people at work, work and money, general, looking for a job, skills and qualities

 0    178 Datenblatt    kingaplewinska5
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
dyrektor zarządzający
Lernen beginnen
Chief Executive Officer
współpracownik
Lernen beginnen
co-worker
kolega z pracy
Lernen beginnen
a colleague
dyrektor finansowy
Lernen beginnen
finance director
stażysta
Lernen beginnen
intern
osoba przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną
Lernen beginnen
interviewer
bezpośredni przełożony
Lernen beginnen
line manager
zarząd
Lernen beginnen
management
dyrektor zarządzający
Lernen beginnen
managing director
asystent
Lernen beginnen
personal assistant
osoba rekrutująca pracowników
Lernen beginnen
recruiter
personel
Lernen beginnen
staff
podwładny
Lernen beginnen
a subordinate
zwierzchnik
Lernen beginnen
superior
osoba w trakcie szkolenia
Lernen beginnen
trainee
premia roczna
Lernen beginnen
annual bonus
roczny dochód
Lernen beginnen
annual income
zakegła wypłata
Lernen beginnen
back pay
zasiłek na dziecko
Lernen beginnen
Child Benefit
prowizja
Lernen beginnen
commission
odsetki
Lernen beginnen
interest
na zasiłku
Lernen beginnen
on the dole
płaca
Lernen beginnen
pay
podwyżka
Lernen beginnen
pay rise
emerytura
Lernen beginnen
a pension
plan emerytalny
Lernen beginnen
pension plan
zysk
Lernen beginnen
profit
pasek wynagrodzenia
Lernen beginnen
salary slip
udziały
Lernen beginnen
shares
pensja początkowa
Lernen beginnen
starting salary
napiwek
Lernen beginnen
a tip
zasiłek dla bezrobotnych
Lernen beginnen
unemployment benefit
płaca
Lernen beginnen
wages
zatrudniać
Lernen beginnen
to employ
pracownik
Lernen beginnen
employee
pracodawca
Lernen beginnen
an employer
zatrudnienie
Lernen beginnen
employment
kontynuować pracę
Lernen beginnen
get on with your work
pracować w
Lernen beginnen
work for
miejsce pracy
Lernen beginnen
a workplace
ubiegać się o pracę
Lernen beginnen
to apply for a job
kandydat
Lernen beginnen
a candidate
wybór zawodu
Lernen beginnen
career choice
kariera zawodowa
Lernen beginnen
career in
umowa
Lernen beginnen
contract
agencja pośrednictwa pracy
Lernen beginnen
employment agency
perspektywy zatrudnienia
Lernen beginnen
employment prospects
wejść na rynek pracy
Lernen beginnen
enter the job/ labor market
urząd pracy
Lernen beginnen
job centre
rozmowa kwalifikacyjna
Lernen beginnen
a job interview
oferta pracy
Lernen beginnen
job offer
posada
Lernen beginnen
position
referencje
Lernen beginnen
reference
proces rekrutacji
Lernen beginnen
recruitment process
wymagania
Lernen beginnen
expectations, requirements
zatrudnić
Lernen beginnen
take on/ hire
praca polega na
Lernen beginnen
the job involves
wakat
Lernen beginnen
vacancy
osiągnięcie
Lernen beginnen
achievement
posługiwać się biegle
Lernen beginnen
be fluent in
zaangażowany
Lernen beginnen
committed
zdolności komunikacyjne
Lernen beginnen
communication skills
kompetentny
Lernen beginnen
competent
skrupulatny
Lernen beginnen
conscientious
wydajny
Lernen beginnen
efficient
doświadczenie w jakiejś dziedzinie
Lernen beginnen
experience in a field
umiejętność dostosowania się do nowych sytuacji
Lernen beginnen
flexibility
zorientowany na cele
Lernen beginnen
goal-oriented
o wysokich umiejętnościach
Lernen beginnen
highly skilled/qualified/motivated
przedsiębiorczy
Lernen beginnen
industrious
zorientowany na cele
Lernen beginnen
goal-oriented
o wysokich umiejętnościach
Lernen beginnen
highly skilled/qualified/motivated
przedsiębiorczy
Lernen beginnen
industrious
doświadczenie zawodowe
Lernen beginnen
professional job experience
pełen inicjatyw
Lernen beginnen
proactive
niezawodny
Lernen beginnen
reliable
zorganizowany
Lernen beginnen
organized
umieć pracować pod presją
Lernen beginnen
work well under pressure
praktyczna znajomość czegoś
Lernen beginnen
working knowledge of sth
kierowanie, zarządzanie
Lernen beginnen
administrative work
nadzorować
Lernen beginnen
be in charge
zajmować się czymś
Lernen beginnen
deal with
rozdzielać obowiązki
Lernen beginnen
delegate
wyjeżdżać służbowo
Lernen beginnen
go away on business
prowadzić księgowość
Lernen beginnen
keep the books
stać na czele zespołu
Lernen beginnen
lead a team
zarządzanie
Lernen beginnen
management
dotrzymywać terminów
Lernen beginnen
meet deadlines
wykonywać obowiązki służbowe
Lernen beginnen
perform job duties
