Phrasal Verbs - basic

 0    103 Datenblatt    dawidwedzicki
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
ask out
Lernen beginnen
zaprosić kogoś (do kina, restauracji)
break down
Tom's car broke down on his way home last week.
Lernen beginnen
zepsuć się
Samochód Tomka zepsuł się w drodze powrotnej w zeszłym tygodniu.
break down
Tom's car broke down on his way home last week.
Lernen beginnen
załamywać się, kończyć się niepowodzeniem
Samochód Tomka zepsuł się w drodze powrotnej w zeszłym tygodniu.
care for
Lernen beginnen
opiekować się, troszczyć
check in
We have to check in at the hotel at 9 am.
Lernen beginnen
zgłosić się do odprawy
Musimy zameldować się w hotelu o 9 rano.
check out
We should check out before noon.
Lernen beginnen
sprawdzać
Powinniśmy wymeldować się przed południem.
check out
We should check out before noon.
Lernen beginnen
zdać pokój (w hotelu), wymeldować się
Powinniśmy wymeldować się przed południem.
clean up
I have to clean the flat up before the guests come.
Lernen beginnen
posprzątać
Muszę posprzątać mieszkanie zanim przyjdą goście.
clear up
Lernen beginnen
przejaśniać się (o pogodzie), przechodzić (o chorobie)
come across (sth/sb)
Lernen beginnen
natknąć się (na coś/kogoś)
come back
When I come back, I'll tidy the flat.
Lernen beginnen
wracać
Kiedy wrócę, posprzątam mieszkanie.
depend on
Lernen beginnen
polegać na
depend on (sth)
Lernen beginnen
zależeć (od czegoś)
do without
Lernen beginnen
radzić sobie bez czegoś
fill in (sth)
Lernen beginnen
wypełniać
fill (sth) up
Lernen beginnen
wypełnić, zapełnić
find out
Lernen beginnen
dowiedzieć się
get back
I'll get back home at midnight.
Lernen beginnen
wracać
Wrócę do domu o północy.
get (sth) back
Lernen beginnen
dostać coś z powrotem
get in (into)
Lernen beginnen
wsiadać, wchodzić
get off (sth)
Lernen beginnen
wysiadać, wychodzić
get on
wsiadać do/na
Lernen beginnen
wsiadać (np. do autobusu)
Marysia wsiada do autobusu numer 9, aby dojechać do pracy.
get out
Lernen beginnen
wysiadać
get out
Lernen beginnen
wynosić się
go out
wychodzić, spotykać się z ludźmi
Lernen beginnen
wychodzić (np. z pokoju)/wychodzić z mody
Wyszliśmy wczoraj do kina.
get over
Lernen beginnen
dochodzić do siebie, pogodzić się z czymś
get over
Lernen beginnen
znaleźć rozwiązanie problemu
get through
Lernen beginnen
dodzwonić się
get together (with sb)
Lernen beginnen
spotykać się
get up
wstawać (z łóżka)
Lernen beginnen
wstawać/podnosić się
Wstaję zazwyczaj o 7.
give back
Lernen beginnen
oddawać
give up (sth)
Lernen beginnen
przestać coś robić
go away
My parents went away on holidays for two weeks.
Lernen beginnen
wyjeżdżać, iść (sobie)
Moi rodzice wyjechali na dwa tygodnie na urlop.
go back
Lernen beginnen
wracać
go on
kontynuować, trwać
Lernen beginnen
iść
Kontynuował przemowę mimo że nikt go nie słuchał.
go out
wychodzić, wyjeżdżać
Lernen beginnen
wychodzić (np. z pokoju)/wychodzić z mody
Wyszliśmy wczoraj do kina.
go out
gasnąć
Lernen beginnen
wychodzić (np. z pokoju)/wychodzić z mody
Wyszliśmy wczoraj do kina.
grow up
My aunt grew up in Scotland.
Lernen beginnen
dorastać
Moja ciocia dorastała w Szkocji.
hang on
Hang on a while, I'll explain that in a minute.
Lernen beginnen
czekać przez chwilę
Czekaj chwilę, zaraz to wyjaśnię.
head for
A group of tourists headed for the old town.
Lernen beginnen
iść/jechać w określonym kierunku, zmierzać do
Grupa turystów ruszyła w kierunku starego miasta.
hear from
Lernen beginnen
otrzymywać od kogoś wiadomość
hold on
Please hold on, I'm putting you through.
