pojęcia (prehistoria, mezopotamia, egipt, grecja) 2

 0    51 Datenblatt    leeenka
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
kuros
Lernen beginnen
posąg stojącego mężczyzny (poza wystawna), występujący w archaicznej rzeźbie monumentalnej
kyliks
Lernen beginnen
starogrecka płaska czara na wysokiej nóżce, z dwoma poziomymi imadłami. Służyła do picia wina.
laserunek
Lernen beginnen
przezroczysta lub półprzezroczysta warstwa farby, zmieniająca ton lub barwę niższych warstw obrazu, zwłaszcza olejnego
marmury Elgina
Lernen beginnen
zwane są starożytne marmury partenońskie, wywiezione z Aten do Londynu przez lorda Elgina
meander
Lernen beginnen
Jest to geometryczny ornament w formie poziomego pasa, złożony z powtarzających się układów linii załamanych wielokrotnie pod kątem prostym
megaron
Lernen beginnen
prostokątny budynek o jednym pomieszczeniu, z otwartym przedsionkiem na krótszym boku, którego wysunięteboczne ściany były zakonczone płaskimi pilastrami
metopa
Lernen beginnen
prostokątna płyta między tryglifami na fryzie belkowania doryckiego. zdobione najczęściej płaskorzeźbami
menhir
Lernen beginnen
w kulturze celtyckiej nieociosany lub częściowo obrobiony głaz (najczęściej zaostrzony od góry) ustawiony pionowo na grobie zmarłego, pełniący rolę pomnika.
pigment
Lernen beginnen
kryjąca substancja barwiąca. Drobno zmielona substancja stała, nierozpuszczalna i najczęściej nieprzezroczysta, zabarwiająca sobą powierzchnię pokrywanej substancji.
terakota
Lernen beginnen
wyroby z dobrze oczyszczonej i wypalonej gliny w formie figurek lub płytek, stosowane do zdobień.
totem
Lernen beginnen
termin określający zjawiska związane z relacjami człowieka ze zwierzęcym przodkiem
lamassu
Lernen beginnen
w sztuce asyryjskiej posąg wyobrażający skrzydlatego byka o ludzkiej, brodatej twarzy
pismo klinowe
Lernen beginnen
najstarsza, na Bliskim Wschodzie, odmiana pisma, stworzona najprawdopodobniej przez Sumerów np. epos o gilgameszu
płaskorzeźba (relief)
Lernen beginnen
kompozycja rzeźbiarska wykonana na płycie kamiennej, metalowej lub drewnianej z pozostawieniem na niej tła. Dzieło uzyskuje się poprzez rzeźbienie, kucie lub odlewanie.
protoma
Lernen beginnen
dekoracja w formie głowy lub popiersia zwierząt albo ludzi
stela
Lernen beginnen
pomnik nagrobny, kamienna, ustawiona pionowo płyta z inskrypcją lub płaskorzeźbioną dekoracją
układ antytetyczny
Lernen beginnen
dekoracyjny, symetryczny układ figur lub ornamentów szeroko stosowany w okresie średniowiecza i renesansu. Układ taki stanowią głównie motywy zwierzęce, ujęte z profilu.
układ kulisowy
Lernen beginnen
sposób oddawania głębi obrazu, odkryty już w prehistorii. Polega na tym, że elementy dalsze są częściowo zasłonięte przez elementy bliższe.
układ pasowy
Lernen beginnen
sceny rozgrywają się na tzw. liniach bazowych, tworząc pasy poziome
ziggurat
Lernen beginnen
monumentalna budowla sakralna na planie kwadratu w kształcie kilkukondygnacyjnej wieży zwieńczonej świątynią
mastaba
Lernen beginnen
rodzaj grobowca spotykanego w starożytnym Egipcie, mającego kształt ściętego ostrosłupa na prostokątnym planie.
monoteizm
Lernen beginnen
wiara w istnienie jedynego Boga. Występuje w chrześcijaństwie, judaizmie, islamie.
mumifikacja
Lernen beginnen
proces konserwacji zwłok zapobiegający rozkładowi.
obelisk
Lernen beginnen
pomnik w formie wysokiego, smukłego słupa, najczęściej o czworobocznej podstawie, wykonanego z jednego bloku skalnego. Zakończenie słupa ma formę ostrosłupa, często obitego złotą blachą
papirus
Lernen beginnen
materiał pisarski otrzymywany z tzw. " trzciny papirusowej"
polichromia
Lernen beginnen
wielobarwna ozdoba malarska ścian, sufitów, podniebienia sklepień, rzeźb stosowana do dekoracji wewnętrznych i zewnętrznych. Polichromie wykonywano nie tylko na materiałach kamiennych i tynkach, ale także na drewnie, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń w budownictwie sakralnym i świeckim.