ocenić wyniki czyjejś
Lernen beginnen
review sb’s performance
nadzorować
Lernen beginnen
supervise
odbierać telefony
Lernen beginnen
take calls
pracować w zespole/ samodzielnie
Lernen beginnen
work in a team / on your own
pracując dotrzymując napiętych terminów
Lernen beginnen
work to tight deadlines
prawcować w nadgodzinach
Lernen beginnen
work/do overtime
uczyć się zawodu w praktyce
Lernen beginnen
learn on the job
rozwój zawodowy
Lernen beginnen
professional development
przekwalifikować się
Lernen beginnen
retrain
szkolenie
Lernen beginnen
training course
warsztaty
Lernen beginnen
workshops
jak najszybciej
Lernen beginnen
as soon as possible
do rąk własnych
Lernen beginnen
for your eyes only
do twojej wiadomości
Lernen beginnen
for your information
awansować
Lernen beginnen
be promoted
samochód służbowy
Lernen beginnen
company car
elastyczne godziny pracy
Lernen beginnen
flexible working hours
pójść na zwolnienie
Lernen beginnen
go on leave
wynagrodzenie za czas urlopu
Lernen beginnen
holiday pay
pewność stałego zatrudnienia
Lernen beginnen
job security
urlop macierzyński/ ojcowski
Lernen beginnen
maternity / paternity leave
dodatkowe świadczenia ze strony pracodawcy
Lernen beginnen
perks/ fringe benefits
perspektywy awansu
Lernen beginnen
prospects of promotion
zwolnienie lekarskie
Lernen beginnen
sick leave
wynagrodzenie za czas choroby
Lernen beginnen
sick pay
brać wolne
Lernen beginnen
take time/ a day off
równowaga między życiem prywatnym a zawodowym
Lernen beginnen
work-life balance
pracować na własny rachunek
Lernen beginnen
be self-employed
stworzyć własną firmę
Lernen beginnen
build up your own business
pracować jako wolny strzelec
Lernen beginnen
do freelance work
pracować dorywczo, wykonywać drobne prace
Lernen beginnen
do odd jobs
prowadzic firme
Lernen beginnen
Run Your own Business
założyć firmę
Lernen beginnen
to set up a company
pracować zdalnie z domu
Lernen beginnen
work from home
emerytura
Lernen beginnen
a retirement
złożyć wymówienie
Lernen beginnen
hand in your resignation/notice
utrata pracy
Lernen beginnen
job loss
zwolnić z pracy
Lernen beginnen
lay off/dismiss
zwolnić, zredukować
Lernen beginnen
make redundant
zwolnić się
Lernen beginnen
quit/ resign
redukcja etatów
Lernen beginnen
redundancy
przejść na emeryturę
Lernen beginnen
to retire
wyrzucić z pracy
Lernen beginnen
sack/ give the sack/ fire
dobrowolne odejście z pracy
Lernen beginnen
voluntary redundancy
tania siła robocza
Lernen beginnen
cheap labor
wyzyskiwać
Lernen beginnen
exploit
bezrobotny
Lernen beginnen
unemployed/jobless
koszty pracy
Lernen beginnen
labour costs
przekazywać produkcję innym firmom
Lernen beginnen
outsource
przepracowany
Lernen beginnen
overworked
strajk okupacyjny
Lernen beginnen
sit-in
bezrobotni
Lernen beginnen
unemployed
związek zawdodowy
Lernen beginnen
trade union
gruba ryba
Lernen beginnen
big fish
zakończyć pracę
Lernen beginnen
call it a day
wspinać się po szczeblach kariery
Lernen beginnen
to climb the career ladder
nauczyć się fachu
Lernen beginnen
learn the ropes
wykorzystać nieformalne kontakty
Lernen beginnen
pull a few strings
przyłożyć się
Lernen beginnen
pull your weight
biurokracja
Lernen beginnen
red tape
podejmować szybkie decyzje
Lernen beginnen
think on your feet
niezadowolony
Lernen beginnen
dissatisfied/ discontented
tuzin
Lernen beginnen
dozen
zabity deskami
Lernen beginnen
boarded up
powszechnie
Lernen beginnen
widely
poobijany
Lernen beginnen
battered
powstrzymać
Lernen beginnen
stem
brudny
Lernen beginnen
grubby
trud
Lernen beginnen
toil
skupienie w porozumieniu
Lernen beginnen
nodding in agreement
zaledwie
Lernen beginnen
mere
ciężar
Lernen beginnen
burden
kibicować
Lernen beginnen
cheer
odnośnie do tych których
Lernen beginnen
as to those on whom
sprawa
Lernen beginnen
matter
głębiej
Lernen beginnen
deeper
obecnie
Lernen beginnen
nowadays
nawet
Lernen beginnen
even
pożądany
Lernen beginnen
desirable
poród
Lernen beginnen
labour
pozbawiać
Lernen beginnen
deprive
dogodny, stojący obok
Lernen beginnen
convenient
zakładać
Lernen beginnen
assume
niepełnosprawny
Lernen beginnen
disabled
spaliny
Lernen beginnen
fumes
wolna wola
Lernen beginnen
free will
odszkodowanie
Lernen beginnen
compensation
wysiłek
Lernen beginnen
effort
Kompensacja finansowa
Lernen beginnen
financial compension

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.