very light.
Lernen beginnen
światła
Twój bagaż jest bardzo lekki.
case
This case is complicated.
Lernen beginnen
przypadek
Ta sprawa jest skomplikowana.
travel
Lernen beginnen
podróż
delay
We'd like to apologize for the delay of the Polish Lot plane.
Lernen beginnen
opóźnienie
Chcielibyśmy przeprosić za opóźnienie polskiego samolotu LOT.
mirror
She looked at herself in the mirror.
Lernen beginnen
lustro
Ona przejrzała się w lustrze
seat
This seat is already taken.
Lernen beginnen
ławka
To siedzenie jest już zajęte.
visitor
Lernen beginnen
gość
stop
Lernen beginnen
stop
window
Could you close the window?
Lernen beginnen
okno
Czy mógłbyś zamknąć okno?
passenger
The passengers are kindly requested to go to Gate 24.
Lernen beginnen
pasażer
Pasażerowie są proszeni o przejście do wyjścia numer 24.
backpack
You cannot enter here with a backpack.
Lernen beginnen
plecak
Nie można tu wchodzić z plecakami.
tour
Lernen beginnen
wycieczka
tourist
Lernen beginnen
turysta
repair
Lernen beginnen
naprawiać
luggage
Where did you leave your luggage?
Lernen beginnen
bagaż
Gdzie zostawiłeś swój bagaż?
country
Where is your country?
Lernen beginnen
kraj
Gdzie jest twój kraj?
mechanic
Lernen beginnen
mechanik
sailing
Lernen beginnen
żeglować
visit
We usually visit our grandmother on Mondays.
Lernen beginnen
odwiedzić
Zazwyczaj odwiedzamy naszą babcię w poniedziałki.
driving licence
I have a driving licence.
Lernen beginnen
prawo jazdy
Mam prawo jazdy.
wheel
Lernen beginnen
koło

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.