People - Personer

 0    28 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
I
I am a student.
Lernen beginnen
jag
Jag är student.
you
Who are you?
Lernen beginnen
du
Vem är du?
he
Who is he?
Lernen beginnen
han
Vem är han?
she
She is my sister.
Lernen beginnen
hon
Hon är min syster.
it
It is very interesting.
Lernen beginnen
den/det
Det är mycket intressant.
we
We are hungry.
Lernen beginnen
vi
Vi är hungriga.
you
(you = plural)
What are you interested in?
Lernen beginnen
ni
Vad är ni intresserad av?
they
They are our friends.
Lernen beginnen
de
De är våra vänner.
my
This is my room.
Lernen beginnen
min/mitt
depends on the article (if it's an en or ett word)
Detta är mitt rum.
your
Where is your bag?
Lernen beginnen
din/ditt
depends on the article (if it's an en or ett word)
Var är din väska?
his
His name is David.
Lernen beginnen
hans
Hans namn är David.
her
I like her shoes.
Lernen beginnen
hennes
Jag gillar hennes skor.
person
A table for one person, please.
Lernen beginnen
en person
Ett bord för en person, tack.
people
How many people use computers?
Lernen beginnen
människor
Hur många människor använder datorer?
friend
This is my friend, Mark.
Lernen beginnen
en vän
Det här är min vän, Mark.
wife
This is my wife, Julia.
Lernen beginnen
en fru
Det här är min fru, Julia.
husband
He is my husband.
Lernen beginnen
en man
Han är min man.
brother
Do you have a brother?
Lernen beginnen
en bror
Har du en bror?
sister
Where is your sister?
Lernen beginnen
en syster
Var är din syster?
child
How old is your child?
Lernen beginnen
ett barn
Hur gammalt är ditt barn?
son
My son is already 18 years old.
Lernen beginnen
en son
Min son är redan 18 år gammal.
daughter
I've got two daughters as well.
Lernen beginnen
en dotter
Jag har också två döttrar.
mother
My mother is a teacher.
Lernen beginnen
en moder
Min moder är lärare.
father
My father works as a taxi driver.
Lernen beginnen
en fader
Min fader arbetar som taxichaufför.
boy
There are more boys than girls at my school.
Lernen beginnen
en pojke
Det finns flera pojkar än flickor i min skola.
girl
They have two girls.
Lernen beginnen
en flicka
De har två flickor.
man
Do you know that man?
Lernen beginnen
en man
Känner du den där mannen?
woman
The woman is married.
Lernen beginnen
en kvinna
Kvinnan är gift.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.