polecenia dla zgłaszającego

 0    18 Datenblatt    przemyslawm
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Włącz światła awaryjne.
Lernen beginnen
Switch on the warning lights.
Ustaw samochód w poprzek drogi.
Lernen beginnen
Park the car across the road.
Przeczytaj numery z pomarańczowej tabliczki.
Lernen beginnen
Read the numbers on the orange plate
Nie wyciągaj poszkodowanego z samochodu.
Lernen beginnen
Don't move the injured person out of the car
Nie wyciągaj uwięzionych, zostaw ich na miejscu.
Lernen beginnen
Don't try to move the trapped persons. Leave the, in the car.
Jeśli jest niebezpieczeństwo pożaru lub wybuchu...
Lernen beginnen
Should danger of a fire or explosion occur...
wyciągnij rannego z samochodu
Lernen beginnen
pull the injured out of the car
przenieś go w bezpieczne miejsce.
Lernen beginnen
carry him/her to a safe place.
Jeśli poszkodowany nie oddycha, wyciągnij go z pojazdu
Lernen beginnen
If the injured person isn't breathing, move him out of the vehicle
Jeśli pojazd może się stoczyć, spaść lub wybuchnąć wyciągnij poszkodowanego.
Lernen beginnen
If there is a risk of the car rolling, falling down or exploding move the injured person out of the vehicle.
Nie zbliżaj się do źródła wycieku (parowania, ulatniania gazu).
Lernen beginnen
Don't come close to the source of leakage (vapourisation, gas leakage)
Sprawdź, skąd wieje wiatr.
Lernen beginnen
Check the wind direction.
Odejdż na znaczną odległość.
Lernen beginnen
Walk away to a safe distance.
Odejdź prostopadle do kierunku wiatru.
Lernen beginnen
Walk away perpendicular to wind.
Uciekaj szybko!
Lernen beginnen
Run away quickly.
Wyłącz silnik.
Lernen beginnen
Switch the engine off.
Oznakuj miejsce wypadku.
Lernen beginnen
Mark the place of the accident.
Ustaw trójkąt ostrzegawczy.
Lernen beginnen
Set up the warning triangle.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.