Państwo i społeczeństwo

 0    93 Datenblatt    O.k
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
oskarżyć kogoś o coś
Lernen beginnen
accuse somebody of something
naruszyć, złamać prawo
Lernen beginnen
break the law
włamać się do...
Lernen beginnen
break into...
wybuchnąć
(np. o wojnie)
Lernen beginnen
break out
popełnić przestępstwo
Lernen beginnen
commit a crime
dyskryminować kogoś
Lernen beginnen
discriminate against somebody
utworzyć rząd
Lernen beginnen
form cabinet /government
wyjść, opuścić więzienie/areszt
Lernen beginnen
get out of jail / prison
stanąć przed sądem
Lernen beginnen
go on trial
zapisać się do partii / związku zawodowego
Lernen beginnen
join a political party / a trade union
podłożyć bombę
Lernen beginnen
plant a bomb
skazać kogoś na...
Lernen beginnen
sentence somebody to...
uzyskać / zdobyć niepodległość
Lernen beginnen
win / gain independence
postawa, zachowania antyspołeczne
Lernen beginnen
anti-social behaviour
podpalenie
Mężczyzna pojawił się w sądzie po pożarze lasu i został uznany za winnego podpalenia.
Lernen beginnen
arson
The man appeared in court and was convicted of arson after the forest fire.
podpalacz
Lernen beginnen
arsonist
napaść
Lernen beginnen
assault
(za)atakować kogoś
Lernen beginnen
attack somebody
szantażować, szantaż
Lernen beginnen
blackmail
szantażysta
Lernen beginnen
blackmailer
włamywacz
Lernen beginnen
burglar
włamywać się
Lernen beginnen
burgle
włamanie
Lernen beginnen
burglary
przestępca
Lernen beginnen
criminal
handlarz narkotykami
Lernen beginnen
drug dealer
nieprawidłowe przechodzenie przez jezdnię
Lernen beginnen
jaywalking
porwać
Lernen beginnen
kidnap
porywacz
Lernen beginnen
kidnapper
porwanie
Lernen beginnen
kidnapping
napaść, napadać na kogoś
Lernen beginnen
mug
napastnik
Lernen beginnen
mugger
rozbój
Policja ostrzega, że w okolicy ma miejsce więcej rozbojów niż zwykle i radzi, by ludzie byli czujni.
Lernen beginnen
mugging
Police warn that there have been more muggings in the area than usual, and they suggest people be vigilant.
mordować, morderstwo
Lernen beginnen
murder
morderca
Lernen beginnen
murderer
kraść
(Z kieszeni, torebek)
Lernen beginnen
pick somebody's pocket
kieszonkowiec
Lernen beginnen
pickpocketer
kradzież kieszonkowa
Lernen beginnen
pickpocketing
gwałcić, gwałt
Lernen beginnen
rape
gwałciciel
Lernen beginnen
rapist
obrabować (bank)
Lernen beginnen
rob (a bank)
rabuś
Lernen beginnen
robber
rabunek (z użyciem broni)
Lernen beginnen
(armed) robbery
kraść w sklepie
Lernen beginnen
shoplift
złodziej sklepowy
Lernen beginnen
shoplifter
przemytnik
Lernen beginnen
smuggler
kradzież sklepowa
Lernen beginnen
shoplifting
przemycać
Lernen beginnen
smuggle
przemyt
Lernen beginnen
smuggling
kraść
Lernen beginnen
steal
kradzież
Lernen beginnen
theft
złodziej
Lernen beginnen
thief
przemoc
Nie ma nic gorszego od przemocy wobec dzieci.
Lernen beginnen
violence
There is nothing worse than violence against children.
ogłosić werdykt (ławy przysięgłych)
Lernen beginnen
announce the verdict
kara śmierci
Lernen beginnen
death penalty
oskarżony
Lernen beginnen
defendant
sąd
Czy możemy spróbować rozwiązać to poza sądem?
Lernen beginnen
court
Can we try to settle this out of court?
sędzia
Ona jest dobrym sędzią.
Lernen beginnen
judge
She is a good judge.
ofiara
Lernen beginnen
victim
prawnik
Lernen beginnen
lawyer
świadek
Świadkowie wypadku powinni udzielić pomocy i być gotowi do złożenia oświadczenia.
Lernen beginnen
witness
Accident witnesses should provide assistance and be prepared to make a statement.
ława przysięgłych
Lernen beginnen
jury
winny
Lernen beginnen
guilty
niewinny
Lernen beginnen
innocent
obrona
Lernen beginnen
defense
karać
Lernen beginnen
punish
podejrzany
Lernen beginnen
suspect
zaprzeczać
Lernen beginnen
deny
mandat, grzywna
Lernen beginnen
fine
dożywotnie więzienie
Lernen beginnen
life imprisonment
kara (za coś)
Lernen beginnen
punishment (for sth)
zeznawać
Lernen beginnen
testify
rozprawa
Lernen beginnen
trial
zwolnić
Lernen beginnen
release
policjant
Lernen beginnen
police officer
oskarżenie
Lernen beginnen
prosecution
kara, grzywna
Lernen beginnen
penalty
kara pozbawienia wolności
Lernen beginnen
prison sentence
(Drobne / poważne) przestępstwo
Lernen beginnen
(minor / serious) offence
przemysł
Lernen beginnen
industry
hymn
Lernen beginnen
anthem
waluta
Lernen beginnen
currency
gospodarka
Polska gospodarka jest najmocniejsza w regionie.
Lernen beginnen
economy
Poland's economy is the strongest in the region.
granica, graniczyć
Lernen beginnen
border
stolica
Lernen beginnen
capital
obywatel / obywatelstwo
Lernen beginnen
citizen / citizenship
konstytucja
Lernen beginnen
constitution
krajowy
Produkt krajowy brutto to wskaźnik rozwoju gospodarczego i koniunktury.
Lernen beginnen
domestic
Gross Domestic Product is an indicator of economic development and prosperity.
emigrować
Lernen beginnen
emigrate
emigracja
Lernen beginnen
emigration
imperium
Lernen beginnen
empire
wygnanie
Lernen beginnen
exile
obcy, zagraniczny
Lernen beginnen
foreign
obcokrajowiec
Lernen beginnen
foreign national /foreigner

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.