politeizm
Lernen beginnen
wielobóstwo, pojęcie używane w niektórych nurtach religioznawstwa i w języku potocznym na określenie systemów religijnych lub religii, w których występuje wiara w istnienie wielu sił nadprzyrodzonych, a w szczególności upersonifikowanych w bytach osobowych bogów.
pylon
Lernen beginnen
wieża o prostokątnej podstawie, wznoszona parami i zwężająca się ku górze. brama
rekonstrukcja
Lernen beginnen
odtworzenie zniszczonego zabytku na podstawie zachowanych planów, projektów, fotografii lub szkiców
sarkofag
Lernen beginnen
zdobiona trumna w kształcie skrzyni ceramicznej lub kamiennej, dekorowana techniką malarską lub rzeźbiarską
sfinks
Lernen beginnen
to mityczne stworzenie, przedstawiane zazwyczaj jako lew z ludzką głową np. sfinks w Gizie
urna (kanopa)
Lernen beginnen
w starożytnym Egipcie rytualne naczynia, w których umieszczano wnętrzności, wyjęte z ciała przed mumifikacją i zakonserwowane.
uszebti
Lernen beginnen
figurka w kształcie mumii, z dwiema motykami w rękach i workiem na plecach, wkładana do grobu wraz z ciałem zmarłego.
moduł
Lernen beginnen
umowna jednostka miary odpowiadająca wielkości określonego elementu i służąca do wyznaczania proporcji oraz wzajemnych zależności wszystkich elementów całości
monopteros
Lernen beginnen
typ świątyni greckiej lub rzymskiej zbudowany na ogół na planie koła, otoczony kolumnadą, przykryty dachem.
mozaika
Lernen beginnen
dekoracja w postaci ornamentu lub obrazu, wykonana z drobnych, o różnej kolorystyce, fakturze i kształcie kamyczków, kawałków szkła lub ceramiki
odeon
Lernen beginnen
starożytna budowla przeznaczona na występy muzyczne i teatralne.
ornament
Lernen beginnen
motyw lub zespół motywów zdobniczych, stosowanych w architekturze lub sztukach plastycznych.
peplos
Lernen beginnen
strój kobiecy bez rękawów, uszyty z jednego prostokątnego kawałka tkaniny wełnianej spiętego na ramionach fibulami.
pitos
Lernen beginnen
naczynie gliniane o kształcie zbliżonym do beczki, lub jajowatym, służyło do przechowywania żywności
portyk kolumnowy
Lernen beginnen
Portyk to także otwarty ganek kolumnowy lub filarowy, który poprzedza wejście, tworząc główną część fasady budynku
pronaos
Lernen beginnen
przedsionek przedniej części antycznej świątyni greckiej, zawierający się pomiędzy wysuniętymi bocznymi ścianami, najczęściej zakończonymi antami; poprzedzał naos.
ryton
Lernen beginnen
starożytne naczynie do picia wina, zazwyczaj w kształcie rogu lub głowy zwierzęcej.
rzygacz
Lernen beginnen
dekoracyjne, ozdobne, wystające poza lico muru, zakończenie rynny dachowej, z którego woda deszczowa ma swobodny odpływ.
sima
Lernen beginnen
kamienna lub ceramiczna rynna w kształcie wywiniętej ku górze listwy, służy do odprowadzenia wody deszczowej z dachu, umieszczana nad gzymsem powyżej belkowania zakończona rzygaczami
tolos
Lernen beginnen
budowla na planie okrągłym najczęściej o przeznaczeniu spektakularnym lub kulturowym
trybowanie (repusowanie)
Lernen beginnen
zdobienie wyrobów z blachy poprzez wybijanie na zimno wgłębień, dających po drugiej stronie wypukły wzór.
tryglif
Lernen beginnen
element dekoracyjny w postaci prostokątnej płyty stosowanej we fryzie belkowania doryckiego. zdobiona dwoma poziomymi żłobieniami
tympanon (portal)
Lernen beginnen
półokrągłe lub ostrołukowe pole, umieszczone w górnej części portalu ponad nadprożem, wypełnione zwykle dekoracją reliefową (relief).
woluta (ślimacznica)
Lernen beginnen
element architektoniczny i motyw ornamentacyjny w formie spirali lub zwoju.
złoty podział
Lernen beginnen
podział odcinka na dwie części tak, by stosunek długości dłuższej z nich do krótszej był taki sam, jak całego odcinka do części dłuższej. Innymi słowy: długość dłuższej części ma być średnią geometryczną długości krótszej części i całego odcinka

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.