Pojęcia Państwo Szlachty Polskiej oraz Rzeczypospolita Obojga Narodów

 0    10 Datenblatt    tyrex961
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Demokracja Szlachecka
Lernen beginnen
był to system panujący w Rzeczypospolitej, w której przywileje nadane przez króla dawały władze odrębną nawet wyższą niż miał sam król. Władca nie mógł nic zrobić bez zgody szlachty.
Stany Sejmujące
Lernen beginnen
są to stany przedstawiające skład sejmu walnego. W skład wchodziła: -izba senacka składająca się z doradców króla -króla -izby poselskiej w skład której wchodziła część szlachty wybrana na na zgromadzeniach szlacheckich
Liberum Veto
Lernen beginnen
„Wolne nie pozwalam” – zasada która dawała posłowi w dowolnym momencie zerwać sejm i nie uchwalić żadnych z uchwał w sejmie walnym.
Sejm Ordynacyjny
Lernen beginnen
sejm walny Rzeczypospolitej zwoływany co dwa lata przez króla, trwający nie dłużej niż sześć tygodni.
Sejm Ekstraordynacyjny
Lernen beginnen
sejm walny nadzwyczajny zwoływany przez króla w razie potrzeby lub niebezpieczeństwa kraju na okres nie dłuższy niż dwa tygodnie.
Elekcja
Lernen beginnen
wybór przez Polską szlachtę następnego króla elekcyjnego zgodnie z zapiskiem Unii Lubelskiej która wprowadziła ustrój wolnej elekcji.
Elekcja Vivente Rege
Lernen beginnen
Wybór nowego króla podczas panowania starego np.: podczas panowania Króla Zygmunta Starego wybrano Zygmunta Augusta jego syna na następnego króla Polski tym samym Zygmunt Stary zabezpieczył tron Polski dla swojego syna przekonując szlachtę.
Bezkrólewie
Lernen beginnen
okres w Polskiej Rzeczpospolitej Obojga Narodów w której nie panuje żaden król. Do wyboru nowego króla elekcyjnego władze w Polsce sprawuje interrex.
Interrex
Lernen beginnen
osoba pełniąca władze w czasie bezkrólewia w Polsce. Tą osobą był zawsze Arcybiskup Grzeźnieński
Unia Realna
Lernen beginnen
związek dwóch lub więcej państw oparty na wspólnych instytucjach państwowych (wspólnym parlamencie, rządzie, walucie) (odrębnym wojsku sądownictwu, skarbie), powiązaniu państw (scaleniu) w jedną nazwę.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.