Początkujący kierowca zawodowy. Przydatne zwroty po angielsku

 0    86 Datenblatt    ardiann
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Rozładowałeś?
Lernen beginnen
Has your truck been offloaded yet?
Tak, jestem pusty.
Lernen beginnen
Yes, I am empty.
Nie, jeszcze nie.
Lernen beginnen
No, not yet.
Czy jest plomba na naczepie?
Lernen beginnen
Is there a seal on the trailer?
Tak
Lernen beginnen
Yes, there is.
Nie
Lernen beginnen
No, there isn’t.
lIe masz jeszcze rozładunków?
Lernen beginnen
How many offloads have you still got to do?
uszę jeszcze ... rozładować i wtedy będę pusty.
Lernen beginnen
I’ve got ... more offloads/unload to do and I’ll be empty.
Dałeś CMR do podpisania?
Lernen beginnen
Have you had the CMR Note signed?
Nie, zaraz to zrobię.
Lernen beginnen
No, I’ll do it in a moment.
Zmieniłeś Europalety?
Lernen beginnen
Have you had your europallets replaced?
Tak, zamieniłem.
Lernen beginnen
Yes, I have.
Nie, tego nie zrobiłem.
Lernen beginnen
No, I haven’t.
Gdzie teraz jesteś?
Lernen beginnen
Where are you right now?
Jestem teraz w...
Lernen beginnen
I’m in...
Jestem w drodze do...
Lernen beginnen
I’m on my way to...
Czy naczepa jest czysta w środku?
Lernen beginnen
Is the trailer clean inside?
Tak, jest czysta.
Lernen beginnen
Yes, it is.
Nie, jest brudna.
Lernen beginnen
No, it’s dirty.
Czy plandeka jest OK?
Lernen beginnen
Is the tarp(aulin) OK?
Tak, plandeka jest w porządku.
Lernen beginnen
Yes, it’s OK.
Nie, plandeka jest uszkodzona.
Lernen beginnen
No, the tarp’s damaged.
Plandeka jest dziurawa.
Lernen beginnen
There’s a hole in the tarp/tilt.
Ile jest pasów mocujących w naczepie?
Lernen beginnen
How many cargo straps are there on the trailer?
Jest ... pasów w naczepie.
Lernen beginnen
There are ... cargo straps on the trailer.
Jesteś załadowany?
Lernen beginnen
Are you loaded?
Tak, jestem załadowany
Lernen beginnen
Yes, I'm.
Nie, jestem jeszcze niezaładowany i czekam.
Lernen beginnen
No, I’m not loaded yet. I’m waiting.
Ile palet załadowałeś?
Lernen beginnen
How many pallets have you loaded?
Załadowałem... palet.
Lernen beginnen
I’ve loaded ... pallets.
Ile pasów mocujących użyłeś?
Lernen beginnen
How many cargo straps have you used?
Użyłem... pasów.
Lernen beginnen
I’ve used ... cargo straps.
Czy ładunek jest teraz dobrze zabezpieczony?
Lernen beginnen
Is the cargo well secured?
Tak, ładunek jest dobrze zabezpieczony
Lernen beginnen
Yes, it is well secured.
Nie, ale zaraz to zrobię.
Lernen beginnen
No, it’s not but I’ll do it in a moment.
Założyłeś plombę na naczepie?
Lernen beginnen
Have you put a seal on the trailer?
Wpisałeś nr plomby na CMR?
Lernen beginnen
Have you entered the seal number in the CMR Note?
Nie, ale już to robię.
Lernen beginnen
No, I haven’t but I’ll do it in a moment.
Czy zapiąłeś plandekę na całej długości?
Lernen beginnen
Have you fastened the tarp all along its length?
Musisz rozładować w...
Lernen beginnen
You’ve got to offload...
Musisz się zameldować u...
Lernen beginnen
You’ve got to report to...
Możesz odstawić auto w...
Lernen beginnen
You can leave the truck at...
