poranne spotkania

 0    15 Datenblatt    paulinadudek2
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
czy coś Cię wstrzymuje lub czegos Ci brakuje?
Lernen beginnen
is something holding you back or something is missing?
Czego nie masz?
Lernen beginnen
What have not you got?
Jak nazywa się ten element?
Lernen beginnen
What is the name of this item?
Ben ci pomoże
Lernen beginnen
Ben will help you
Czy dany element można wziąć z magazynu?
Lernen beginnen
Can the item be taken from the warehouse?
Czy to samo co ostatnio?
Lernen beginnen
Is the same as last time?
Czy coś wstrzymuje Ci pracę?
Lernen beginnen
Is something stopping you?
popychacz zaworu
Lernen beginnen
valve tappet
W takim razie trzeba wypisać HNC.
Lernen beginnen
In this case, you must print out HNC.
W takim przypadku hnc musi zostać napisane.
Lernen beginnen
In this case, hnc must be written.
ja przekaże sprawę sebastian.
Lernen beginnen
I will refer the matter to Sebastian.
Masz wszystkie zlecenia produkcyjne?
Lernen beginnen
Do you have all production orders?
Dziura jest w złym miejscu
Lernen beginnen
The hole is in the wrong place
Musisz czekać na inny element aby zweryfikować czy wszystko jest poprawnie.
Lernen beginnen
You must wait for another item to verify that everything is correct.
Czy wiesz już może kiedy będzie ten element?
Lernen beginnen
Do you know when this item will be available?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.