PATTERNS ENGLISH

 0    15 Datenblatt    quangnhat
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
I'm glad you're finally home. I was just about to have dinner without you
Lernen beginnen
Tôi rất vui vì cuối cùng bạn đã về nhà. Tôi vừa mới ăn tối mà không có bạn
He was absent from school yesterday, so his teacher didn't allow him to do the test
Lernen beginnen
Anh ấy nghỉ học hôm qua, vì vậy giáo viên của anh ấy đã không cho phép anh ấy làm bài kiểm tra
My grandfather was accustomed to life in the countryside, so he can't stand living in the city now
Lernen beginnen
Ông tôi đã quen với cuộc sống ở nông thôn, vì vậy bây giờ ông không thể sống ở thành phố
Are you sure of what you said?
Lernen beginnen
Bạn có chắc chắn về những gì bạn nói?
Are you sure about that?
Lernen beginnen
Bạn có chắc chắn về điều đó không?
Are you used to staying up late?
Lernen beginnen
Bạn đã từng thức khuya?
How do you spell that?
Lernen beginnen
Bạn đánh vần chữ đó ra sao?
I work from eight to five and currently I'm up to my neck in work
Lernen beginnen
Tôi làm việc từ tám đến năm giờ chiều và hiện tại tôi đang bận tối mặt tối mũi
But I also go to the evening class to study English
Lernen beginnen
Nhưng tôi cũng đến lớp buổi tối để học tiếng Anh
I love reading books and I have read all the must-reads
Lernen beginnen
Tôi thích đọc sách và tôi đã đọc tất cả những thứ phải đọc
I always arrive at work early and never miss a deadline
Lernen beginnen
Tôi luôn đến công sở sớm và không bao giờ bỏ lỡ thời hạn
I often work overtime and give my colleagues a hand
Lernen beginnen
Tôi thường xuyên làm thêm giờ và giúp đỡ đồng nghiệp
My grandfather was accustomed to life in the countryside, so he can't stand living in the city now
Lernen beginnen
Ông tôi đã quen với cuộc sống ở nông thôn, vì vậy bây giờ ông không thể sống ở thành phố
The company had a successful year. All salaries increased by 10% across the board
Lernen beginnen
Công ty đã có một năm thành công. Tất cả tiền lương tăng 10% trên toàn hội đồng quản trị
You'd better invite Ed to your party. After all, he is a good friend
Lernen beginnen
Bạn nên mời Ed đến bữa tiệc của bạn. Sau tất cả, anh ấy là một người bạn tốt

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.