Otwórz plandekę.
Lernen beginnen
Open the tarp, please.
Proszę, podpisz CMR i podbij pieczątkę.
Lernen beginnen
Sign the CMR Note please and put a stamp.
Proszę, jedź do...
Lernen beginnen
Drive to ..., please.
Umyj naczepę/auto.
Lernen beginnen
Wash the trailer/truck.
Wczoraj
Lernen beginnen
Yesterday
Dziś
Lernen beginnen
Today
Jutro
Lernen beginnen
Tomorrow
Pojutrze
Lernen beginnen
Day after tomorrow
Możesz tankować na /tylko...
Lernen beginnen
You can refuel at ... / only refuel...
O której byłeś załadowany/rozładowany?
Lernen beginnen
What time were you loaded / offloaded?
Kiedy będziesz w...
Lernen beginnen
When are you going to be in ...?
Jest kolejka do załadunku.
Lernen beginnen
You need to queue to be loaded.
Muszę jeszcze czekać.
Lernen beginnen
I’ve still got to wait.
Ładunek nie jest jeszcze gotowy.
Lernen beginnen
The cargo isn’t ready yet.
Rozładowałem ... kg/palet.
Lernen beginnen
I have offloaded ... kilograms /pallets.
Musisz być o godz. 12 w...
Lernen beginnen
You’ve got to be in ....... at twelve.
Musisz być punktualnie!
Lernen beginnen
You’ve got to be on time.
To bardzo ważne!
Lernen beginnen
It’s very important.
Ile możesz jeszcze jechać?
Lernen beginnen
How much longer can you drive?
Tam możesz zrobić pauzę.
Lernen beginnen
You can take a break there.
Zmiana.
Lernen beginnen
change / takeover / shift
Tam musisz zmienić naczepę.
Lernen beginnen
You’ve got to change the trailer there.
Odczep AA123 i podczep BB456
Lernen beginnen
Unhook CC123 and hook DD456.
Masz problem z autem?
Lernen beginnen
Have you got a problem with your truck?
Masz problem z naczepą?
Lernen beginnen
Have you got a problem with your trailer?
Czy wszystko jest już OK?
Lernen beginnen
Is everything OK?
Możesz jechać dalej?
Lernen beginnen
Can you still drive?
Czemu stoisz?
Lernen beginnen
Why are you standing?
Czemu jedziesz tak wolno?
Lernen beginnen
Why are you going so slowly?
Why are you going so slowly?
Lernen beginnen
Why is it taking so long?
Włącz swój telefon!
Lernen beginnen
Turn your mobile on!
Czemu się nie meldujesz?
Lernen beginnen
Why aren’t you reporting in?
Proszę, melduj się co ... 2 godz
Lernen beginnen
Report in every ... hours, please.
Możesz jechać przez?
Lernen beginnen
Can you go through ...?
Musisz jechać z powrotem do...
Lernen beginnen
You’ve got to go back to...
Musisz zawrócić! Jedź do...
Lernen beginnen
You’ve got to turn back. Go to...
Zostaw papiery przy naczepie/ w biurze.
Lernen beginnen
Leave the documents on the trailer/at the office.
Papiery są przy naczepie/na promie.
Lernen beginnen
The documents are on the trailer/on the ferry.
Popatrz co pisze w umowie/CMR/papierach z naczepy.
Lernen beginnen
Check what it says in the contract/the CMR Note/the documents on the trailer.
Dzień Dobry.
Lernen beginnen
Good morning (rano), Good afternoon (po południu), Good evening (wieczorem)
Szerokiej drogi
Lernen beginnen
Safe journey.
Czemu jesteś spóźniony?
Lernen beginnen
Why are you late?
Jesteś już na miejscu wyładunku/załadunku?
Lernen beginnen
Are you there yet?
Ile jeszcze masz do miejsca wyładunku/załadunku?
Lernen beginnen
How much space have you got (to offload)/for loading?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.