Poprawka Geog.

 0    40 Datenblatt    mateusz2k
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Wpływ litosfery na rzeźbę terenu
Lernen beginnen
Ruchy gorotworcze(łańcuchy górskie wyżyny rowy oceanicznego)/ gwałtowne zjawiska(trzęsienie ziemi wybuchy wulkanów) /rodzaj podłoża (piasek gips) nachylenia stoków/ na styku ląd-morze
Hydrofera na rzeźbę terenu
Lernen beginnen
Płynąca woda rzek eroduje brzegi i dno/ rzeka przenosi materiał i osadza go/wody morskie modeluja wybrzeża oraz rozpuszcza skały weglanowe
Atmosfera na rzeźbę terenu
Lernen beginnen
Intensywne wietrzenie chemiczne w klimacie rownikowym i monsunowym/ obfite opady/ intensywne wietrzenie fizyczne w klimacie suchym/tam gdzie temperatura wynosi zero stopni wietrzenie mrozowe/oraz wiatr
Biosfera na rzeźbę terenu
Lernen beginnen
Niektóre organizmy biora udział w procesie wietrzenia/obecność roślin na stokach spowalnia erozję glebowa
Dzieki czm rzeźba terenu się zmienia
Lernen beginnen
Procesy wewnętrzne(endogeniczne) oraz zewnętrzne(egzogeniczne)
Do procesów zewnętrznych ksztaltujacych powierzchnie ziemi
Lernen beginnen
Erozja(niszczenie podloza) transport materiału oraz akumulacja
Wietrzenie
Lernen beginnen
Proces rozkładu chemicznego skal lub ich rozpadu na mniejsze fragmenty
Jakie dwa typy wietrzenia wyróżniamy
Lernen beginnen
Mechaniczne i chemiczne
Wietrzenie mechaniczne
Lernen beginnen
Polega na rozluźnienie połączeń między minerałami budującymi skałę
Główne czynniki wietrzenie mechanicznego
Lernen beginnen
Wietrzenie termiczne/ ilaste(zmiany wilgotności) / mrozowe oraz solne(większą objętość)
W. Chemiczne
Lernen beginnen
Polega na zmianie składu chemicznego skal pod wpływem wody tlenku wegla4 oraz atmosfery
Denudacja
Lernen beginnen
Proces polegający na niszczeniu powierzchni ziemi poprzez jej obniżanie i wyrównywanie
Ruchy masowe
Lernen beginnen
Polega na przemieszczaniu sie materiału skalnego pod wpływem ciężkości
Podstawowe rodzaje ruchów masowych naleza
Lernen beginnen
Odpadanie, obrywanie, odsuwanie, splywanie, spelzywanie
Krasowienie
Lernen beginnen
Proces rozpuszczania przy udziale tlenku węgla IV takich skal jak wapienie dolomity gips sol kamienanna
Do form powierzchniowych krajowych naleza
Lernen beginnen
Mogoty, polija, żłobki krasowe, lejki, krasowe, żebra, krasowe, ponory, wywierzyska i uwaly
Do form podziemnych powstałych w wyniku procesów krasowych należą
Lernen beginnen
Stalaktyty stalagmity draperie i zasłony stalktytowe, misy martwicowe i perły jaskiniowe
Rzezbotworcza działalność rzek
Lernen beginnen
Polega na niszczeniu podłoża oraz transporcie i akumulacji niesionego materiału skalnego. Intensywność tych procesów zależy od spadku i prędkości rzeki wielkości przepływu charakteru podloza oraz warunków klimatycznych
W profilu podloznym wyróżnia sie 3, odcinki
Lernen beginnen
Bieg górny środkowy i dolny
Górny odcinek rzeki
Lernen beginnen
Duży spadek i prędkość wody/ erozja wglebna. Dolina V kształtna wodospady w wyniku erozji wstecznej
Środkowy bieg rzeki
Lernen beginnen
Maleje spadek i prędkość wody powstają meandry i zakola rzeczne oderwane od głównego koryta zakole tworzy staroczerze
Dolny bieg wodny
Lernen beginnen
Płynie wolno jej siła maleje co skutkuje akumulacja
Wyrozniamy dwa rodzaje ujść
Lernen beginnen
Deltowe kraj lejkowate(estuarium)
Baza erozyjna
Lernen beginnen
Określa głębokość do jakiej rzeki mogą wcisnąć swe koryta i doliny(ogólna baza erozyjna jest p. Morza) a lokalnie mogą byc to zapory lub poziom ujścia innej rzeki
Lodowce górskie i ladolody
Lernen beginnen
Powstają powyżej granicy wiecznego śniegu / lód lodowcowa pod wpływem nacisku nadleglej masy śniegowo-firnowej oraz sily grawitacji przemieszcza się i silnie przekształca krajobraz
Formy powstałe w wyniku lodalodow
Lernen beginnen
Kotły lodowcowej(cyrk, kary) żłoby lodowcowej(doliny U ksztaltne) barance(mutony) doliny zawieszone, rysy i wyglady lodowcowej, pradoliny i rynny
Formy powstałe w wyniku budującej działalności lodowców
Lernen beginnen
Morena czołowa, boczna, środkowa, wzgórza moreny czołowej, morena denna, sandry, kemy, ozy, drumliny
Proces eoliczne
Lernen beginnen
Wiatr
Niszcząca działalność wiatru
Lernen beginnen
Deflacja i korazja
Deflacja
Lernen beginnen
Polega na wywiewaniu cząstek mineralnych z powierzchni zbudowanych z luźnych skał np piasku
Formy powstałe w wyniku deflacji
Lernen beginnen
Misy deflacyjne, ostance d., bruk d.
Korazja
Lernen beginnen
To rysowanie polerowanie ścieranie i drążenie skal przez twarde ziarna mineralne efektem są grzyby skalne i bruzdy korozyjne
Forma akumulacji eolirycznych
Lernen beginnen
Ripplemarki(zmarszczki eoliczne) i wydmy
Wydmy
Lernen beginnen
Tworzą sie na piaszczystych pustyniach, wybrzezach morskich i szeroki trasach rzecznych w zależności od warunków powstają różne rodzaje wydm. Barchany, wydmy paraboliczne, gwiaździste, podłużne i poprzeczne
Pokrywy lessowe
Lernen beginnen
Powstają w wyniku akumulacji wywianych najlzejszych drobin skalnych
Wyrozniamy pustynie
Lernen beginnen
Piaszczyste, zwirowe, kamieniste oraz ilaste
Wybrzeze
Lernen beginnen
Na styku ładu i morza
Proces abrazji
Lernen beginnen
Polega on na niszczeniu skalnej powierzchni brzegu i dna oceanu przez okruchy skalne efektem jest niszczenie klifu
Efektem budującej działalności fal morskich jest
Lernen beginnen
Plaża, wal brzegowy, mielizna, lido powstaje gdy fake zaczynaja Sir zatrzymywac daleko od brzegu) Laguna czesc morza midday lido a wybrzezem
Typy wybrzezy
Lernen beginnen
Fiordowe, szkierowe, riasowe, dalmatynskie, limanowe, lagunowe, zalewowe

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.