Патрэбныя назоўнікі - Useful nouns

 0    36 Datenblatt    VocApp
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
інфармацыя
Дзе я магу знайсці больш інфармацыі?
Lernen beginnen
information
Where can I get more information?
аўтобус
Аўтобус адпраўляецца ў 8 гадзін раніцы.
Lernen beginnen
bus
The bus leaves at 8 a.m.
твар
У яе такі прыгожы твар.
Lernen beginnen
face
She has such a beautiful face.
кашалёк
Дзе твой кашалёк?
Lernen beginnen
wallet
Where is your wallet?
будынак
Кінатэатр у тым будынку.
Lernen beginnen
building
The cinema is in that building.
грошы
Госці жадаюць зняць грошы ў банкамаце.
Lernen beginnen
money
The guests want to take some money from the ATM.
сустрэча
Я павінен адмяніць нашу сустрэчу.
Lernen beginnen
meeting
I must cancel our meeting.
+29 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Англійскі: дзень 2"
(Insgesamt 272 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.