Pick up lines, czyli teksty i podrywy po angielsku.

3.5  2    27 Datenblatt    nikoletta
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Are you lost? Because heaven is a long way from here.
Lernen beginnen
Zgubiłaś się? Niebo jest dobry kawałek stąd.
Can I buy you a drink, or do you just want the money?
Lernen beginnen
Kupić ci drinka, czy wolisz kasę?
Did it hurt when you fell from Heaven?
Lernen beginnen
Bolało kiedy spadłaś z nieba?
Do you believe in love at first sight or should I walk by again?
Lernen beginnen
Wierzysz w miłość od pierwszego wejrzenia, czy mam przejść jeszcze raz?
Excuse me, can I have your phone number? I seem to have lost mine.
Lernen beginnen
Czy mogę dostać twój numer, zdaje się, że zgubiłem swój.
Excuse me. My friend over there is a little embarrassed. She'd like your phone number. She wants to know where she can get a hold of me in the morning.
Lernen beginnen
Moja przyjaciółka czuje się trochę niezręcznie, chciałaby dostać twój numer telefonu, żeby wiedzieć, gdzie może mnie znaleźć jutro rano.
Fat penguin. [What?] Sorry. I just wanted to say something that would break the ice.
Lernen beginnen
Gruby pingwin. [Słucham?] Przepraszam, chciałem coś powiedzieć, żeby przełamać pierwsze lody.
First, I'd like to kiss you passionately on the lips, then, I'll move up to your belly button.
Lernen beginnen
Najpierw chciałbym całować twoje wargi... potem przesunąłbym się wyżej - do pępka.
Hi, the voices in my head told me to come over and talk to you.
Lernen beginnen
Cześć, głosy w mojej głowie powiedziały, żebym do ciebie zagadał.
I have had a really bad day and it always makes me feel better to see a pretty girl smile. So, would you smile for me?
Lernen beginnen
Miałem dziś kiepski dzień, a uśmiech pięknej kobiety zawsze poprawia mi humor. Uśmiechniesz się dla mnie?
I may not be the best looking guy here, but I’m the only one talking to you.
Lernen beginnen
Może i nie jestem najprzystojniejszym gościem w tej knajpie, ale za to jedynym, który z tobą rozmawia.
I'm like a Rubik's cube; the more you play with me, the harder I get.
Lernen beginnen
Jestem jak kostka Rubika, im dłużej się mną bawisz tym robię się [gra słów: harder - trudniejszy/twardszy].
I'm not telling you this because I want to impress you, but I am Batman.
Lernen beginnen
Wiesz, nie mówię tego, żeby zrobić na tobie wrażenie, ale to ja jestem Batmanem.
I’m new in town, could I have directions to your house?
Lernen beginnen
Jestem nowy w mieście, możesz mi powiedzieć jak trafić do Ciebie do domu?
If I ask you for sex, will you give me the same answer as the answer to this question?
Lernen beginnen
Gdybym poprosił cię o seks, czy odpowiedź byłaby taka sama jak na to pytanie?
If I could rearrange the alphabet, I would put U and I together.
Lernen beginnen
Gdybym mógł poprzestawiać alfabet postawiłbym U (ty) i I (ja) obok siebie.
If I told you that you had a great body, would you hold it against me?
Lernen beginnen
Jeśli powiem ci, że masz świetne ciało, przyciśniesz je do mnie?
If I were a stop light, I'd turn red every time you passed by, just so I could stare at you a bit longer.
Lernen beginnen
Gdybym był światłem stopu, zapalałbym się za każdym razem kiedy byś mnie mijała, tylko po to żeby móc dłużej na ciebie patrzeć.
If you stood in front of a mirror and held up 11 roses, you would see 12 of the most beautiful things in the world.
Lernen beginnen
Gdybyś stanęła przed lustrem trzymając 11 róż, zobaczyłabyś 12 najpiękniejszych rzeczy na świecie.
Let's go to my place and do the things I'll tell everyone we did anyway.
Lernen beginnen
Chodźmy do mnie i zróbmy to, co i tak powiem wszystkim, że zrobiliśmy.
My buddies over there said that I wouldn't be able to start a conversation with the most beautiful girl in the bar. Wanna buy some drinks with some of their money?
Lernen beginnen
Moim koledzy stwierdzili, że nie będę miał jaj, żeby zagadać do najpiękniejszej dziewczyny w tym barze. Może masz ochotę na kilka drinków na ich koszt?
Sorry, but you owe me a drink.[Why?] I looked at you and dropped mine.
Lernen beginnen
Wybacz, ale wisisz mi drinka. [Dlaczego?] Bo kiedy cię zobaczyłem upuściłem poprzedniego.
The only reason I would kick you out of bed would be to fuck you on the floor.
Lernen beginnen
Mógłbym cię wykopać z łóżka, ale tylko po to, żeby kochać się z tobą na podłodze.
Was your dad a farmer? Cause you sure have great melons.
Lernen beginnen
Czy twój ojciec jest rolnikiem? Masz świetne melony.
You are so beautiful that I would marry your cat just to get into your family.
Lernen beginnen
Jesteś tak piękna, że poślubiłbym twojego kota byle tylko dostać się do twojej rodziny.
You are so selfish! You're going to have that body the rest of your life and I just want it for one night.
Lernen beginnen
Jesteś strasznie samolubna! Będziesz miała to ciało do końca życia, a je chcę je tylko na jedną noc.
You have to tell me your name, because last night in my dreams, I could only call you ‘baby’.
Lernen beginnen
Musisz mi powiedzieć, jak masz na imię, bo ostatniej nocy w moich snach mogłem cię tylko nazywać Kociakiem.

