powierzchnia Polski

 0    36 Datenblatt    Mangel
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
powierzchnia polski
Lernen beginnen
323 km2
granice polski
Lernen beginnen
granice 3511km zachodnia granica odra i Nysa Łużycka wschód bug południe Karpaty i sudety
z kim graniczy Polski
Lernen beginnen
Rosja Litwa Białoruś Ukraina Słowacja Czechy Niemcy
Ceny i konsekwencje fizyczno geograficzne położenia Polski półkola
Lernen beginnen
półkola północną najkrótsze dni grudzien najdłuższe czerwiec klimat ma cechy przejściowe, warunki w poszczególnych porach roku się różnią
położenie na niżu polskim
Lernen beginnen
rzeźba terenu na większości obszaru sprzyja rozwojowi rolnictwa
położenie na styku wielkich struktur geologicznych
Lernen beginnen
urozmaicona budowa geologiczna
między morzem bałtyckim a Karpatami
Lernen beginnen
rozwój gospodarki morskiej rozwój turystyki
położenie w dorzeczy Wisły i Odry
Lernen beginnen
elektrownie wodne żyzne gleby w ujściowych odcinkach
-cechy matematyczno geograficzne rozciągłośc południkowa
Lernen beginnen
długość trwania nocy i dnia jest inny
rozciągłośc równoleżnikowa wynoszącą 690 km
Lernen beginnen
większość polski leży w strefie czasu środkowo europejskiego
geopolityczne cechy położenie w środkowej części Europy
Lernen beginnen
Polska jest ważnym krajem tranzytowym
członkostwo w NATO
Lernen beginnen
Polska otrzymała gwarancję bezpieczeństwa ale zobowiązała się do uczestnictwa w interwencjach zbrojnych
Unia
Lernen beginnen
bez kontroli na granicy
surowce energetyczne węgiel kamienny
Lernen beginnen
wytwarzanie energii w elektrowniach
energetyczne węgiel brunatny
Lernen beginnen
wytwarzanie energii w elektrowniach i elektrociepłowniach
energetyczne ropa naftowa
Lernen beginnen
produkcja paliw oraz nafty
energetyczna gaz ziemny
Lernen beginnen
wytwarzanie energii cieplnej
metaliczne rudy miedzi
Lernen beginnen
produkcja kabli i przewodów elektrycznych
metaliczne cynk i ołów
Lernen beginnen
ochrona stali przed korozją produkcja baterii farb
chemiczne siarka
Lernen beginnen
produkcja kwasu siarkowego wyrobu farmaceutyczne
sol kamienna
Lernen beginnen
produkcja sody chloru kwasu solnego
skalne gips
Lernen beginnen
zastosowanie w budownictwie
skalne anhydryt
Lernen beginnen
produkcja cementu
skalne drogowe i budoenalne
Lernen beginnen
produkcja kruszywa i elementów kamiennych
skalne kreda
Lernen beginnen
produkcja farb i lakierów
skalne kaolin
Lernen beginnen
produkcja ceramiki szlachetnej
skalne skalenie
Lernen beginnen
produkcja ceramiki szlachetnej
piaski Szklarskie
Lernen beginnen
produkcja szkła
skalne żwir
Lernen beginnen
produkcja betonu
skalne piasek
Lernen beginnen
produkcja betonu i cegieł
pojezierze Wieżyca
Lernen beginnen
329m
niziny
Lernen beginnen
pradoliny wydmy nie przekracza 300m.n.p.m
wyżyny Łysica
Lernen beginnen
góry świętokrzyskie
kotlina sandomierska i kotlina Oświęcimska
Lernen beginnen
są połączone Rowem tektonicznym
góry
Lernen beginnen
Karpaty i sudety duże wysokości ostre grzbiety
pojezierza
Lernen beginnen
mazurskie pomorskie wielkopolskie

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.