Phrasal verbs #9

 0    10 Datenblatt    patrykwysok
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
kontynuować, robić coś dalej, bez przerwy
Dlaczego ciągle pytasz mnie o Marka? Nie chcę o nim rozmawiać!
Lernen beginnen
keep on
Why you always keep on asking me about Mark? I don't want to talk about him!
wiedzieć o czymś, znać
Czy znasz jakieś włoskie restauracje w Paryżu?
Lernen beginnen
know of
Do you know of any Italian restaurants in Paris?
śmiać się z czegoś
Z czego się śmiejesz?
Lernen beginnen
laugh at
What are you laughing at?
opuszczać, pomijać
Przygotuj listę starannie, nie chcę, aby ktoś został pominięty.
Lernen beginnen
leave out
Prepare the list carefully, I don't want anyone to be left out.
zawodzić
Znowu mnie zawiodłeś, już nie mogę ci ufać.
Lernen beginnen
let down
You let me down again, I can't trust you any more.
zalogować się, włączyć do sieci
Nie mogę się zalogować, zapomniałem hasła.
Lernen beginnen
log in/on
I can't log in, I forgot the password.
wylogować się, wyłączyć się z sieci
Wyloguj się i wyłącz komputer.
Lernen beginnen
log out/off
Please log out and turn the computer off.
opiekować się, pilnować
Musimy znaleźć kogoś, kto zaopiekuje się dziećmi, kiedy jutro wieczorem będziemy poza domem.
Lernen beginnen
look after
We need to find someone to look after the kids when we're out tomorrow evening.
rozglądać się
Rozejrzyj się i sprawdź, czy znajdziesz coś dla siebie.
Lernen beginnen
look around
Look around and check if you find something interesting for you.
przyglądać się, patrzeć
Na co patrzysz?
Lernen beginnen
look at
What are you looking at?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.