Phrasal verbs 2

 0    20 Datenblatt    wsz87
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
break down
Tom's car broke down on his way home last week.
Lernen beginnen
psuć się/załamywać się
Samochód Tomka zepsuł się w drodze powrotnej w zeszłym tygodniu.
carry out
I was only carrying out orders.
Lernen beginnen
wykonać, przeprowadzić
Wykonywałem tylko rozkazy
cut back on
Last year, before the hospital began cutting back on residents, there were three.
Lernen beginnen
ograniczyć coś, zredukować coś
Zeszłego roku, przed tym jak szpital zaczął ograniczać rezydentów, było ich trzech.
cut off
Some idiot cut me off!
Lernen beginnen
uciąć, odcinać urywać, odcinać kogoś, zajechać drogę
Jakiś idiota zajechał mi drogę!
do away with
I did away with him
Lernen beginnen
pozbyć się, załatwić
Pozbyłem się jego
do up
Do up your coat before you go out
Lernen beginnen
odnowić, odnawiać, zawijać, owijać, dekorować, zapiąć coś, zawiązać coś (np. ubranie)
Zapnij płaszcz zanim wyjdziesz
end up
I can bet he'll end up in prison
Lernen beginnen
skończyć się
Mogę się założyć, że on skończy w więzieniu
fall through
Our cooperation has fallen through.
Lernen beginnen
nie dojść do skutku/nie udawać się
Nasza współpraca nie doszła do skutku.
hold up
Hold up for a while
Lernen beginnen
opóźniać, odwlekać, nie osłabiać się, trzymać się (np. gospodarka, zdrowie)
Opóźnij to chwilę
keep on
Keep on moving
Lernen beginnen
kontynuować, robić coś nadal pomimo trudności
Kontynuuj poruszenie się
let down
I promise I'll never let you down again.
Lernen beginnen
zawieść kogoś, przynieść komuś zawód
Obiecuję, że już więcej cię nie zawiodę
let off
I'll let you off this time, but don't ever lie to me again.
Lernen beginnen
darować komuś karę, poprzestawać na czymś
Podaruję Ci tym razem, ale nie kłam więcej
pull out of
My train was pulling out of the station when I got there so I had to wait for the next one
Lernen beginnen
wycofać się, wyjeźdżać
Mój pociąg odjeżdżał ze stacji, kiedy wszedłem, więc musiałem poczekać na następny
pull through
I had to pull throough
Lernen beginnen
przeżyć, powracać do zdrowia
Musiałem przeżyć
show up
I waited for nearly half an hour, but he didn't show up
Lernen beginnen
pojawić się, pokazać się
Czekałem na niego pół godziny, ale on się nie pokazał
sort out
Have you sorted out your personal issues yet?
Lernen beginnen
uporządkować, załatwić coś
Czy już uporządkowałeś swoje sprawy?
split up
Ross and Rachel split up
Lernen beginnen
zrywać (np. o związku), rozdzielić się
Ross i Rachel zerwali
wear off
The anaesthetic is starting to wear off
Lernen beginnen
słabnąć, przestawać działać, mijać
Narkoza przestaje działać
wear out
All this walking is wearing me out
Lernen beginnen
zniszczyć, wyczerpać kogoś
Całe te chodzenie wyczerpuje mnie
work out
Our plan has worked out pretty well. / I work out three times a week.
Lernen beginnen
dobrze komuś wychodzić/gimnastykować się, wyjaśnić sobie, rozwiązywać
Nasz plan poszedł całkiem nieźle. / Gimnastykuję się trzy razy w tygodniu.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.