Podział Polski na regiony geograficzne

 0    7 Datenblatt    wiktorszypnicki
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Podział Polski na krain geograficzne
Lernen beginnen
Pobrzeza, pojezierza, niziny, wyżyny, kotliny, góry
Czynniki wpływające na ukształtowanie wybrzezy
Lernen beginnen
lądolód północnopolski, dziłalność morza, akumulacja, wiatr
Czynniki wpływające na ukształtowanie pojezierza
Lernen beginnen
lądolód północnopolski, rzeki-erozja
Czynniki wpływające na ukształtowanie Nizin
Lernen beginnen
Zlodowacenie Srodkowopolskie, denudacja, wiatr-klimat periglacjalny, rzeki
Czynniki wpływające na ukształtowanie wyżyn
Lernen beginnen
charakter podłoża skalnego(wapienie, less), transgresje morskie, woda opadowa, rozja rzeczna
Czynniki wpływające na ukształtowanie Kotlin
Lernen beginnen
ruchy gorotworcze oraz erozja rzczna
Czynniki wpływające na ukształtowanie pasa gór
Lernen beginnen
orogenezy- alepjska, kaledońska, hercyńska, skały

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.