pierwszy rząd

 0    183 Datenblatt    koko4
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
zaniepokojony
Lernen beginnen
anxious
akwarium
Lernen beginnen
aquarium
zawstydzony
Lernen beginnen
ashamed
oskarżycielski
Lernen beginnen
accusing
dorosły
Lernen beginnen
adult
agresywny
Lernen beginnen
aggressive
arogancki
Lernen beginnen
arrogant
denerwować
Lernen beginnen
annoy
zorganizować
Lernen beginnen
arrange
popołudnie
Lernen beginnen
afternoon
znowu
Lernen beginnen
again
dookoła
Lernen beginnen
around
plan
Lernen beginnen
arrangement
przyjeżdżać
Lernen beginnen
arrive
wydawać sie, pojawiać się
Lernen beginnen
appear
widownia
Lernen beginnen
audience
przymiotnik
Lernen beginnen
adjective
artykuł
Lernen beginnen
article
aktywność
Lernen beginnen
activity
wystraszony
Lernen beginnen
afraid
już
Lernen beginnen
already
księgowy
Lernen beginnen
accountant
zgoda
Lernen beginnen
accord
według kogoś
Lernen beginnen
according to
akcja, działanie
Lernen beginnen
action
wieki
Lernen beginnen
ages
wiek
Lernen beginnen
age
trochę, każdy, jakikolwiek
Lernen beginnen
any
inny
Lernen beginnen
another
ktokolwiek, ktoś, nikomu
Lernen beginnen
anyone
armia, wojsko
Lernen beginnen
army
po, za (tobą)
Lernen beginnen
after
również
Lernen beginnen
also
nastawienie
Lernen beginnen
attitude
dostęny, wolny (mieć czas)
Lernen beginnen
available
zgadzać się, przyznawać rację
Lernen beginnen
agree
rada
Lernen beginnen
advice
reklama
Lernen beginnen
advertising
nawiązywać do czegoś
Lernen beginnen
advert to
sprzeczać się, uzasadniać
Lernen beginnen
argue
brać udział, uczęszczać
Lernen beginnen
attend
uwaga, opieka
Lernen beginnen
attention
wygląd, pojawienie się
Lernen beginnen
appearance
prawie
Lernen beginnen
almost
działać (szybko), udawać, grać (w sztuce)
Lernen beginnen
act
coś, cokolwiek, wszystko
Lernen beginnen
anything
podziwiać
Lernen beginnen
admire
chory po amputacji
Lernen beginnen
ampute
wypadek
Lernen beginnen
accident
dojrzewanie
Lernen beginnen
adolescence
zapobiegać, unikać
Lernen beginnen
avoid
mimo, że
Lernen beginnen
although
mieć wpływ na
Lernen beginnen
affect
zagranica
Lernen beginnen
abroad
sam, samotny
Lernen beginnen
alone
oddalone, od siebie
Lernen beginnen
apart
przepraszać
Lernen beginnen
apologize
dodawać (składnik, liczby), dopowiadać
Lernen beginnen
add
dojrzałość
Lernen beginnen
adulthood
około, prawie
Lernen beginnen
about
siatkówka plażowa
Lernen beginnen
beach volleyball
znudzony
Lernen beginnen
bored
urodzić się
Lernen beginnen
be born
zostać wychowywanym
Lernen beginnen
be brought up
zostać dziadkiem
Lernen beginnen
become a grandfather
rozgoryczony
Lernen beginnen
bitter
łodka
Lernen beginnen
boat
oba, oboje
Lernen beginnen
both
zachowanie
Lernen beginnen
behaviour
wierzyć
Lernen beginnen
believe
należeć do kogoś, mieć swoje miejsce
Lernen beginnen
belong
nawias
Lernen beginnen
bracket
odważny, wspaniały (wyczyn)
Lernen beginnen
brave
część, kawałek
Lernen beginnen
bit
podstawa, baza
Lernen beginnen
base
pochodzenie, środowisko
Lernen beginnen
background
pomiędzy
Lernen beginnen
between
rower
Lernen beginnen
bicycle
przed, zanim
Lernen beginnen
before
stawać się
Lernen beginnen
become
pod
Lernen beginnen
below
pożyczać
Lernen beginnen
borrow
z powrotem, cofać się
Lernen beginnen
back
za siebie, do tyłu
Lernen beginnen
backwards
przekonania, wierzenia
Lernen beginnen
beliefs
zachowywać się
Lernen beginnen
behave
przynosić, przywozić
Lernen beginnen
bring
biznes, handel, interesy
Lernen beginnen
business
