Pełne zdania 07 2019

 0    17 Datenblatt    mesykraker
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Wczoraj pojawiła się u mnie koleżanka. Całą noc dyskutowaliśmy o życiu
Lernen beginnen
A friend appeared to me yesterday. We've been discussing life for the whole night
Nie mam sobie nic do zarzucenia.
Lernen beginnen
I have nothing to complain about.
Wczoraj przyniosłem tutaj yerba mate, a dzisiaj tego już nie ma.
Lernen beginnen
Yesterday I brought yerba mate here and today it is gone.
ktoś zabrał moje rzeczy?
Lernen beginnen
someone took my things?
Od kiedy robię to ćwiczenie, czuje się lepie.
Lernen beginnen
Since I do this exercise, I feel better.
Zgubiłem telefon wczoraj, ale na szczęście znalazłem w samochodzie.
Lernen beginnen
I lost my phone yesterday, but luckily I found it in the car.
Przyjdź jutro z kompletem dokumentów. Musimy to wysłać.
Lernen beginnen
Come tomorrow with a set of documents. We have to send it.
Lubię to miejsce ze względu na spokój i ciszę dookoła.
Lernen beginnen
I like this place because of the peace and quiet all around.
Jutro będę kosił trawę, więc posprzątaj to wszystko.
Lernen beginnen
Tomorrow I will mow the grass, so clean it all up.
Rozłożyłem namiot, ale wiatr mi go zdmuchną.
Lernen beginnen
I've set up my tent, but the wind will blow it away.
Kiedy w końcu nauczę się angielskiego, będę mógł rozmawiać w każdym miejscu na świecie.
Lernen beginnen
When I finally learn English, I can talk anywhere in the world.
Nie mam pomysłu co zrobić na obiad, chodźmy zjeść na miasto.
Lernen beginnen
I have no idea what to do for dinner, let's go eat out.
Pojawię się jutro popołudniu w twoim domu. Proszę abyś nie spał.
Lernen beginnen
I will appear in your home tomorrow afternoon. Please, do not sleep.
Jutro wcześnie rano wyjeżdżamy w daleką podróż. Musimy być wyspani.
Lernen beginnen
Tomorrow, early in the morning, we are leaving for a long journey. We must be put to sleep.
Zamiast robić niepotrzebne rzeczy, będę robił wszystko co mnie rozwija.
Lernen beginnen
Instead of doing unnecessary things, I will do everything that develops me.
podstawa życia to robienie większości rzeczy z uśmiechem na twarzy.
Lernen beginnen
the basis of life is doing most things with a smile on your face.
Medytacja nie polega na niemyśleniu, tylko na obecności tu i teraz.
Lernen beginnen
Meditation is not about not thinking, but in the presence of here and now.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.