postrzegania

 0    36 Datenblatt    juchaczka
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
spostrzegania spostrzeżenia to
Lernen beginnen
zdolność organizmu do odbierania i analizowania docierających do niego bodźców
utrwalenie w pamięci tych bodźców
Lernen beginnen
pamięć
utrwalenie i zorganizowanie w sposób spójny i względnie trwałe tej informacji to
Lernen beginnen
myślenie język komunikacja
nie jest odrębną dyspozycją psychiczną lecz polega na skierowaniu czynności poznawczych w określonym kierunku
Lernen beginnen
uwaga
uwaga pozwala na
Lernen beginnen
spostrzeganiu tylko części bodźców które docierają do narządów zmysłów
uwaga pozwala na
Lernen beginnen
uruchomieniu tylko jednego z wielu możliwych procesów myślenia
uwaga pozwala na
Lernen beginnen
przypomina nie tylko części informacji zakodowanych w pamięci
uwaga pozwala na
Lernen beginnen
wykonywaniu tylko jednej z wielu możliwych do wykonania reakcji
rodzaje uwagi
Lernen beginnen
mimowolna i dowolna
mimowolna
Lernen beginnen
wywołana określonymi właściwościami przedmiotu
dowolna
Lernen beginnen
aktywne skierowanie czynności poznawczych na określony przedmiot i wzbudzenie gotowości do działania mimo że sam przedmiot uwagi nie przyciąga
zaburzenia uwagi np
Lernen beginnen
nadmierna przerzutność uwagi w stanie maniakalnym i w ADHD
zaburzenia uwagi to
Lernen beginnen
trudności przenoszenia uwagi z jednego przedmiotu na drugi na przykład w otępieniu
uwaga labilna
Lernen beginnen
można szybko zmienić o ptaszek leci jak się wywróciło dziecko
pamięć pozwala na
Lernen beginnen
chwilowe lub trwałe zachowanie informacji
pamięć pozwala na
Lernen beginnen
włączenie informacji w system indywidualnej wiedzy
pamięć odgrywa
Lernen beginnen
główną rolę w procesie dostosowania jednostki do otoczenia
zaburzenia pamięci główny podział
Lernen beginnen
nadczynność niedoczynność niepamięć
nadczynność pamięci
Lernen beginnen
na przykład u osób upośledzonych umysłowo autyzm
niedoczynność pamięci jest uwarunkowana
Lernen beginnen
bodźcami społecznymi lub organicznie uszkodzenie oun
niepamięć luki pamięciowe są wypełnione trescią
Lernen beginnen
fałszywą przypadkową
spostrzeganie to
Lernen beginnen
odwzorowywanie postaci świata zewnętrznego i wewnętrznego w postaci reprezentacji umysłowych
czucie wewnętrzne
czynności spostrzegania podział
Lernen beginnen
wrażenia spostrzeżenia
pod uwagę bierzemy ilość materiału spostrzeganego
wrażenie
Lernen beginnen
elementarne zjawisko psychiczne które polega na odzwierciedleniu cechy przedmiotu działającego na receptor
odzwierciedlenie cechy np jednej kłujące
kłucie szpilką wrażenie bólu
wrażenia odzwierciedlają
Lernen beginnen
tylko jedną właściwość działającego przedmiotu jego masę temperaturę barwę zapach
odzwierciedlenie zwykle jednej cechy przedmiotu
Lernen beginnen
wrażenie
odzwierciedlenie całego przedmiotu działającego na receptor receptory to
Lernen beginnen
spostrzeżenie
rodzaje spostrzeżeń
Lernen beginnen
wzrokowe słuchowe smakowe dotykowe
zaburzenia spostrzegania dzielą sie na
Lernen beginnen
złudzenia i omamy
omamy to inaczej
Lernen beginnen
halucynacje
złudzenie o znaczeniu psychopatologicznym
Lernen beginnen
zniekształcone spostrzeżenia których chory nie koryguje
brak krytycyzmu wobec doznanego złudzenia wyraża
Lernen beginnen
zaburzenia spostrzegania
zaburzenia postrzegania mogą łączyć się z zaburzeniami
Lernen beginnen
myślenia
omamy halucynacje to
Lernen beginnen
spostrzeganie przedmiotów które nie znajdują się w otoczeniu lub nie istnieją w ogóle
charakterystyczne cechy omamów to
Lernen beginnen
1 spostrzeżenia powstają bez bodźców 2 rzutowanie na zewnątrz 3 poczucie realności
brak krytycyzmu kryterium piękny umysł
omamy
Lernen beginnen
powstają bez bodźców

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.