paremie cz.1

 0    11 Datenblatt    aleksandraaleksandrowicz
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
prawem publicznym jest to, które odnosi się do ustroju rzeczypospolitej, prawem prywatnym jest to, które odnosi się do indywidualnych interesów
Lernen beginnen
publicum ius est quod ad statum rei romanae spectat, privatum quo ad singulorum utilitatem
prawo publiczne nie może być zmienione poprzez umowy osób prywatnych
Lernen beginnen
ius publicum privatorum pactis mutari non potest
prywatna umowa nie uchyla prawa publicznego
Lernen beginnen
privatorum conventio uri publico non derogat
prawem szczególnym jest to co zostało wprowadzone wbrew ogólnej zasadzie z powodu jakieś użyteczności, z mocy autorytetu tego kto może stanowić prawo
Lernen beginnen
ius singulare est, quo contra tenorem rationis propter aliquam utilitatem auctoritate constituentum introductum est
przywilej który przysługuje ściśle określonej grupie podmiotów
Lernen beginnen
privilegium favorabile
ustawa późniejsza uchyla ustawę wcześniejszą
Lernen beginnen
lex posterior derogat priori
późniejsza ustawa ogólna nie uchyla wcześniejszej szczegółowej
Lernen beginnen
lex posterior generalis non derogat legi priori speciali
ustawa szczególna uchyla ustawę ogólną
Lernen beginnen
lex specialis derogat legi generali
ustawa wyższa uchyla ustawę niższą
Lernen beginnen
lex superior derogat legi imperiori
sprawiedliwość jest stałą i trwałą wolą (dążeniem) oddania każdemu należnego mu prawa (oddania mu tego co mu się należy)
Lernen beginnen
iustitia est constant et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi
prawo ma na względzie sprawiedliwość
Lernen beginnen
ius recipsit aequitatem

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.