Połączenia kości

 0    15 Datenblatt    PiotrHaduch
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Podział połączeń kości na główne kategorie
Lernen beginnen
Połączenia ścisłe i wolne(stawy)
Podział połączeń ścisłych (pl)
Lernen beginnen
więzozrost, chrząstkozrost i kościozrost
Podział połączeń ścisłych (łac)
Lernen beginnen
syndesmosis, synchondrosis, synostosis
Podział więzozrostów (pl)
Lernen beginnen
więzozrost włóknisty, więzozrost sprężysty, szew i wklinowanie
Podział więzozrostów (łac)
Lernen beginnen
syndesmosis fibrosa, syndesmosis elastica, sutura, gomphosis
Podział szwów (pl)
Lernen beginnen
szew gładki, szew łuskowy i szew piłowaty
Podział szwów (łac)
Lernen beginnen
sutura plana, sutura squamosa, sutura serrata
Patologiczne skostnienie po łacinie
Lernen beginnen
ankylosis
Czym jest "ankylosis"
Lernen beginnen
Patologiczne kostnienie
Zawsze występujące składniki główne stawów
Lernen beginnen
Powierzchnie stawowe, torebka stawowa i jama stawowa
Niestale występujące składniki stawów
Lernen beginnen
więzadła stawowe, krążki stawowe, obrąbki stawowe i łąkotki
Czym są pokryte prawie wszystkie powierzchnie stawowe?
Lernen beginnen
Chrząstką szklistą
W jakich stawach powierzchnie stawowe są pokryte chrząstką włóknistą
Lernen beginnen
staw skroniowo-żuchwowy i mostkowo-obojczykowy
Czym pokryta jest powierzchnia stawowa stawu skroniowo-żuchwowego?
Lernen beginnen
chrząstką włóknistą
Czym pokryta jest powierzchnia stawowa stawu mostkowo-obojczykowego?
Lernen beginnen
chrząstką włóknistą

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.