podstawy przedsiębiorczości

 0    47 Datenblatt    dobrykebab575
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
istota funkcjonowania gospodarki rynkowej
Lernen beginnen
l'essence du fonctionnement de l'économie de marché (f)
gospodarka centralnie sterowana, planowana, socjalistyczna
Lernen beginnen
économie centralisée, planifiée, socialiste (f)
transformacja polskiej gospodarki
Lernen beginnen
une transformation de l'économie polonaise
dobra publiczne, usługi publiczne
Lernen beginnen
biens publics (m), services publics (m)
własność publiczna
Lernen beginnen
une propriété publique
podatki
Lernen beginnen
les taxes (f), les contributions (f)
reforma ustroju politycznego i gospodarczego
Lernen beginnen
une réforme du système politique et économique
prywatyzacja sektora publicznego
Lernen beginnen
une privatisation du secteur public
denominacja
Lernen beginnen
une dénomination
przedsiębiorstwo prywatne
Lernen beginnen
entreprise privée (f)
reforma administracyjna, emerytalna, oświatowa i zdrowotna
Lernen beginnen
la réforme de l'administration, des retraites, de l'éducation et de la santé
restrukturyzacja
Lernen beginnen
la restructuration
giełda papierów wartościowych
Lernen beginnen
la bourse
prawo popytu i podaży
Lernen beginnen
loi de l'offre et de la demande (f)
popyt
Lernen beginnen
la demande
podaż
Lernen beginnen
l’offre (f)
rynek lokalny, regionalny, krajowy, międzynarodowy, globalny
Lernen beginnen
le marché local, régional, national, international, mondial
struktury rynkowe
Lernen beginnen
les structures de marché (f)
konsumpcja
Lernen beginnen
la consommation
producent
Lernen beginnen
le producteur, le fabricateur
konsument
Lernen beginnen
le consommateur
konkurencja (doskonała)
Lernen beginnen
la concurrence (parfaite)
monopol, oligopol, konkurencja monopolistyczna
Lernen beginnen
le monopole, l’oligopole (m), la concurrence monopolistique
funkcje rynku
Lernen beginnen
les fonctions de marché (f)
równowaga rynkowa
Lernen beginnen
une équilibre du marché
cena równowagi
Lernen beginnen
le prix d'équilibre
ilość
Lernen beginnen
la quantité
nadwyżka
Lernen beginnen
le surplus
nadwyżka popytu / podaży
Lernen beginnen
la demande / l’offre excédentaire
dochód
Lernen beginnen
le revenu
krzywa (popytu)
Lernen beginnen
une courbe (de demande)
kartel
Lernen beginnen
le cartel
budżet
Lernen beginnen
le budget
deficyt
Lernen beginnen
le déficit
wydatek
Lernen beginnen
le frais
złożyć reklamację, wnieść skargę
Lernen beginnen
porter plainte
gwarancja
Lernen beginnen
la garantie
interwencjonizm państwowy
Lernen beginnen
interventionnisme d'État (f)
polityka gospodarcza
Lernen beginnen
une politique économique
mikroekonomia i makroekonomia
Lernen beginnen
la microéconomie et la macroéconomie
państwo opiekuńcze
Lernen beginnen
un État providence
kryzys
Lernen beginnen
la crise
wzrost gospodarczy
Lernen beginnen
la croissance économique
cykl koniunkturalny
Lernen beginnen
un cycle économique
rozwój gospodarczy
Lernen beginnen
le développement économique
dług publiczny
Lernen beginnen
une dette publique
polityka monetarna i fiskalna
Lernen beginnen
la politique monétaire et fiscale

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.