Lernen beginnen
czekać chwilę
Proszę poczekać, już Panią łączę.
hurry up
Hurry up, the bus won't wait.
Lernen beginnen
pośpieszyć się
Pospiesz się, autobus nie będzie czekał.
join in
przyłączać się
Lernen beginnen
przyłączyć się
keep away
Lernen beginnen
trzymać się z daleka od czegoś
keep on
Lernen beginnen
kontynuować, robić coś dalej, bez przerwy
know of
Lernen beginnen
wiedzieć o czymś, znać
laugh at
Lernen beginnen
śmiać się z czegoś
leave out
Lernen beginnen
opuszczać, pomijać
let down
Lernen beginnen
zawodzić
log in/on
Lernen beginnen
zalogować się, włączyć do sieci
log out/off
Lernen beginnen
wylogować się, wyłączyć się z sieci
look after
I look after my wife whenever she is sick.
Lernen beginnen
opiekować się, pilnować
Zawsze opiekuję się moją żoną, gdy jest chora.
look around
Lernen beginnen
rozglądać się
look at
przyglądać się, patrzeć
Lernen beginnen
patrzeć
look forward
Lernen beginnen
to cieszyć sie na coś, bardzo czekać na
look out
Lernen beginnen
uważać
look up
Lernen beginnen
sprawdzać
make up
Lernen beginnen
robić makijaż
move in
Lernen beginnen
wprowadzać się
move out
Lernen beginnen
wyprowadzać się
pick up
Lernen beginnen
podnosić
put off
odkładać, przełożyć na inny termin
Lernen beginnen
odkładać
put on
zakładać (na siebie)
Lernen beginnen
umieścić na
ring up
Lernen beginnen
dzwonić, telefonować
run away
When he was running away before the police he was hit by a car.
Lernen beginnen
uciekać
Kiedy uciekał przed policją został potrącony przez samochód.
run out
Lernen beginnen
kończyć się, brakować
set off
wyruszyć, rozpocząć podróż
Lernen beginnen
wyruszył
slow down
Lernen beginnen
zwalniać
switch on
Lernen beginnen
włączać
switch off
Lernen beginnen
wyłączyć
take away
Lernen beginnen
zabierać, odbierać
take back
Lernen beginnen
oddawać, zwracać
take off
The plane took off on time.
Lernen beginnen
wystartować
Samolot wystartował o czasie.
take off
The plane took off on time.
Lernen beginnen
zdejmować, ściągać
Samolot wystartował o czasie.
take up
Lernen beginnen
brać/zabierać się za coś
throw away
Lernen beginnen
wyrzucać
try on
przymierzać
Lernen beginnen
przymierzyć
turn back
Lernen beginnen
zawracać
turn off
Lernen beginnen
wyłączać
turn on
Lernen beginnen
włączać
wash up
Lernen beginnen
zmywać
watch out
Lernen beginnen
uważać
write down
Lernen beginnen
zapisywać
name after
Lernen beginnen
nazwać po kimś
note down
Lernen beginnen
notować/zapisywać
bring up
When Don’s wife died he was left to bring up their four children by himself.
Lernen beginnen
wychować
Kiedy zmarła żona Dona, sam musiał wychować ich czworo dzieci.
calm down
I have already calmed down after the argument with dad.
Lernen beginnen
uspokoić się
Już uspokoiłam się po kłótni z tatą.
count on
Lernen beginnen
liczyć na kogoś
cross out
Lernen beginnen
skreślić, wykreślić
decide on
Lernen beginnen
zdecydować się na coś
drop off
I was so tired that I dropped off in an instant.
Lernen beginnen
podrzucić kogoś gdzieś po drodze
Byłam tak zmęczona, że zasnęłam w mgnieniu oka.
fall behind
Lernen beginnen
zostawać z tyłu
focus on/upon
Lernen beginnen
koncentrować się
lay off
zwalniać
Lernen beginnen
zwolnić
look for
I am looking for exit.
Lernen beginnen
szukać
Szukam wyjścia.
match up
Lernen beginnen
pasować, zgadzać się
rely on/upon
Lernen beginnen
polegać na
result in
Lernen beginnen
skutkować
save up
Lernen beginnen
zaoszczędzić
take to
Lernen beginnen
polubić
touch down
Lernen beginnen
lądować
wake up
Lernen beginnen
obudzić się

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.