odważny, śmiały
Lernen beginnen
bold
zdezorientowany
Lernen beginnen
confused
rozgniewany, przekroczyć
Lernen beginnen
cross
spokojny
Lernen beginnen
calm
stulatek
Lernen beginnen
centenarian
pochlebny
Lernen beginnen
complimentary
para zakochanych
Lernen beginnen
couple
zdanie składowe
Lernen beginnen
clause
pospolity, wspólny
Lernen beginnen
common
pewny siebie
Lernen beginnen
confident
przeźroczysty
Lernen beginnen
clear
sąd, kort
Lernen beginnen
court
firma
Lernen beginnen
company
stworzenie
Lernen beginnen
creature
rachunek, sprawdzać
Lernen beginnen
check
kompletny
Lernen beginnen
complete
tworzyć
Lernen beginnen
create
dawaj, pospiesz się
Lernen beginnen
come on
przekazywać, komunikować
Lernen beginnen
convey
kurs
Lernen beginnen
course
przyczyna, powód
Lernen beginnen
cause
zawierać
Lernen beginnen
contain
kreskówka, szkic
Lernen beginnen
cartoon
dogonić kogoś
Lernen beginnen
catch up with
stan
Lernen beginnen
condition
pewien(czegoś)
Lernen beginnen
certain
tłum
Lernen beginnen
crowd
ostrożny
Lernen beginnen
careful
dotyczyć, martwić (kogoś)
Lernen beginnen
concern
wybierać
Lernen beginnen
choose
nosić
Lernen beginnen
carry
dzwonić
Lernen beginnen
call
obchodzić
Lernen beginnen
celebrate
kajak
Lernen beginnen
canoe
zachwycony
Lernen beginnen
delighted
zawiedziony
Lernen beginnen
disappointed
podczas
Lernen beginnen
during
trudny
Lernen beginnen
difficult
opisywać
Lernen beginnen
describe
polegać(na kimś), zależeć od czegoś
Lernen beginnen
depend
postanowić
Lernen beginnen
decide
upuszczać, spadać
Lernen beginnen
drop
inny, różny
Lernen beginnen
different
śmierć
Lernen beginnen
death
wymierający
Lernen beginnen
dying
potomek
Lernen beginnen
descendant
prowadzić
Lernen beginnen
drive
dyskutować
Lernen beginnen
discuss
przebierać się
Lernen beginnen
dress up
mimo, pomimo
Lernen beginnen
despite
słownik
Lernen beginnen
dictionary
różnica
Lernen beginnen
difference
obowiązek
Lernen beginnen
duty
rozwijać coś, opracowywać
Lernen beginnen
develop
ochota
Lernen beginnen
desire
konflikt
Lernen beginnen
disagreement
dialog
Lernen beginnen
dialogue
umowa, porozumienie
Lernen beginnen
deal
szczegół
Lernen beginnen
detail
zakłopotany
Lernen beginnen
embarrassed
zazdrosny
Lernen beginnen
envious
wycieczka
Lernen beginnen
excursion
w podeszłym wieku
Lernen beginnen
elderly
emigrować
Lernen beginnen
emigrate
jeść na mieście
Lernen beginnen
eat out
oprócz
Lernen beginnen
except
miły
Lernen beginnen
enjoyable
gimnastyka
Lernen beginnen
exercise
albo
Lernen beginnen
either
lubić
Lernen beginnen
enjoy
każdy
Lernen beginnen
each
wyczerpany
Lernen beginnen
exhausted
zarabiać
Lernen beginnen
earn
przykład
Lernen beginnen
example
wieczór
Lernen beginnen
evening
elastyczny
Lernen beginnen
flexible
zakochać się
Lernen beginnen
fall in love
zapominać
Lernen beginnen
forget
przyszłość
Lernen beginnen
future
przerażony
Lernen beginnen
frightened
fantazyjny
Lernen beginnen
fancy
przewidywanie, prognoza
Lernen beginnen
forecast
iśc za, naśladować
Lernen beginnen
follow
sławny
Lernen beginnen
famous
walczyć (w bitwie)
Lernen beginnen
fight
wina
Lernen beginnen
fault
ogień
Lernen beginnen
fire
obcy, z innego kraju
Lernen beginnen
foreign
współgrać z kimś
Lernen beginnen
fit in with
czterdziestka
Lernen beginnen
forties
podążać za sugestią
Lernen beginnen
follow up
sławny
Lernen beginnen
famous
na przykład
Lernen beginnen
for example
wolność
Lernen beginnen
freedom
dowiadywać się
Lernen beginnen
find out

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.