phrasal verbs

 0    30 Datenblatt    aniolmagdalena23
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
come into a lot of money
Lernen beginnen
odziedziczyć pieniądze
take on a new employee
Lernen beginnen
podjąć się pracy, zatrudnić
weigh up the pros and cons
Lernen beginnen
ważyć argumenty za i przeciw
feel up to doing something
Lernen beginnen
czuję się na, mam ochotę
put off a meeting
Lernen beginnen
odłożyć spotkanie
rush into making decisions...
Lernen beginnen
pęd do podejmowania decyzji...
turn down the volume
Lernen beginnen
ściszyć
turn down an offer, proposal
Lernen beginnen
odrzuć ofertę, propozycję
put up with sb behaviour
Lernen beginnen
znosić, tolerować
set off on a journey
Lernen beginnen
wyruszył w podróż, start the jurney
bring about a change
Lernen beginnen
doprowadzić do zmiany
stand in for somebody, teammate
Lernen beginnen
stać na kogoś, członka drużyny
stand in for
Lernen beginnen
stanąć nainicjały co oznaczają
drop out of competition, the school
Lernen beginnen
porzucić szkołę, zrezygnować z konkurencji
come accross as a confident person
Lernen beginnen
seems to be a different person
come accross sth
Lernen beginnen
meet by chance
keep up appearances
Lernen beginnen
zachować pozory
come up with an idea, solution
Lernen beginnen
wymyślić pomysł, rozwiązanie
put forward a new plan
Lernen beginnen
przedstawić nowy plan
look up
Lernen beginnen
sprawdzać (a word in dictionary)
burst into tears
Lernen beginnen
rozpłakała się
come out in a rash
Lernen beginnen
pojawi się wysypka
talk somebody into doing something
Lernen beginnen
persuate
turn out
Lernen beginnen
okazać się (happen in the end
turn out at the party
Lernen beginnen
obrócić się na imprezie
put sb up for the night
Lernen beginnen
umieścić kogoś na noc
take back everything I said
Lernen beginnen
cofnąć wszystko, co powiedziałem
take sb back to the childchood
Lernen beginnen
zabierz kogoś z powrotem do dzieciństwa
pull out of the competition
Lernen beginnen
wycofać się z zawodów
bring out the best in somebody
Lernen beginnen
wydobyć to, co najlepsze w kimś

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.