Paremie cz.4

 0    30 Datenblatt    gibaspi
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Naturalne jest, aby ten czerpał korzyści z rzeczy, kto ponosi związane z nią ciężary
Lernen beginnen
SECUNDUM NATURAM EST COMMODA CUIUSQUE REI EUM SEQUI, QUEM SEQUENTUR INCOMMODA
Kto raz zostanie dziedzicem, jest nim na zawsze.
Lernen beginnen
SEMEL HERES, SEMPER HERES
Patrzymy na sens, a nie na słowa
Lernen beginnen
SENSUM, NON VERBA SPECTAMUS
Wyrok tworzy prawo między stronami.
Lernen beginnen
SENTENTIA FACIT IUS INTER PARTES
Posiadanie winno być odróżnione od własności
Lernen beginnen
SEPARATA ESSE DEBET POSSESSIO A PRIOPRIETATE
Służebność nie może polegać na działaniu
Lernen beginnen
SERVITUS IN FACIENDO CONSISTERE NEQUIT
Nie może istnieć służebność na służebności
Lernen beginnen
SERVITUS SERVITUTIS ESSE NON POTEST
Służebność należy wykonywać oględnie, najmniej uciążliwie dla właściciela
Lernen beginnen
SERVITUTIBUS CIVILITER UTENDUM EST
Przyczyna ustanowienia służebności powinna być trwała.
Lernen beginnen
SERVITUTIS CAUSA DEBET ESSE PERPETUA
Jeżeli zostałeś wezwany przed sąd, idź!
Lernen beginnen
SI IN IUS VOCATO, ITO!
Rzecz oznaczona indywidualnie przyda temu, komu się należy
Lernen beginnen
SPECIES PERIT EI, CUI DEBETUR.
Najwyższe prawo może stać się najwyższym bezprawiem.
Lernen beginnen
SUMMUM IUS SUMMA INIURIA
To, co jest na powierzchni przypada gruntowi
Lernen beginnen
SUPERFICIES SOLO CEDIT
Jeden świadek, żaden świadek
Lernen beginnen
TESTIS UNUS, TESTIS NULLUS
Przy takim samym sensie ustawy, takie same postanowienia ustawy
Lernen beginnen
UBI EADEM LEGIS RATIO, IBI EADEM LEGIS DISPOSITIO
Gdzie prawo, tam lekarstwo
Lernen beginnen
UBI IUS, IBI REMEDIUM
Gdzie prawo jest niepewne, tam nie ma prawa.
Lernen beginnen
UBI IUS INCERTUM, IBI IUS NULLUM
Dobro ogółu powinno być stawiane przed dobrem prywatnym
Lernen beginnen
UTILITAS PUBLICA PRIVATAE PRAEFERRI DEBET
Siłę wolno odeprzeć siłą.
Lernen beginnen
VIM VI REPELLERE LICET
Chcącemu nie dzieje się krzywda.
Lernen beginnen
VOLENTI NON FIT INURIA
Zobowiązanie nie może rozpoczynać się od osoby dziedzica (spadkobiercy).
Lernen beginnen
AB HEREDE OBLIGATIO INCIPERE NON POTEST
Właściciel rzeczy ponosi skutki zdarzenia przypadkowego, powodującego uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy.
Lernen beginnen
CASUM SENTIT DOMINUS
Przyznanie się jest królową dowodów
Lernen beginnen
CONFESSIO EST REGINA PROBATIONUM
Podaj mi fakty, a podam Ci prawo
Lernen beginnen
DA MIHI FACTUM, DABO TIBI IUS
Właściciel gruntu jest właścicielem nieba (nad gruntem) i podziemi (pod gruntem).
Lernen beginnen
DOMINUS SOLI EST DOMINUS COELLI ET INFERORUM
Działając pod wpływem błędu nie wyraża się woli.
Lernen beginnen
ERRANTIS NULLA VOLUNTAS EST
Nikogo nie można zmusić do wszczęcia procesu mimo jego woli
Lernen beginnen
INVITUS AGERE NEMO COGITUR
Natężenie zła uzupełnia wiek
Lernen beginnen
MALITIA SUPPLET AETATEM
Niech sędzia nie wychodzi ponad żądanie stron.
Lernen beginnen
NE EAT IUDEX ULTRA PETITA PARTIUM
Nikogo nie można zmusić do oskarżenia samego siebie.
Lernen beginnen
NEMO TENETUR SE IPSUM ACCUSARE

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.