Password 2 unit 4

 0    121 Datenblatt    Wolian347
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
bookmark a website
Lernen beginnen
dodawać stronę internetową do zakładek
create a website
Lernen beginnen
tworzyć stronę internetową
leave feedback on a shopping site
Lernen beginnen
wystawić opinię/zostawić komentarz na stronie sklepu internetowego
make a video call
Lernen beginnen
przeprowadzić wideorozmowę
navigate a website
Lernen beginnen
poruszać się po stronie internetowej
post on a forum
Lernen beginnen
zamieszczać komentarze na forum internetowym
share music or photos
Lernen beginnen
udostępniaj muzykę lub zdjęcia
store data on a device
Lernen beginnen
przechowywać dane na urządzeniu
update antivirus software
Lernen beginnen
zaktualizuj oprogramowanie antywirusowe
use a new search engine
Lernen beginnen
korzystać z nowej wyszukiwarki
write code
Lernen beginnen
programować, kodować
avoid malicious software
Lernen beginnen
unikaj złośliwego oprogramowania
experience problems
Lernen beginnen
napotykać problemy
make threats
Lernen beginnen
grozić (komuś)
protect your personal data
Lernen beginnen
chroń swoje dane osobowe
report trolling
Lernen beginnen
zgłaszać obraźliwe wpisy w internecie
social media
Lernen beginnen
media społecznościowe
use parental controls
Lernen beginnen
korzystaj z kontroli rodzicielskiej
use privacy settings
Lernen beginnen
korzystać z ustawień prywatności
use secure websites
Lernen beginnen
korzystaj z bezpiecznych stron internetowych
write hurtful things online
Lernen beginnen
pisać krzywdzące komentarze w Internecie
cannot do without sth
Lernen beginnen
nie móc się bez czegoś obejść
do a lot of work
Lernen beginnen
dużo pracy
do an experiment
Lernen beginnen
zrobić eksperyment
do research
Lernen beginnen
prowadzić badania/zbierać informacje
make a comment
Lernen beginnen
skomentować coś
make a discovery
Lernen beginnen
dokonać odkrycia
make mistakes
Lernen beginnen
popełniać błędy
make/take notes
Lernen beginnen
robić notatki
make/take a decision
Lernen beginnen
podejmować decyzję
take a look at sth
Lernen beginnen
rzucać okiem na coś
take the time
Lernen beginnen
znaleźć czas(żeby coś zrobić)
benefit the human race
Lernen beginnen
przynieść korzyść ludzkości
colonise the universe
Lernen beginnen
skolonizuj wszechświat
dust storm
Lernen beginnen
Burza piaskowa
establish a human settlement on Mars
Lernen beginnen
zakładać osadę ludzką na Marsie
explore space
Lernen beginnen
badać kosmos
gravity
Lernen beginnen
grawitacja, siła przyciągania
land on Mars
Lernen beginnen
lądować na Marsie
liquid
Lernen beginnen
płynny
make history
Lernen beginnen
przejść do historii
planet
Lernen beginnen
planeta
pressure
Lernen beginnen
ciśnienie
space exploration
Lernen beginnen
badanie kosmosu
space mission
Lernen beginnen
misja kosmiczna
space shuttle
Lernen beginnen
prom kosmiczny
space station
Lernen beginnen
stacja kosmiczna
space tourist
Lernen beginnen
kosmiczny turysta
spacesuit
Lernen beginnen
skafander kosmiczny
coexist
Lernen beginnen
współistnieć
cooperate
Lernen beginnen
współpracować
disappear
Lernen beginnen
znikać
disapprove of sth
Lernen beginnen
nie popierać czegoś
mislead
Lernen beginnen
zmylić, wprowadzić w błąd
misunderstand
Lernen beginnen
źle zrozumieć
overcrowded
Lernen beginnen
przepełniony
overspend
Lernen beginnen
przepłacać
retake
