Pojęcia i zwroty łacińskie 3

 0    35 Datenblatt    dunat
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
forma czynności prawnej zastrzeżona dla wywołania określonych skutków
Lernen beginnen
forma ad eventum
forma czynności prawnej zastrzeżona dla celów dowodowych
Lernen beginnen
forma ad probationem
forma czynności prawnej zastrzeżona pod rygorem nieważności
Lernen beginnen
forma ad solemnitatem
sąd właściwy ze względu na miejsce zawarcia umowy
Lernen beginnen
forum contractus
sąd właściwy ze względu na miejsce popełnienia czynu niedozwolonego (miejsce popełnienia przestępstwa)
Lernen beginnen
forum delicti commissi
sąd miejsca zatrzymania podejrzanego
Lernen beginnen
forum deprehensionis
sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania
Lernen beginnen
forum domicilli
sąd właściwy ze względu na miejsce położenia rzeczy
Lernen beginnen
forum rei sitae
spadek leżący, nieobjęty
Lernen beginnen
hereditas iacens
pod nieobecność, podczas nieobecności
Lernen beginnen
in absentia
w oderwaniu od konkretnej sytuacji, ogólnie, abstrakcyjnie
Lernen beginnen
in abstracto
w obliczu (bliskiej) śmierci
Lernen beginnen
in articulo mortis
w całości, dokładnie, w pełnym brzmieniu
Lernen beginnen
in extenso
na końcu
Lernen beginnen
in fine
na gorącym uczynku
Lernen beginnen
in flagranti
w celu obejścia ustawy
Lernen beginnen
in fraudem legis
niepołączalność, zakaz równoczesnego piastowania określonych stanowisk publicznych
Lernen beginnen
incompatibilitas
między stronami
Lernen beginnen
inter partes
między żyjącymi
Lernen beginnen
inter vivos
tym samym, na mocy samego faktu
Lernen beginnen
ipso facto
mocy prawa (z mocy samego prawa)
Lernen beginnen
ipso iure
sędzia wyłączony ze sprawy
Lernen beginnen
iudex inhabilis
sędzia podejrzany (o stronniczość)
Lernen beginnen
iudex suspectus
przepisy bezwzględnie obowiązujące,
Lernen beginnen
ius cogens
przepisy względnie obowiązujące
Lernen beginnen
ius dispositivum
prawo krwi (zasada nabycia obywatelstwa)
Lernen beginnen
ius sanguinis
prawo ziemi (zasada nabycia obywatelstwa)
Lernen beginnen
ius soli
ustawa nie czyni różnicowania
Lernen beginnen
lege non distinguente
ustawa ogólna
Lernen beginnen
lex generalis
norma prawna pozbawiona jakiejkolwiek sankcji.
Lernen beginnen
lex imperfecta
to norma prawna opatrzona sankcją represyjną (karną).
Lernen beginnen
lex minus quam perfecta
to norma prawna opatrzona sankcją nieważności.
Lernen beginnen
lex perfecta
to norma prawna opatrzona sankcją represyjną (karną) oraz sankcją nieważności
Lernen beginnen
lex plus quam perfecta
ustawa specjalna, przepis szczególny
Lernen beginnen
lex specialis
przerwy w chorobie psychicznej („jasne przerwy”)
Lernen beginnen
lucida intervalla

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.