Pozwolenie (pytanie, udzielanie/odmawianie)

 0    51 Datenblatt    Inaya
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Can I ...?/may I...?
Lernen beginnen
Czy mogę ...? / Czy mogę ...?
Can I help you?
Lernen beginnen
W czym mogę pomóc?
Can I pay with a credit card?
Lernen beginnen
Czy mogę zapłacić kartą kredytową?
Can I take your coat?
Lernen beginnen
Czy mogę wziąć pański płaszcz?
Do you have time to meet next week?
Lernen beginnen
Masz czas, by się spotkać w przyszłym tygodniu?
Do you have time to meet with me?
Lernen beginnen
Czy znajdzie Pan czas, żeby się ze mną spotkać?
Do you mind me asking...?
Lernen beginnen
Czy nie masz nic przeciwko, jeśli zapytam...?
Today is out of the question. Maybe tomorrow?
Lernen beginnen
Dziś odpada, może jutro?
Do you mind if I use your phone?
Lernen beginnen
Czy miałbyś coś przeciwko, gdybym użył twojego telefonu?
Do you mind if I interrupt? | No, I don't. Go ahead.
Lernen beginnen
Czy masz coś przeciwko, abym przerwał? | Nie. Śmiało.
Do you mind if I turn the lights off?
Lernen beginnen
Masz coś przeciwko temu, żebym zgasił światło?
Do you mind if I ...?
Lernen beginnen
Czy masz coś przeciwko, żebym ...?
If you want, you can bring a friend.
Lernen beginnen
Jeśli chcesz, możesz przyprowadzić przyjaciela.
If you want, you can...
Lernen beginnen
Jeśli chcesz, możesz...
Is it far?
Lernen beginnen
Czy to daleko?
Is it OK if I open the window?
Lernen beginnen
Czy będzie OK, jeśli otworzę okno?
Is it OK for you?
Lernen beginnen
Czy to ci odpowiada?
Is it OK if I use mobile?
Lernen beginnen
Czy mogę używać telefonu komórkowego?
Is it okay if I use your pen?
Lernen beginnen
Czy mogę użyc Pani długopisu?
I don't mind.
Lernen beginnen
Nie mam nic przeciwko.
Can I ask you a question?
Lernen beginnen
Czy mogę zadać Ci pytanie?
Please feel free to do it.
Lernen beginnen
Proszę to zrobić.
I'm afraid you can't.
Lernen beginnen
Przepraszam, nie mogę.
Sorry, but you're not allowed to do it.
Lernen beginnen
Przepraszam, ale nie jesteś do tego upoważniony.
Is it OK if...?
Lernen beginnen
Czy to w porządku, jeśli ...?
Sure, you can.
Lernen beginnen
Jasne, że możesz.
Would you mind if I take your shoes?
Lernen beginnen
Masz coś przeciwko temu, żebym założył Twoje buty?
No, it's OK. I'll get this.
Lernen beginnen
Nie, nie trzeba, ja zapłacę.
It's fine, go ahead.
Lernen beginnen
Nie ma sprawy, śmiało.
Would it be all right if I walk the dog?
Lernen beginnen
Czy będzie w porządku, jeśli wyprowadzę psa?
You couldn't do that.
Lernen beginnen
Nie mogłeś tego zrobić.
May I come in your house?
Lernen beginnen
Czy mogę wejść do twojego domu?
There's no problem.
Lernen beginnen
Nie ma problemu.
Can I sit here, please?
Lernen beginnen
Czy mogę tu usiąść?
I'm sorry but that's not possible.
Lernen beginnen
Przepraszam, ale to niemożliwe.
Can I sit here please?
Lernen beginnen
Czy mogę tu usiąść?
I wonder if I could wear your dress tonight.
Lernen beginnen
Zastanawiam się czy mogłabym założyć Twoją sukienkę dzisiaj wieczorem.
Can I take a look at your notebook?
Lernen beginnen
Mogę spojrzeć na Twój zeszyt?
Could I use your cell phone please?
Lernen beginnen
Czy mogę skorzystać z Pana telefonu?
May I come in?
Lernen beginnen
Mogę wejść?
How is this word pronounced?
Lernen beginnen
Jak się wymawia to słowo?
No, but we have exchanged a lot of emails.
Lernen beginnen
Nie, ale wymieniliśmy masę maili.
No, not yet.
Lernen beginnen
Nie, jeszcze nie.
no, not at all
Lernen beginnen
nie, wcale nie
What does it mean?
Lernen beginnen
Co to znaczy?
No, not at all, go ahead.
Lernen beginnen
Nie, wcale nie, śmiało./ Nie, proszę bardzo.
How is this word spelled?
Lernen beginnen
Jak się pisze to słowo?
Sure, no problem.
Lernen beginnen
Jasne, nie ma problemu.
Sure, you can.
Lernen beginnen
Jasne, że możesz.
Sure / certainly, it's kate@gmail.com
Lernen beginnen
Jasne / na pewno to kate@gmail.com
Sure / Of course, you can.
Lernen beginnen
Jasne / Oczywiście, że możesz.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.