państwo i społeczeństwo podst

 0    114 Datenblatt    juliamaczka10
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
szantażować, szantaż
Lernen beginnen
blackmail, blackmail
szantażysta
Lernen beginnen
a blackmailer
włamywać się do domu
Lernen beginnen
break into a house
przyjmować łapówkę
Lernen beginnen
take a bribe
łapówkarstwo
Lernen beginnen
bribery
włamywać się
Lernen beginnen
burgle
włamanie
Lernen beginnen
burglary
włamywacz
Lernen beginnen
a burglar
zacząć popełniać przestępstwa
Lernen beginnen
turn to crime
handel narkotykami
Lernen beginnen
drug dealing
handlarz narkotyków
Lernen beginnen
drug dealer
pijany kierowca
Lernen beginnen
drunk
fałszować
Lernen beginnen
to forge
fałszerstwo
Lernen beginnen
forgery
fałszerz
Lernen beginnen
a forger
porywać
Lernen beginnen
to kidnap
porwanie
Lernen beginnen
kidnapping
porywacz
Lernen beginnen
kidnapper
napadać na kogoś
Lernen beginnen
mug
napad uliczny
Lernen beginnen
mugging
bandyta uliczny
Lernen beginnen
mugger
mordować, morderstwo
Lernen beginnen
murder
morderca
Lernen beginnen
a murderer
kradzież kieszonkowa
Lernen beginnen
pickpocketing
kieszonkowiec
Lernen beginnen
a pickpocket
gwałt
Lernen beginnen
a rape
zgwałcić, gwałciciel
Lernen beginnen
rapist
obrabować
Lernen beginnen
to rob
napad
Lernen beginnen
robbery
złodziej
Lernen beginnen
robber
kraść w sklepie
Lernen beginnen
to shoplift
kradzież w sklepie
Lernen beginnen
shoplifting
złodziej sklepowy
Lernen beginnen
a shoplifter
przemycać
Lernen beginnen
to smuggle
przemyt
Lernen beginnen
smuggling
przemytnik
Lernen beginnen
a smuggler
kraść
Lernen beginnen
to steal
terroryzm
Lernen beginnen
terrorism
terrorysta
Lernen beginnen
a terrorist
kradzież
Lernen beginnen
a theft
złodziej
Lernen beginnen
a thief
złodzieje
Lernen beginnen
thieves
bronić kogoś
Lernen beginnen
defend sb
dowód, dowody
Lernen beginnen
evidence
uniknąć kary, uchodzić na sucho
Lernen beginnen
get away with sth
uznać kogoś za winnego popełnienia przestępstwa
Lernen beginnen
find sb guilty of sth
prowadzić dochodzenie
Lernen beginnen
investigate
dochodzenie
Lernen beginnen
investigation
ława przysięgłych
Lernen beginnen
a jury
sprawiedliwość
Lernen beginnen
justice
przestępca, winowajca
Lernen beginnen
offender
ścigać kogoś sądownie za coś
Lernen beginnen
prosecute sb of sth
podejrzewać kogoś o coś
Lernen beginnen
suspect sb of sth
oskarżony
Lernen beginnen
the accused
traktowanie
Lernen beginnen
treatment
mieć proces
Lernen beginnen
go on trial
świadek
Lernen beginnen
a witness
za kratkami
Lernen beginnen
behind bars
prace społeczne
Lernen beginnen
community service
skazaniec
Lernen beginnen
convict
skazywać kogoś za coś
Lernen beginnen
convict sb of sth
uciekać z
Lernen beginnen
escape from
grzywna
Lernen beginnen
fine
zostać ukaranym
Lernen beginnen
get punished
współwięzień
Lernen beginnen
inmate
cieszący się zła sławą
Lernen beginnen
notorious
wyrok więzienia
Lernen beginnen
prison sentence
więzień
Lernen beginnen
prisoner
kara
Lernen beginnen
punishment
mandat za przekroczenie prędkości
Lernen beginnen
speeding ticket
oskarżać kogoś o coś
Lernen beginnen
accuse sb of sth
nielegalnie, wbrew prawu
Lernen beginnen
against the law
dostać dożywocie
Lernen beginnen
get a life sentence
dostać za coś wyrok w zawieszeniu
Lernen beginnen
get a suspended sentence for sth
karać kogoś za coś
Lernen beginnen
punish sb for sth
w granicach prawa
Lernen beginnen
within the law
granica (państwa)
Lernen beginnen
border/ frontier
waluta
Lernen beginnen
currency
hymn narodowy
Lernen beginnen
a national anthem
państwo, stan
Lernen beginnen
a state
przeprowadzać wybory
Lernen beginnen
hold an election
tworzyć rząd
Lernen beginnen
form a government
parlamentarzysta
Lernen beginnen
Members of Parliament (MPs)
lider polityczny
Lernen beginnen
a political leader
partia polityczna
Lernen beginnen
a political party
premier
Lernen beginnen
Prime Minister (PM)
rodzina królewska
Lernen beginnen
royal family
płacić podatki
Lernen beginnen
pay taxes
kadencja
Lernen beginnen
term
ludność cywilna
Lernen beginnen
civilians
wystrzelić rakiete
Lernen beginnen
fire a rocket
utrzymywać pokój
Lernen beginnen
keep the peace
napięta sytuacja
Lernen beginnen
tension
siły pokojowe ONZ
Lernen beginnen
United Nations forces
wojna
Lernen beginnen
a war
unia europejska
Lernen beginnen
European Union (EU)
pakt północnoatlantycki
Lernen beginnen
North Atlantic Treaty Organisation (NATO)
organizacja narodów zjednoczonych
Lernen beginnen
United Nations (UN)
Światowa organizacja zdrowia
Lernen beginnen
World Health Organisation (WHO)
organizować zbiórkę pieniędzy
Lernen beginnen
do fundraising
ofiarować pieniądze na cele charytatywne
Lernen beginnen
donate money to charity
pracownik organizacji humanitarnej
Lernen beginnen
relief worker
wielka orkiestra świątecznej pomocy
Lernen beginnen
Great Orchestra of Christmas Charity
międzynarodowa organizacja działająca na rzecz ochrony środowiska
Lernen beginnen
Greenpeace
polska akcja humanitarna
Lernen beginnen
Polish Humanitarian Organisation
światowy fundusz na rzecz przyrody
Lernen beginnen
World Wide Fund for Nature (WWF)
szef
Lernen beginnen
head
mieć głowę do liczb
Lernen beginnen
have a good head for figures
zawierać, uwzględniać, włączać
Lernen beginnen
include
burzyć
Lernen beginnen
knock down
zwalić kogoś z nóg
Lernen beginnen
knock sb out
przedstawiać kogoś w dobrym świetle
Lernen beginnen
present sb in a good light
ustąpić pierwszeństwa
Lernen beginnen
give way
wyjście, drzwi wyjściowe, wyjście z sytuacji
Lernen beginnen
way out

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.