poziom 2.5

 0    30 Datenblatt    piotrmis
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
podejście
Mam pozytywne podejście do życia.
Lernen beginnen
approach
I have a positive approach to life.
zdrowy rozsądek
Użyj zdrowego rozsądku! Nie powinieneś kłaść ręki na rozgrzanym piecu!
Lernen beginnen
common sense
Use common sense! You shouldn't put your hand on a hot stove!
według czegoś, zgodnie z czymś
Lernen beginnen
according to
According to this newspaper, the school principal was fired.
wpływa na naszą osobowość
Lernen beginnen
affects our personality
podarzac za tradycjami
Lernen beginnen
to fallow the traditions
uspokoić się
Już uspokoiłam się po kłótni z tatą.
Lernen beginnen
calm down
I have already calmed down after the argument with dad.
robić postępy
Lernen beginnen
to make progress
gry planszowe
Lernen beginnen
board games
spocony / on jest spocony
Lernen beginnen
sweaty / he is sweating
doswiadczenie zawodowe
Jakie jest pana doświadczenie zawodowe?
Lernen beginnen
professional experience
What's your professional experience?
niezbędne doświadczenie
Lernen beginnen
necessary experience
mocne i słabe strony
Lernen beginnen
strengths / weaknesess
ubiegac sie o prace
Lernen beginnen
apply for the jobs
tymczasowy
Wszyscy tymczasowi pracownicy muszą skontaktować się z działem HR.
Lernen beginnen
temporary
All temporary workers have to contact HR department.
ceny, stawka
Lernen beginnen
rates
stanowisko
Lernen beginnen
position
obecnie
On obecnie pracuje w Anglii.
Lernen beginnen
currently
He's currently working in England.
nadzorowac
Lernen beginnen
oversee
brac udział w kursie
Lernen beginnen
to attend a course
składa się z / składa się z
Lernen beginnen
comprised of / consist of
sklad
Lernen beginnen
composition
siła
Gerald co drugi dzień chodzi na siłownię, więc ma dużo siły.
Lernen beginnen
strength
Gerald goes to the gym every other day so he has a lot of strength.
urzednik
Wszyscy urzędnicy muszą być ubrani elegancko.
Lernen beginnen
clerk
All clerks have to wear smart clothes.
mój obszar odpowiedzialności obejmuje
Lernen beginnen
my area of responsibility include
dostawy
Musimy zapewnić odpowiednie dostawy czystej wody.
Lernen beginnen
supplies
We have to provide adequate supplies of clean water.
nadzoruje prace sekcji
Lernen beginnen
oversee the work of the section
supervises
przeprowadzam
Lernen beginnen
i carry out
Odpowiadam za / odpowiadam przed
Lernen beginnen
i responsible to / i report to
prima aprilis
Lernen beginnen
fools day
jak na przykład, taki jak
Lernen beginnen
such as

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.