polityka spójności - Polityka regionalna UE - ec. europa. eu

 0    19 Datenblatt    jancash
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
strona Unii Europejskiej ec. europa. eu
Lernen beginnen
Komisja Europejska, Rozwój regionów i miast UE, Polityka regionalna.
1
Lernen beginnen
Co to jest polityka spójności?
Polityka spójności to polityka, która w całej Europie przyczyniła się do realizacji tysięcy projektów realizowanych ze środków finansowych
Lernen beginnen
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
Lernen beginnen
(beneficjentami Funduszu Spójności są państwa członkowskie,
których PKB jest niższe niż 90% średniego PKB w krajach UE-27,
Lernen beginnen
nie uwzględniając Chorwacji).
Spójność gospodarcza i społeczna,
Lernen beginnen
zgodnie z definicją podaną w Jednolitym Akcie Europejskim z 1986 r.,
ma za zadanie „zmniejszać dysproporcje między regionami
Lernen beginnen
i przeciwdziałać zacofaniu regionów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji”.
Ostatni traktat unijny, traktat lizboński,
Lernen beginnen
nadaje spójności dodatkowe znaczenie,
odwołując się do „spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej”.
Lernen beginnen
Oznacza to,
że polityka spójności ma za zadanie promować także
Lernen beginnen
zbilansowany, bardziej zrównoważony „rozwój terytorialny”,
a tym samym zyskać szerszy zakres działania niż polityka regionalna,
Lernen beginnen
która jest ściśle związana z Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego
i realizuje swoje zadania na szczeblu regionalnym.
Lernen beginnen
Współpraca polityki spójności i innych unijnych polityk
związanych z rozwojem regionalnym -
Lernen beginnen
polityki rozwoju obszarów wiejskich i polityki morskiej i rybołówstwa -
została w okresie budżetowym 2014–2020 zacieśniona dzięki
Lernen beginnen
wspólnym postanowieniom
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Lernen beginnen
Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności,
Lernen beginnen
Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich
i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.
Lernen beginnen
Wszystkie pięć funduszy tworzą razem Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne.
Wszystkie pięć funduszy tworzą razem Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne.
Lernen beginnen
Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne.
na tej stronie znajduje się jeszcze dziewięć pytań i odpowiedzi
Lernen beginnen
na temat polityki spójności - Polityki regionalnej UE

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.