Teksty na podryw po angielsku!

Fiszki zawierające teksty na wszelkiego typu podrywy przydadzą się absolutnie każdemu, bo dzięki nim komedie romantyczne staną się jasne i przejrzyste w językowych grach słownych i idiomach, ale i samo podrywanie, własne lub cudze, może nabrać waloru świetnie zaprezentowanych kompetencji językowych. Z fiszkami zasób słownictwa, a zwłaszcza gotowych wyrażeń do skutecznego podrywu, poszerzy się maksymalnie szybko, bowiem nic tak nie cieszy edukacyjnie, jak skojarzenia z randką i dobrą zabawą. Prezentujemy naprawdę śmieszne podrywy i różne teksty i pytania do dziewczyny po angielsku, sprawdź!

Które podrywy już znałeś?

Poznaj podrywy w języku angielskim, Nasza lekcja ma ciekawy ich zestaw. Czy któryś tekst był Ci znany wcześniej?
  • 1) You have to tell me your name, because last night in my dreams, I could only call you ‘baby’. - Musisz mi powiedzieć, jak masz na imię, bo ostatniej nocy w moich snach mogłem cię tylko nazywać Kociakiem.
  • 2)The only reason I would kick you out of bed would be to fuck you on the floor. - Mógłbym cię wykopać z łóżka, ale tylko po to, żeby kochać się z tobą na podłodze.
  • 3) Was your dad a farmer? Cause you sure have great melons. - Czy twój ojciec jest rolnikiem? Masz świetne melony.
  • 4) You are so beautiful that I would marry your cat just to get into your family. - Jesteś tak piękna, że poślubiłbym twojego kota byle tylko dostać się do twojej rodziny.
  • 5) You are so selfish! You're going to have that body the rest of your life and I just want it for one night. - Jesteś strasznie samolubna! Będziesz miała to ciało do końca życia, a je chcę je tylko na jedną noc.

Nauka angielskiego poprzez zabawę (podrywy)

Fiszki ze słownictwem randkowym mają także ten ukryty cel – aby przyswojenie trudnych w każdym języku wyrażeń idiomatycznych, czyli tych posiadających rozbieżność znaczeń dosłownych i docelowych, stało się maksymalnie szybkie i skuteczne. Idiomy trzeba zapamiętać, a fiszki z radami i wyrażeniami, jak podrywać po angielsku, dzięki pozytywnemu zabarwieniu emocjonalnemu, wyostrzą pamięć podczas nauki. Tak to już bowiem jest, że w edukacji językowej najlepiej sprawdzają się konotacje przyjemnościowe. Sprawdź jakie pomysły na podrywy są o wykorzystani przez Ciebie! I taki pomysł przyświecał stworzeniu fiszek na podrywy!

Nasze inne pomysły

Nauka języka angielskiego wcale nie musi być przymusem i obowiązkiem wynikającym z powszechnej znajomości angielskiego na świecie i wymagania jego znajomości niemalże we wszystkich zawodach, w kraju i za granicą. Fiszki do nauki słownictwa zbudowanego wokół miłego zagadnienia, to nie tylko kolejny sposób na przyjemną edukację językową, ale i dużo dobrej zabawy podczas nauki. Więc jeśli zainteresowały Cię nasze pomysły na wszelkie podrywy i fajne teksty, sprawdź inne zestawy Fiszkoteki: Słynne cytaty z polskich komedii, kurs Slang Amerykański czy lekcja pogawędki At the social event.

Kommentare:

lisiaklidia er schrieb: 2011-10-27 23:29:50
it was funny

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.