PRACA LONGMAN

 0    60 Datenblatt    patrykjakubek
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
osiągnięcie
Lernen beginnen
achievement
posługiwać się biegle (językiem ang)
Lernen beginnen
be fluent in (English)
zaangażowany, oddany
Lernen beginnen
committed
zdolności komunikacyjne
Lernen beginnen
communication skills
kompetenty
Lernen beginnen
competent
skrupulatny, sumienny
Lernen beginnen
conscientious
wydajny
Lernen beginnen
efficient
doświadczenie w jakiejś dziedzinie
Lernen beginnen
experience in a field
umiejętności dostosowania się do nowych sytuacji
Lernen beginnen
flexibility
zorientowany na cele
Lernen beginnen
goal-oriented
o wysokich umiejętnościach/kwalifikacjach/silnej motywacji
Lernen beginnen
highly skilled / qualified/ motivated
przedsiębiorczy
Lernen beginnen
industrious
inicjatywa
Lernen beginnen
initiative
(dotychczasowe) doświadczenie zawodowe
Lernen beginnen
(previous) professional/job experience
aktywny, pełen inicjatyw
Lernen beginnen
proactive
kwalifikacje
Lernen beginnen
qualifications
solidny, niezawodny
Lernen beginnen
reliable
zorganizowany
Lernen beginnen
well-organized
dobrze wyszkolony
Lernen beginnen
well-trained
umieć pracować pod presją
Lernen beginnen
work well under pressure
praktyczna znajomość czegoś
Lernen beginnen
working knowledge of something
kierowanie, zarządzanie
Lernen beginnen
administrative work
nadzorować, być szefem
Lernen beginnen
be in charge
zajmować się czymś
Lernen beginnen
deal with
rozdzielać obowiązki
Lernen beginnen
delegate
wyjeżdzać służbowo
Lernen beginnen
go away on business
prowadzić księgowość
Lernen beginnen
keep the books
stać na czele zespołu
Lernen beginnen
lead a team
zarządanie
Lernen beginnen
management
dotrzymywać terminów
Lernen beginnen
meet deadlines
wykonywać obowiązki slużbowe
Lernen beginnen
perform job duties
ocenić wyniki czyjejś pracy
Lernen beginnen
review sb’s performance
nadzorować
Lernen beginnen
supervise
odbierać telefony
Lernen beginnen
take calls
pracować w zespole/samodzielnie
Lernen beginnen
work in a team / on your own
pracować, dotrzymując napiętych terminów
Lernen beginnen
work to tight deadlines
pracować w nadgodzinach
Lernen beginnen
work/do overtime
uczyć się zawodu w praktyce
Lernen beginnen
learn on the job
rozwój zawodowy
Lernen beginnen
professional development
przekwalifikować się
Lernen beginnen
retrain
szkolenie
Lernen beginnen
training course
warsztaty
Lernen beginnen
workshops
jak najszybciej
Lernen beginnen
ASAP(as soon as possible)
poufne, do rąk własnych
Lernen beginnen
FYEO (for your eyes only)
dla Twojej/Pani/Pana wiadomości
Lernen beginnen
FYI (for your information)
awansować, dostać awans
Lernen beginnen
be promoted
samochód służbowy
Lernen beginnen
company car
elastyczne godziny pracy
Lernen beginnen
flexible working hours/ flexi-time
(pójść na) zwolnienie/urlop
Lernen beginnen
(go on) leave
wynagrodzenie za czas urlopu
Lernen beginnen
holiday pay
zadowolenie z pracy
Lernen beginnen
job satisfaction
pewność stałego zatrudnienia
Lernen beginnen
job security
przerwa na lunch
Lernen beginnen
lunch hour
urlop macierzyński/ojcowski
Lernen beginnen
maternity / paternity leave
dodatkowe świadczenia ze strony pracodawcy
Lernen beginnen
perks/fringe benefits
perspektywy awansu
Lernen beginnen
prospects of promotion
zwolnienie lekarskie
Lernen beginnen
sick leave
wynagrodzenie za czas choroby
Lernen beginnen
sick leave
brać wolne/wolny dzień
Lernen beginnen
take time/a day off
równowaga między życiem prywatnym a zawodowym
Lernen beginnen
work-life balance

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.