pharsal verbs

 0    108 Datenblatt    nataliawikiel
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
wysadzić
Lernen beginnen
blow something up
powodować
Lernen beginnen
bring (sth)about
wychowywać
Lernen beginnen
bring up
odwoływać
Lernen beginnen
call off
przeprowadzać, wykonać
Lernen beginnen
carry (sth) out
ukryć, zatuszować
Lernen beginnen
cover up
zrozumieć
Lernen beginnen
figure out
przekazać, wytłumaczyć
Lernen beginnen
get across
rozdawać
Lernen beginnen
give (sth) away
zdradzić np. sekret
Lernen beginnen
give (sth) away
rzucić coś, zaprzestać coś robić
Lernen beginnen
give (sth) up
wręczyć
Lernen beginnen
to hand in
przekazywać
Lernen beginnen
hand (sth) over
powstrzymywać
Lernen beginnen
hold (sth) back
Zwolnić (z pracy)
Lernen beginnen
lay (sb) off
zawodzić
Lernen beginnen
let (sb) down
sprawdzić
Lernen beginnen
look (sth) up
psuć
Lernen beginnen
mess (sth) up
spłacać
Lernen beginnen
pay off
odbierać ze szkoły
Lernen beginnen
pick (sb) up
odkładać pieniądze na jakiś cel
Lernen beginnen
put (sth) aside
proponować
Lernen beginnen
put (sth) forward
odkładać coś w czasie
Lernen beginnen
put (sth) off
zakładać
Lernen beginnen
to put on
złożyć, zmontować
Lernen beginnen
put (sth) together
odprowadzać
Lernen beginnen
see (sb) off
zakładać no biznes
Lernen beginnen
set (sth) up
rozwiązać np problem
Lernen beginnen
sort (sth) out
wyłączyć
Lernen beginnen
to switch off
włączyć
Lernen beginnen
to switch on
rozebrać na części, rozłożyć
Lernen beginnen
take (sth) apart
pojąć, przyswoić
Lernen beginnen
take (sth) in
zdejmować
Lernen beginnen
to take (sth) off
zatrudniać
Lernen beginnen
take (sb) on
przejmować np firme
Lernen beginnen
take (sth) over
zająć się czymś, zainteresować
Lernen beginnen
take (sth) up
przymierzyć
Lernen beginnen
try on
odrzucać
Lernen beginnen
to turn sb (sth) down
obmyślać, opracować
Lernen beginnen
work (sth) out
psuć się
Lernen beginnen
break down
wybuchnąć (o wojnie, pożarze)
Lernen beginnen
break out
Kontynuować
Lernen beginnen
carry on
odzyskać przytomność
Lernen beginnen
come round
przychodzić w odwiedziny
Lernen beginnen
come round
wymrzeć
Lernen beginnen
die out
przetrwać
Lernen beginnen
get by
poddawać się
Lernen beginnen
give in
spadać
Lernen beginnen
go down
włączyć się np alarm
Lernen beginnen
go off
gasnąć
Lernen beginnen
go out
wzrastać
Lernen beginnen
go up
dorastać
Lernen beginnen
to grow up
czekać
Lernen beginnen
hold on
kłaść się
Lernen beginnen
lie down
uciekać
Lernen beginnen
make off
przysypiać
Lernen beginnen
nod off
umrzeć
Lernen beginnen
pass away
zemdleć
Lernen beginnen
to pass out
wyruszyć
Lernen beginnen
set off
rozstać się
Lernen beginnen
to split up
wyróżniać się
Lernen beginnen
to stand out
zostać w domu
Lernen beginnen
to stay in
ustępować ze stanowiska
Lernen beginnen
step down
startować (o samolocie)
Lernen beginnen
take off
okazać się
Lernen beginnen
turn out
pojwiać się
Lernen beginnen
turn up
włamać się
Lernen beginnen
break into
wpaść na kogoś, spotkać przypadkiem
Lernen beginnen
bump into someone
prosić o coś, domagać się
Lernen beginnen
call for
natknąć się na
Lernen beginnen
to come across sb / sth
dostać w spadku
Lernen beginnen
come into (sth)
zajmować się
Lernen beginnen
to deal with
obywać się bez czegoś
Lernen beginnen
do without (sth)
zakochać się w kimś
Lernen beginnen
fall for (sth)
dowiadywać się czegoś
Lernen beginnen
find out smth/find out about sb
napadać
Lernen beginnen
hold up sth
Żyć z czegoś
Lernen beginnen
live off (sth)
opiekować się
Lernen beginnen
look after sb
szukać
Lernen beginnen
to look for
Badać coś
Lernen beginnen
look into
czepiac się
Lernen beginnen
pick on sb
Spotkać przypadkiem
Lernen beginnen
run into
dopilnować
Lernen beginnen
see to (sth)
być podobnym do
Lernen beginnen
to take after
Uciec z więzienia
Lernen beginnen
break out of (sth)
nadrabiać zaległosci w
Lernen beginnen
Catch up on
zachorować na
Lernen beginnen
come down with
polubić
Lernen beginnen
take to sb
Spotkać sie z krytyka
Lernen beginnen
come in for
wymyślić, znaleźć
Lernen beginnen
come up with (sth)
ograniczyć
Lernen beginnen
cut down on (sth)
Rzucić np szkolę
Lernen beginnen
drop out of (sth)
Mieć zaległości w
Lernen beginnen
fall behind with
dogadywać się, mieć dobre stosunki
Lernen beginnen
get along/on with
uchodzić na sucho
Lernen beginnen
get away with
zabrać się do
Lernen beginnen
get down to
kontynuować
Lernen beginnen
get on with
zabierać się do
Lernen beginnen
get down to (sth)
Trzymać się z daleko od
Lernen beginnen
keep away from
dotrzymywać kroku
Lernen beginnen
keep up with sb
wracac pamięcią do
Lernen beginnen
look back on
Patrzeć na kogoś z góry
Lernen beginnen
look down on sb
Oczekiwać z niecierpliwością
Lernen beginnen
look forward to (sth)
podziwiać
Lernen beginnen
look up to sb
kompensować, wynagradzać
Lernen beginnen
make up for (sth)
Znosić
Lernen beginnen
put up with sb/sth
zużyć, wyczerpać
Lernen beginnen
run out of (sth)
ujmować się za
Lernen beginnen
stand up for (sth)

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.