Polska part1

 0    60 Datenblatt    kumulepula
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Matematyczno - geograficzne
Lernen beginnen
-Suchowola - środek europy -Północny kraniec: Brzeg morski w Jastrzębiej górze 54*50'08'N -Południowy kraniec: szczyt opołonek (Bieszczady) 49*00'N na Zachodzie: Zakole odry przy Cedyni 14*07'E Wschód: Zakole bugu Strzyżów 24*08' E
Rozciągłość polski (równoleżnikowa)
Lernen beginnen
10*01'
Różnica czasu słonecznego między wschodem a zachodem:
Lernen beginnen
ponad 40min.
Szerokość polski (południkowa)
Lernen beginnen
5*50'08"
Różnica czasu między północą a południem
Lernen beginnen
1h 4min - 1h 8min
Fizyczno geograficzne
Lernen beginnen
-Niziny środkowoeuropejskie -Niziny wschodnio-bałtycko-białoruskie -wyżyny Polskie -Wyżyny ukraińskie -Masyw czeski - Karpaty i Podkarpacie -Granica tektoniczna między Europą wschodnią, a zachodnią
Zlewiskiem jakich mórz jest Polska
Lernen beginnen
Bałtyk 99,8% 0,2% Czarne i Północne
Położenie polityczne
Lernen beginnen
Niemcy 467, Ukraina 535, Czechy 796, Słowacja 541, Rosja 210, Białoruś 418, Litwa 104
Długość granic Polski
Lernen beginnen
3511km
Obszar polski
Lernen beginnen
312679 km2
Strefa ekonomiczna Bałtyku
Lernen beginnen
22634km2
Położenie Komunikacyjne
Lernen beginnen
- przez Polskę przebiega główny szlak wymiany między zachodnią a wschodnią Europą. -Główny szlak wymiany między południową a północną Europą
Powiaty
Lernen beginnen
37
Gminy
Lernen beginnen
2478
Skutki przemiany ustrojowej
Lernen beginnen
-zwiększenie bezrobocia -prywatyzacja firm -wprowadzenie rządów demokratycznych -rezygnacja z monopolu partyjnego -dostęp do tworzenia nowych elit państwowych -dostęp do sprawowania urzędów publicznych
Prekambr
Lernen beginnen
Skały metamorficzne i magmowe. Występują w Sudetach głównie w postaci gnejsów i łupków krystalicznych.
Paleozoik
Lernen beginnen
fałdowania Kaledońskie (Łysogóry, Kaczawskie, Bystrzyckie, Orlickie, Masyw Śnieżnika) i Hercyńskie (Wałbrzyskie, kamienne, Krucze, Kaczawskie, Garb Tenczyński). -Transgresje morskie.
mezozoik
Lernen beginnen
-Skamieliny -Transgresje morskie
Kenozoik
Lernen beginnen
-fałdowanie Alpejskie (Tatry, pieniny, beskidy) -Wielkie zlodowacenia
Odmłodzenie Sudetów i g. Świętokrzyskich
Lernen beginnen
Popękanie masywów górskich przez co pojawiły się zręby i rowy tektoniczne, oraz wyrównani grzbietów górskich.
Węgiel Kamienny
Lernen beginnen
Na wyżynie śląskiej. Tworzyl się pod wodą w zagłębieniach jeziornych, bądź delt rzek czy mórz.
węgiel brunatny
Lernen beginnen
Bełchatów, Konin, Bogatynia. W płytkich jeziorach i bagnach
sól Kamienna
Lernen beginnen
wschodnie pojezierze wielkopolskie, północne Podkarpacie,
Ropa Naftowa/gaz ziemny
Lernen beginnen
Dno Bałtyku
Miedź
Lernen beginnen
od Legnicy do Głogowa.
Pęknięcie w Sudetach
Lernen beginnen
Sudecki uskok brzeżny
krawędż uskoku brzeżnego
Lernen beginnen
Krawędź sudecka
Plejstocen
Lernen beginnen
epoka lodowcowa
jaki był lądolód
Lernen beginnen
skandynawski
najstarsze zlodowacenie
Lernen beginnen
sanu
zlodowacenie sanu
Lernen beginnen
Doliny Karpackie, sudety. Kotliny sudeckie,
nuntak
Lernen beginnen
skały wystające ponad lód
średnie zlodow.
Lernen beginnen
Odry
zlod. Odry
Lernen beginnen
brama Morawska, dolina Wisły aż po ujście Sanu. Sudety prawie jak w Sanie
Najmłodsze zlod.
Lernen beginnen
Wisły
Wisły
Lernen beginnen
Zielona góra i leszno - Niedzica Augustów
Morena czołowa
Lernen beginnen
wał równoległy do czoła lądolodu(wierzyca)
eratyki
Lernen beginnen
pojedynczo występujące głazy polodowcowe (trygław)
Sandr
Lernen beginnen
równina z piasków utworzona przed moreną czołową(Pomorze i Mazury)
Pradolina
Lernen beginnen
Zagłębienie powstałe przed Sandrem poprzez nacisk wody spływającej z topniejącego lądolodu.
Rynny polodowcowe
Lernen beginnen
Wycięcia w podłożu powstałe na skutek erozyjnej działalności wody z top. lodowca. Woda była pod nim
Kem
Lernen beginnen
pagórek z piasku i żwiru. Powstał z tych materiałów w szczelinach pomiędzy bryłami lądolodu.
Oz
Lernen beginnen
kręta pagórkowata forma piaskowo żwirowa osadzona w tunelach pod lodowcem
Rzeźba młodoglacjlna
Lernen beginnen
północna i środkowa polska. Wyraźne formy polodowcowe
Staroglacjalna
Lernen beginnen
południowa Polska, mało wyraźne i zmodyfikowane formy
strefa peryglacialna
Lernen beginnen
przed czołem lodowca, niskie temperatury i wieloletnia zmarzlina
Wydmy śródlądowe
Lernen beginnen
piaski skąpo obrośnięte roślinami usypywane między innymi w Kotlinie sandomierskiej
Less
Lernen beginnen
skała osadowa powstała w wyniku zamrozów
Zamrozy
Lernen beginnen
pyły powstałe na skutek erozji moreny czołowej przeniesione na południe przez wiatr
gołoborza
Lernen beginnen
pola pokryte skałami
Jeziora cyrkowe
Lernen beginnen
osłonięte z trzech stron zagłębienia wyglądające jak cyrki
Kępy
Lernen beginnen
wzgórza gliniane
Jeziora przybrzeżne
Lernen beginnen
jeziora powstałe w wyniku nagromadzenia żwiru przy linii brzegowej odcinając tym samym część wód morza
oczka wytopiskowe
Lernen beginnen
małe, przeważnie okrągłe jezioro, powstałe w zagłębieniach po wytopieniu się brył martwego lodu. Często spotykane na obszarach ostatniego zlodowacenia. Przykładem może być Kotlinowy Stawek w Dolinie Gąsienicowej w Tatrach.
Raczki elbląskie
Lernen beginnen
1,8m p.p.m.
Rysy
Lernen beginnen
2499 m n.p.m
masy powietrza
Lernen beginnen
-polarne morskie i kontynentalne -zwrotnikowe - Arktyczne
styczeń
Lernen beginnen
najzimniejszy miesiąc. Najcieplej na zachodzie, najzimniej w górach i suwałkach
Lipiec
Lernen beginnen
najcieplejszy miesiąc. środkowa polska najcieplejsza
suma roczna opadów
Lernen beginnen
500-700mm

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.