Lernen beginnen
podchodzić ponownie (do egzaminu)
rethink
Lernen beginnen
przemyśleć ponownie
underachieve
Lernen beginnen
wypadać poniżej oczekiwań
underpaid
Lernen beginnen
źle wynagradzany
area of science
Lernen beginnen
dziedzina nauki
archeology
Lernen beginnen
archeologia
astronomy
Lernen beginnen
astronomia
computer science
Lernen beginnen
informatyka
humanities
Lernen beginnen
nauki humanistyczne
linguistics
Lernen beginnen
językoznawstwo
neuroscience
Lernen beginnen
nauka o mózgu i o układzie nerwowym
physics
Lernen beginnen
fizyka
scientist
Lernen beginnen
naukowiec
social science
Lernen beginnen
nauki społeczne
charge sth up
Lernen beginnen
ładować (baterię)
click on the file/ 'sign up' button
Lernen beginnen
kliknij na plik / przycisk "zarejestruj się"
enter a file name
Lernen beginnen
wprowadź nazwę pliku
enter in your personal details
Lernen beginnen
wprowadź swoje dane osobowe
get the verification e-mail
Lernen beginnen
otrzymasz e-mail weryfikacyjny
insert
Lernen beginnen
wkładać, wsuwać
install
Lernen beginnen
zainstalować
make sth work
Lernen beginnen
sprawić, żeby coś działało, uruchomić
open the home page
Lernen beginnen
otwórz stronę główną
plug in
Lernen beginnen
podłączać do prądu
press the button
Lernen beginnen
naciśnij przycisk
save a file on a pen drive
Lernen beginnen
zapisz plik na pendrive
save as
Lernen beginnen
zapisać jako
scroll up and down
Lernen beginnen
przewijaj w górę i w dół
set up a facebook account
Lernen beginnen
założyć konto na Facebooku
start up a tablet
Lernen beginnen
uruchom tablet
switch sth on/off
Lernen beginnen
włączać / wyłączać coś
upload your picture
Lernen beginnen
załadować swoje zdjęcie
accuse sb of sth
Lernen beginnen
oskarżyć kogoś o coś
armchair critic
Lernen beginnen
domorosły krytyk
be addicted to sth
Lernen beginnen
być uzależniony od czegoś
be good with computers
Lernen beginnen
znać się na komputerach
calculate
Lernen beginnen
obliczać
collapse
Lernen beginnen
mieć poważną awarię, zepsuć się nagle
considerably
Lernen beginnen
znacząco / w znacznym stopniu
cope with sth
Lernen beginnen
radzić sobie z czymś
cost a fortune
Lernen beginnen
kosztować fortunę
crew member
Lernen beginnen
członek załogi
exaggerate the problem
Lernen beginnen
wyolbrzymiać problem
gadget
Lernen beginnen
gadżet
invent / invention / inventor
Lernen beginnen
wynaleźć / wynalazek / wynalazca
irresponsible
Lernen beginnen
nieodpowiedzialny
launch a project
Lernen beginnen
rozpocząć realizację projektu
life-saving
Lernen beginnen
ratowniczy, ratujący życie
Martian
Lernen beginnen
marsjański
meet with mixed reactions
Lernen beginnen
spotkać się z mieszanymi reakcjami
new reality
Lernen beginnen
nowa rzeczywistość
on display
Lernen beginnen
na wystawie
outcome
Lernen beginnen
wynik, rezultat
privacy
Lernen beginnen
prywatność
smart devices
Lernen beginnen
inteligentne urządzenia
smartwatch
Lernen beginnen
inteligentny zegarek
smell
Lernen beginnen
zapach
socialise
Lernen beginnen
udzielać się towarzysko, utrzymywać towarzyskie kontakty
speak face to face
Lernen beginnen
rozmawiać twarzą w twarz
tag
Lernen beginnen
oznaczać kategorię czegoś
text
Lernen beginnen
wysyłać SMS
wheel
Lernen beginnen
koło
turn up the volume
Lernen beginnen
zwiększyć głośność
wristwatch
Lernen beginnen
zegarek na rękę

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.