Polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej

 0    10 Datenblatt    guest1719926
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
sytuacja
Lernen beginnen
odzyskanie niepodległości sytuacja Polski na arenie międzynarodowej była bardzo trudna jak jej pozostało w relacjach z państwami sąsiadującymi przede wszystkim ZSRR i Niemcami
Polska utrzymywała dobre kontakty
Lernen beginnen
Łotwa i Rumunia
marzec 1921
Lernen beginnen
sojusz z rumunią maska do porozumienia państwa zobowiązały się do wzajemnej pomocy militarnej w przypadku agresji sowieckiej
luty 1921
Lernen beginnen
sojusz z Francją oba kraje zgodziły się na współpracy w momencie zaatakowania ich przez siły niemieckie
traktat w rapallo
Lernen beginnen
7922 o ścisłej Współpracy Gospodarczej i wojskowej między obydwoma krajami układ niemiecko rosyjski
konferencja Międzynarodowa w Locarno
Lernen beginnen
1925 Niemcy gwarantowały nienaruszalność granicy z Francją i belgią ale nie z Polską i Czechosłowacją
Józef Beck
Lernen beginnen
drugie miejsce spraw zagranicznych
polityka międzymorza
Lernen beginnen
zakłada ona stworzenie federacji państw Europy Środkowej pod przewodnictwem Polski Polska była za słabym krajem
Traktat o nieagresji z ZSRR
Lernen beginnen
25 lipca 1932 miał on zobowiązywać 3 lat a jednak przedłużono go do 1945 roku
sytuacja polsko-niemiecka
Lernen beginnen
polska chciała zawrzeć pakt z Francją w pływaniu wojny prewencyjnej przeciwko Niemców Szwecja w prawie między 1934 roku zawarł z Polską deklaracji o niestosowaniu przemocy

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.