Phrasal verbs

 0    17 Datenblatt    wena11
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
zakładać coś
Jest dość zimno, więc lepiej włóż płaszcz.
Lernen beginnen
put sth on
It's quite cold so you'd better put on your coat.
Wyjeżdżać
Mój mąż często wyjeżdża służbowo.
Lernen beginnen
Go away
My husband often goes away on business.
wprowadzać się
To mój nowy sąsiad, Blake. Właśnie się wprowadził.
Lernen beginnen
move in
That's my new neighbour, Blake. He's just moved in.
zapisywać (sobie) coś
Czy chciałbyś zapisać sobie mój adres?
Lernen beginnen
write sth down
Would you like to write down my address?
odchodzić
Bez słowa odwrócił się na pięcie i odszedł.
Lernen beginnen
go away
Without a word he turned on his heel and went away.
załamywać się
Po tym jak rzuciła go żona, zupełnie się załamał.
Lernen beginnen
break down
After his wife had left him he broke down completely.
wracać powracać
obrazy z tamtego filmu wciąż do mnie powracają
Lernen beginnen
come back
Imagines from that film keep coming back to me.
zalogować się
Musisz się zalogować, jeśli chcesz użyć komputera.
Lernen beginnen
log in
You need to log in if you want to use the computer
odwoływać coś
Odwołali dzisiejsze spotkanie więc możemy iść na kawę.
Lernen beginnen
call something off
They called today's meeting off so we can go for a coffee.
sprzątać coś
Feliks, proszę, posprzątaj swój pokój!
Lernen beginnen
clean something up
Felix, please, clean up your room.
wpadać na coś, wymyśleć coś
Ona wymyśliła świetny plan na nasze wakacje.
Lernen beginnen
come up with something
She came up with a brilliant plan for our summer holiday.
liczyć na kogoś/coś
Możesz liczyć na Sandrę, jest bardzo rzetelna.
Lernen beginnen
count on sb/ sth
You can count on Sandra, she is very reliable.
zastrzelić kogoś, zestrzelić coś
Myśliwy zastrzelił ptaka.
Lernen beginnen
shoot sb, sth down
The hunter shot down the bird.
włączać, uruchamiać coś
Włącz telewizor, mecz zaczyna się za kilka minut!
Lernen beginnen
turn sth on
Turn on the TV, the game starts in a few minutes!
pochodzić z
Moja matka pochodzi z małej wioski na południu Anglii.
Lernen beginnen
come from
My mother comes from a small village in the south of England.
wyrzucać coś
Nie mogę uwierzyć, że wyrzuciła moją ulubioną torebkę!
Lernen beginnen
throw sth away/out
I can't believe she threw my favorite bag away!
spłacać coś, oddawać komuś pieniądze
Mogę pożyczyć trochę pieniędzy? Oddam ci, gdy tylko dostanę wypłatę.
Lernen beginnen
pay sth/sb back
Can I borrow some money? I'll pay it back as soon as I get paid.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.