politics and state systems/ verbs with prepositions

 0    48 Datenblatt    englishforeveryone
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
arystokracja
Lernen beginnen
aristocracy
gabinet, Rada Ministrów
Lernen beginnen
Cabinet
lord kanclerz (przewodniczący izby Lordów)
Lernen beginnen
Chancellor
obywatel/obywatelka
Lernen beginnen
citizen
urzędnik służby cywilnej
Lernen beginnen
civil servant
koalicja
Lernen beginnen
coalition
Partia Konserwatywna
Lernen beginnen
Conservatives
okręg wyborczy
Lernen beginnen
constituency
konstytucja
Lernen beginnen
constitution
elektorat
Lernen beginnen
electorate
Izby Parlamentu
Lernen beginnen
House of Parliament
Partia Pracy
Lernen beginnen
Labour
Partia Liberalnych Demokratów
Lernen beginnen
Liberal Democrats
manifest
Lernen beginnen
manifesto
poseł/posłanka, członek parlamentu
Lernen beginnen
Member of Parliament
minister
Lernen beginnen
minister
mniejszość
Lernen beginnen
minority
monarchia
Lernen beginnen
monarchy
opozycja
Lernen beginnen
opposition
partia (polityczna)
Lernen beginnen
party
polityka
Lernen beginnen
policy
polityk
Lernen beginnen
politician
polityka
Lernen beginnen
politics
prezydent
Lernen beginnen
president
premier
Lernen beginnen
prime minister
referendum
Lernen beginnen
referendum
republika
Lernen beginnen
republic
republikański
Lernen beginnen
republican
kadencja
Lernen beginnen
term of office
głosować, brać udział w wyborach
Lernen beginnen
vote in an election
organizować wybory powszechne
Lernen beginnen
hold a general election
ubiegać się o drugą kadencję
Lernen beginnen
stand for re-election
formować rząd
Lernen beginnen
form a government
sprawować urząd, rządzić przez kadencję
Lernen beginnen
serve a term of office
uchwalać ustawę, ustanawiać prawo
Lernen beginnen
pass a law
obradować w jakiejś sprawie
Lernen beginnen
debate an issue
aprobować, pochwalać coś
Lernen beginnen
approve of something
winić kogoś za coś
Lernen beginnen
blame somebody for something
liczyć na kogoś
Lernen beginnen
count on somebody
powstrzymywać kogoś przed zrobieniem czegoś
Lernen beginnen
prevent somebody from doing something
protestować przeciwko czemuś
Lernen beginnen
protest against something
karać kogoś za coś
Lernen beginnen
punish somebody for something
prowadzić do czegoś, kończyć się czymś
Lernen beginnen
result in something
martwić się czymś
Lernen beginnen
worry about something
zostać obciążonym (opłatą)
Lernen beginnen
be charged for
informować
Lernen beginnen
inform
wchodzić
Lernen beginnen
enter
przeznaczyć coś na coś, wziąc coś pod uwagę
Lernen beginnen
allow something for somebody/ something

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.