phrasal verbs

 0    24 Datenblatt    patrycja1079
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
zepsuć się
mój samochód zepsuł się w poniedziałek
Lernen beginnen
break down
my car broke down on the monday
zerwać ze sobą
Zerwałem z dziewczyną.
Lernen beginnen
break up
I broke up with my girlfriend.
wychować
Jim był wychowywany przez jego dziadków
Lernen beginnen
bring up
Jim was brought up by his grandparents
wykonać, przeprowadzać
uczniowie przeprowadzili doświadczenie w labolatorium
Lernen beginnen
carry out
The students carry out experience in the science lab
ładować coś
nie zapomnij naładować aparatu przez wycieczką
Lernen beginnen
charge sth up
Din't forget to charge up your camera before the trip
zameldować się
zameldujmy się w hotelu a następnie pójdźmy coś zjeść
Lernen beginnen
check in
Let's check in at the hotel and then go out to lunch
wypróbować coś
Adam wypróbowuje wszystkie lokalne restauracje
Lernen beginnen
check sth out
Adam has checked out all local restaurants
sprawiać wrażenie, uchodzić za
ona sprawia wrażenie wrednej wiec nikt jej nie lubi
Lernen beginnen
come across as
She comes across as rude and no one likes her
wymyślić, znaleźć
wymyśliłeś już jakieś rozwiązanie?
Lernen beginnen
come up with
have you come up with a solution yet?
obniżyć, ograniczać
powinieneś ograniczyć sól i cukier
Lernen beginnen
cut down on
You should cut down on salt and sugar
wymierać, wyginąć
Lernen beginnen
die out
Dinosaurs died out 66 milion years ago
wycofać się, rzucić (coś)
Calum rzucił szkołe
Lernen beginnen
drop out
Calum has dropped out of school
zakochać się (w kimś)
Lernen beginnen
fall for
przewrócić się, potknąć
Jim przewrócił się i złamał nadgarstek
Lernen beginnen
fall over
Jim fell over and broke his wrist
zapełniać, napełniać
o 8 restauracja zaczyna się zapełniać
Lernen beginnen
fill up
by 8 o'clock the restaurant was begining to fill up
dowiedzieć się
jego rodzice dowiedzieli się, że opuszczał zajęcia w szkole
Lernen beginnen
find sth out
his parents found out that he had missed classes at school
dogadywać się z kimś
dogadujesz się z swoją siostrą?
Lernen beginnen
get on with sb
do you get on with your sister?
wsiadać / wsiadać
wsiadłam do pociągu w Londynie a wysiadłam w Paryżu
Lernen beginnen
get on/ get off
i get on the train in London and get off in Paris
wybrać coś, zdecydować się na
wybraliśmy najmniej drogą opcje
Lernen beginnen
go for sth
We went for the least expensive option
włączyć się
alarm włączył się o 3 w nocy
Lernen beginnen
go off
the alarm went off at 3 a.m.
spędzać czas
spędzam czas z przyjaciółmi po szkole
Lernen beginnen
hang out
I hang out with my friends after school
kontynuować
tak trzymaj!
Lernen beginnen
keep up
keep up the good work!
nadążyć za
ciężko jest nadążać za modą
Lernen beginnen
keep up with
It's hard to keep up with latest fashion
zwolnić
firma musiała zwolnić 100 pracowników przez kryzys
Lernen beginnen
lay off
the firm had to lay off 100 emplyees due to the recession

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.