People 3

 0    30 Datenblatt    monikamrugala
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
nie mogę tego znieść
Lernen beginnen
I can't bear it
zmienić pieluszkę dziecku
Lernen beginnen
to change a baby's nappy (diaper)
prawda
Lernen beginnen
truth, sooth
prawdziwy
Lernen beginnen
true, real, sooth
czy masz coś przeciwko
Czy masz coś przeciwko, że zapytam ile czasu spędzasz na telefonie i internecie każdego dnia?
Lernen beginnen
do you mind me asking
Do you mind me asking how much time you spend on the phone and internet each day?
denerwować kogoś
Co denerwuje cię najbardziej w dzieleniu mieszkania?
Lernen beginnen
to annoy someone
What annoys you most about sharing a flat?
uroczysta obietnica, przyrzeczenie
Poważna lub formalna obietnica, szczególnie dotycząca ofiarowania pieniądzy lub bycia przyjacielem, lub coś, co dajesz jako znak, że dotrzymasz obietnicy: Para wymieni obrączki jako przysięgę miłości dla siebie nawzajem.
Lernen beginnen
plegde
A serious or formal promise, especially one to give money or to be a friend, or something that you give as a sign that you will keep a promise: The couple will exchange rings as a pledge of their love for one another.
ślubowanie, przysięga
Lernen beginnen
vow
ślubować, przysięgać
Podjąć zdecydowaną decyzję lub obietnicę zrobienia czegoś: Po długotrwałym i bolesnym rozwodzie przesięgła, że ​​nigdy się nie ożeni.
Lernen beginnen
to vow
To make a determined decision or promise to do something: After a lengthy and painful divorce, she vowed never to remarry.
przepraszam za spóźnienie
Lernen beginnen
I’m sorry I’m late, forgive me for being so late
wspólne tematy
Lernen beginnen
common topics
poszukiwanie, wyprawa
Długie i trudne poszukiwanie czegoś: Poszukiwanie sensu życia. Pojechała do Indii na duchową wyprawę.
Lernen beginnen
quest
A long and difficult search for something: A quest for the meaning of life. She went to India on a spiritual quest.
rozpacz
On cierpi przez serię niepowodzeń, które doprowadzają go do rozpaczy. Pogrążył się w rozpaczy, gdy opuściła go żona.
Lernen beginnen
despair
He suffers a series of setbacks, which send (drive) him into despair. He was plunged into despair when his wife left him.
niemoralność
Lernen beginnen
immorality
nieuczciwość
Lernen beginnen
dishonesty
rywal
On zmierzy się ze swoim rywalem.
Lernen beginnen
rival
He is going to face his rival.
przywykły do, zwykł
Szybko przyzwyczaiła się do jego bałaganu. Z łatwością wykonała zadanie.
Lernen beginnen
accustomed to
She quickly became accustomed to his messy ways. She performed the task with her accustomed ease.
nieprzywykły do, nie zwykł
Nie zwykły, niezaznajomiony z czymś lub nie zwykł robić czegoś: Wydawało się, że cieszą się niezwykłą ciszą.
Lernen beginnen
unaccustomed to
Not usual, not familiar with something, or not used to something: They' ve seemed to being enjoyed an unaccustomed quiet.
nienawiść
Ból prowadzi do spirali nienawiści i obsesji.
Lernen beginnen
hate, hatred
The pain leads into a downward spiral of hatred and obsession.
wspomnienie
Lernen beginnen
memory
być zszkokowanym czymś
Byliśmy zszokowani widząc dym wydostający się się z dachu.
Lernen beginnen
to be shocked
We were shocked to see smoke pouring out of the roof.
wyczekiwać na
Lernen beginnen
to look forward to
przedstawiać
Czy zostaliście sobie nawzajem przedstawieni? Nie znałem nikogo na przyjęciu, ale gospodyni przyszła mi na ratunek, przedstawiając mnie kilku osobom. Oto Fiona - pozwól, że ci ją przedstawię.
Lernen beginnen
to introduce
Have you been introduced to each other? I didn't know anybody at the party, but the hostess came to my rescue by introducing me to a few people. Here's Fiona - let me introduce you to her.
spontaniczny
Lernen beginnen
spontaneous
wrodzona spontaniczność
Lernen beginnen
congenital spontaneity
zastępcza rodzina
Lernen beginnen
foster family
pełnić rolę rodziny zastępczej
Rozważałabyś wziąć dziecko jako rodzina zastępcza? Matka trójki dzieci została skazana na 5 lat więzienia, a jej córka została umieszczona w rodzinie zastępczej na resztę jej okresu dojrzewania.
Lernen beginnen
to foster
Would you consider fostering a child? The mother of three was sentenced to five years in jail and her daughter placed in foster care for the rest of her adolescence.
małostkowy
Lernen beginnen
petty
małostkowość
Lernen beginnen
pettiness
to nie jest rzecz, którą możesz zrobić
Lernen beginnen
it's not the kind of thing you can do

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.