optymalizacje i obejścia podatkowe

 0    27 Datenblatt    adamtomaszewski1
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
optymalizacja podatkowa
Lernen beginnen
tax optimization
karuzela podatkowa
Lernen beginnen
tax carousel
podatkowa grupa kapitałowa
Lernen beginnen
tax capital group
dodatkowe zobowiązanie podatkowe
Lernen beginnen
additional tax liability
sankcyjna stawka podatku
Lernen beginnen
sanctioned tax rate
wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodu
Lernen beginnen
expenses not deductible for tax purposes
nieuzasadniona korzyść podatkowa
Lernen beginnen
unjustified tax benefit
uzasadniona korzyść podatkowa
Lernen beginnen
justifiable tax benefit
ceny transakcyjne ustalane dla celów podatkowych
Lernen beginnen
transaction prices determined for tax purposes
sankcje karno-skarbowe
Lernen beginnen
penal and fiscal sanctions
proporcjonalne odliczenie podatku
Lernen beginnen
proportional tax deduction
nierzetelne księgi rachunkowe
Lernen beginnen
unreliable accounting books
pełnomocnictwo ogólne
Lernen beginnen
general power of attorney
pełnomocnictwo szczególne
Lernen beginnen
special power of attorney
pełnomocnik do spraw doręczeń
Lernen beginnen
service representative
kraj stosujący szkodliwą konkurencję podatkową
Lernen beginnen
country applying harmful tax competition
konkurencja podatkowa
Lernen beginnen
tax competition
zryczałtowana stawka podatku
Lernen beginnen
flat rate tax
podatek od źródła dochodu
Lernen beginnen
withholding tax
źródło dochodu
Lernen beginnen
source of income
podatek od kapitałów pieniężnych
Lernen beginnen
tax on cash capital
obejście prawa
Lernen beginnen
circumvention of the law
pozorna czynność prawna
Lernen beginnen
apparent legal action
czynny żal
Lernen beginnen
active grief
zgoda właściwej administraci podatkowej
Lernen beginnen
consent of the relevant tax administration
firma słup
Lernen beginnen
pole company
wyprowadzenie dochodu
Lernen beginnen
income derivation

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.