Polski: zdania: budowa, podział, rozkład.

5  1    23 Datenblatt    fipfip
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
wypowiedzenie
Lernen beginnen
najmniejsza jednostka porozumiewania się; grupa wyrazów powiązanych ze sobą pod względem logicznym i gramatycznym stanowiąca zamkniętą całość.
co trzeba zrobić żeby ustalić rodzaj wypowiedzenia?
Lernen beginnen
sprawdzić czy zawiera orzeczenie.
jak dzielimy wypowiedzenia?
Lernen beginnen
równoważnik zdania, zdanie
podział zdania
Lernen beginnen
zdanie złożone, zdanie pojedyncze
podział zdania złożonego
Lernen beginnen
zdanie złożone współrzędnie, zdanie złożone podrzędnie
kiedy stawiasz przecinek w zdaniu pojedynczym?
Lernen beginnen
między jednorodnymi częściami o znaczeniu przeciwstawnym; po powtórzonym spójniku; jednorodne zdania są względem siebie równorzędne znaczeniowo; przed wyrazami użytymi w wołaczu.
budowa zdania pojedynczego
Lernen beginnen
przydawka, podmiot, okolicznik, orzeczenie, dopełnienie
przydawka odpowiada na pytania
Lernen beginnen
jaki? który? czyj? ile? czego? z czego?
podmiot odpowiada na pytania
Lernen beginnen
kto? co?
okolicznik odpowiada na pytania
Lernen beginnen
jak? gdzie? kiedy? po co? dlaczego?
orzeczenie odpowiada na pytania
Lernen beginnen
wszystkich przypadków bez Mianownika i Wołacza, czyli: kogo? czego? komu? czemu? kogo? co? kim? czym? o kim? o czym?
orzeczenie jest
Lernen beginnen
najważniejszym składnikiem zdania; nazywa czynności i stany podmiotu, zazwyczaj jest wyrażone CZASOWNIKIEM W FORMIE OSOBOWEJ.
podmiot
Lernen beginnen
nazywa wykonawcę czynności lub kogoś (coś) o kogo stanie się informuje, najczęściej wyrażony zaimkiem w mianowniku lub rzeczownikiem.
dopełnienie
Lernen beginnen
dostarcza informacji o czynności, jest OKREŚLENIEM CZASOWNIKA. Wyrażone ZAIMKIEM W PRZYPADKU ZALEŻNYM.
okolicznik
Lernen beginnen
nazywa sposób wykonywania czynności. Jest OKREŚLENIEM CZASOWNIKA. Wyrażony PRZYSŁÓWKIEM lub WYRAŻENIEM PRZYIMKOWYM.
zdanie złożone współrzędnie
Lernen beginnen
składa się z dwóch orzeczeń, zbudowanie co najmniej z 2 zdań składowych. Zdania składowe są względem siebie równorzędne.
zdanie złożone podrzędnie
Lernen beginnen
zdania składowe nie są względem siebie równorzędne, tzn. jedno dopełnia i rozbudowuje informacje drugiego i jest w stosunku niego podrzędne.
podmiot gramatyczny
Lernen beginnen
wyrażony rzeczownikiem lub zaimkiem w mianowniku; np.: Joanna jest dzisiaj w szkole. (kto? Joanna)
podmiot logiczny
Lernen beginnen
wyrażony rzeczownikiem lub zaimkiem w dopełniaczu; np.: Dwóch kolegów rozebrało lalkę.
podmiot domyślny
Lernen beginnen
nie jest nazwany, ale z formy gramatycznej orzeczenia lub kontekstu możemy się domyślić, np.: Był dzisiaj w barze. (on)
zdanie bezpodmiotowe
Lernen beginnen
nie ma podmiotu, nie można się domyślić na podstawie formy orzeczenia i nie jest ważne kto jest wykonawcą czynności; np.: Warto się uczyć.
orzeczenie czasownikowe
Lernen beginnen
wyrażone czasownikiem (najczęściej w formie osobowej; np.: uczy się.
orzeczenie imienne
Lernen beginnen
składa się z czasownika posiłkowego (łącznika) i tzw. orzecznika; np. Marianna jest uczennicą warszawskiego liceum.(jest uczennicą- łącznik, orzecznik)

Budowa zdania, czyli gramatyki da się nauczyć!

Gramatyka języka polskiego nie jest łatwa dla ucznia, który rozpoczyna edukację językoznawczą. Systemy definicji i analiz gramatycznych, nawet w przypadku języka ojczystego, są - po prostu - bardzo abstrakcyjne i trzeba oswoić ich opis, nazewnictwo oraz metody analizy, aby przestać się ich bać. Niestety, większość uczniów, ma spore problemy w pokonaniu tej podstawowej bariery edukacyjnej. Zwykle odpowiada za to brak dobrych metod dydaktycznych w ramach lekcji języka polskiego i wynikająca z tego faktu - niechęć ucznia do uczenia się gramatyki w domu. Tymczasem wiedza gramatyczna o własnym języku umożliwia przyswajanie gramatyki innych języków. Dlatego nie można pominąć i zlekceważyć tego etapu kształcenia, bo braki będą ciążyć przez całe życie.

Budowa i funkcje zdań i wypowiedzeń, czyli rozbiór logiczny i gramatyczny zdania

Fiszki do nauki podstaw gramatyki świetnie wprowadzają ucznia w budowę i rozbiór logiczny oraz gramatyczny zdań i wypowiedzeń. Dzięki temu rozwiązaniu edukacyjnemu dziecko nabywa umiejętności rozróżniania funkcji mowy i ich roli w zdaniu, szybko uczy się czym jest podmiot i orzeczenie, inaczej mówiąc: nabywa kompetencji analizy własnego systemu gramatycznego, a to już pierwszy krok do samodzielnej edukacji gramatyki kolejnych języków. Dydaktycy podkreślają, że fundament znajomości gramatyki własnego języka procentuje w znajomości kolejnych języków, zatem warto go zbudować solidnie. Fiszki gramatyczne pomogą uczniowi polubić gramatykę języka polskiego i zbudować potencjał do uczenia się kolejnych języków.

Kommentare:

er schrieb: 2011-04-13 18:38:10
ok

oskarkuchejda er schrieb: 2013-04-28 11:54:53
Bardzo dobrze zrobione ;)

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.